Item


’Para perpetua memoria’: l’església de Girona de la República al franquisme (1931-1940): un testimoni des del Capítol de la Catedral

Aquest article s’ha elaborat en el marc del Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya, reconegut per la Generalitat de Catalunya, 2014 SGR 772

This article presents two unpublished texts from the Actes Capitulars from the Girona Chapter Archives. They were written in the immediate postwar period by the doctoral canon Dr. Josep Maria Morera Sabater, and they show how, after the Republican municipal council had made attempts to establish distance relative to the Church, once the war had finished the latter returned to its old complicity with the state, which the church authorities used to condemn the recent past, ensure the material reconstruction of assets as well as the financing thereof, and lay the ideological foundations and pragmatic values of national Catholicism

L’article presenta dos textos inèdits de les Actes Capitulars de l’Arxiu Capitular de Girona escrits en la immediata postguerra pel canonge doctoral Dr. Josep Maria Morera Sabater, que mostren com, després dels intents del Consistori municipal republicà de marcar distàncies amb l’Església, aquesta retorna un cop acabada la guerra a les velles complicitats amb l’Estat, que les autoritats eclesiàstiques aprofiten per condemnar el passat recent, assegurar tant la reconstrucció material del patrimoni com el seu finançament i posar les bases ideològiques, però també els valors pragmàtics, del nacionalcatolicisme

Franquisme & Transició: revista d’Història i de Cultura, 2016, núm. 4, p. 221–254

Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona; Fundació Carles Pi i Sunyer

Author: Nadal i Farreras, Joaquim
Date: 2016
Abstract: Aquest article s’ha elaborat en el marc del Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya, reconegut per la Generalitat de Catalunya, 2014 SGR 772
This article presents two unpublished texts from the Actes Capitulars from the Girona Chapter Archives. They were written in the immediate postwar period by the doctoral canon Dr. Josep Maria Morera Sabater, and they show how, after the Republican municipal council had made attempts to establish distance relative to the Church, once the war had finished the latter returned to its old complicity with the state, which the church authorities used to condemn the recent past, ensure the material reconstruction of assets as well as the financing thereof, and lay the ideological foundations and pragmatic values of national Catholicism
L’article presenta dos textos inèdits de les Actes Capitulars de l’Arxiu Capitular de Girona escrits en la immediata postguerra pel canonge doctoral Dr. Josep Maria Morera Sabater, que mostren com, després dels intents del Consistori municipal republicà de marcar distàncies amb l’Església, aquesta retorna un cop acabada la guerra a les velles complicitats amb l’Estat, que les autoritats eclesiàstiques aprofiten per condemnar el passat recent, assegurar tant la reconstrucció material del patrimoni com el seu finançament i posar les bases ideològiques, però també els valors pragmàtics, del nacionalcatolicisme
Format: application/pdf
Citation: 025956
ISSN: 2339-9309 (versió paper)
2014-511X (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13572
Language: cat
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Autònoma de Barcelona; Fundació Carles Pi i Sunyer
Collection: Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.7238/fit.v0i4.3091
Articles publicats (D-H)
Is part of: Franquisme & Transició: revista d’Història i de Cultura, 2016, núm. 4, p. 221–254
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Morera i Sabater, Josep, 1887-1971
Girona -- Història -- 1931-1939, Segona República Espanyola
Girona (Spain) -- History -- Republic, 1931-1939
Girona -- Història -- 1936-1939, Guerra Civil
Girona (Spain) -- History -- Civil War, 1936-1939
Title: ’Para perpetua memoria’: l’església de Girona de la República al franquisme (1931-1940): un testimoni des del Capítol de la Catedral
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors