Item


Analysis of the interactivity in a teaching and learning sequence with novice rugby players: the transfer of learning responsibility and control

This thesis is a compilation of 3 articles, and the main focus of attention is the learning transfer mechanism. The first article explains the Rugby Attack Assessment instrument, a tool that assesses game performance of rugby union during a 5v5 small-sided game, taking into account simple actions and more complex tactical behaviours. The second paper explores the use of the Integrated Technique-Tactical Model used during the teaching and learning sequence, and reports the learning outcomes of this sequence. Results at a macro-level show no significant improvements. Results at a micro-level show an increase of some tactical behaviours frequencies. The third article analyses the interactivity among participants and the transfer of learning responsibility from the coach to the players. The units of analysis are the segments of interactivity. Results show that this process is linked to a slight decrease of segmentation, and mainly to the transfer of reflection from specific segments of discussion to reflections done during the guided practice

Aquesta tesi és una compilació de 3 articles, i l’objectiu principal és eñ mecanisme de traspàs de l’aprenentatge. El primer article explica el Rugby Attack Assessment Instrument, una eina que avalua el rendiment col·lectiuen el rugbi en una situació reduïda de 5x5, tenint en compte accions simples i comportaments tàctics més complexos. El segon article explica l’ús del Model Integrat Tècnic-Tàctic utilitzat durant la seqüència d’ensenyament i aprenentatge, i explica els resultats de l’aprenentatge d’aquesta seqüència. Els resultats en un nivell macro revelen que no hi ha millores significatives. Els resultats a nivell micro mostren un increment de la freqüència de determinats comportaments tàctics. El tercer article analitza la interactivitat entre els participants i el traspàs de la responsabilitat de l’aprenentatge de l’entrenador als jugadors. Les unitats d’anàlisi són els segments d’interactivitat. Els resultats mostren que aquest procés està lligat a un lleuger descens de la segmentació i principalment a un traspàs dels moments de reflexió des de segments específics de discussió cap a reflexions dutes a terme durant la pràctica guiada

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Llobet Martí, Bernat
Date: 2016 September 19
Abstract: This thesis is a compilation of 3 articles, and the main focus of attention is the learning transfer mechanism. The first article explains the Rugby Attack Assessment instrument, a tool that assesses game performance of rugby union during a 5v5 small-sided game, taking into account simple actions and more complex tactical behaviours. The second paper explores the use of the Integrated Technique-Tactical Model used during the teaching and learning sequence, and reports the learning outcomes of this sequence. Results at a macro-level show no significant improvements. Results at a micro-level show an increase of some tactical behaviours frequencies. The third article analyses the interactivity among participants and the transfer of learning responsibility from the coach to the players. The units of analysis are the segments of interactivity. Results show that this process is linked to a slight decrease of segmentation, and mainly to the transfer of reflection from specific segments of discussion to reflections done during the guided practice
Aquesta tesi és una compilació de 3 articles, i l’objectiu principal és eñ mecanisme de traspàs de l’aprenentatge. El primer article explica el Rugby Attack Assessment Instrument, una eina que avalua el rendiment col·lectiuen el rugbi en una situació reduïda de 5x5, tenint en compte accions simples i comportaments tàctics més complexos. El segon article explica l’ús del Model Integrat Tècnic-Tàctic utilitzat durant la seqüència d’ensenyament i aprenentatge, i explica els resultats de l’aprenentatge d’aquesta seqüència. Els resultats en un nivell macro revelen que no hi ha millores significatives. Els resultats a nivell micro mostren un increment de la freqüència de determinats comportaments tàctics. El tercer article analitza la interactivitat entre els participants i el traspàs de la responsabilitat de l’aprenentatge de l’entrenador als jugadors. Les unitats d’anàlisi són els segments d’interactivitat. Els resultats mostren que aquest procés està lligat a un lleuger descens de la segmentació i principalment a un traspàs dels moments de reflexió des de segments específics de discussió cap a reflexions dutes a terme durant la pràctica guiada
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/399791
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13505
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Social constructivism
Constructivisme social
Constructivismo social
Rugby union
Rugbi
Game centred approaches
Enfocament centrat en el joc
Enfoque centrado en el juego
Interactivity
Interactivitat
Interactividad
Team performance
Rendiment de l’equip
Rendimiento del equipo
Scaffolding
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Title: Analysis of the interactivity in a teaching and learning sequence with novice rugby players: the transfer of learning responsibility and control
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors