Item


Effects of aquatic vegetation on sediment transport

In the margins of continents there are the coastal zones, regions of remarkable biological productivity. Coastal zones include, among others, wetlands, that are land areas inundated permanently o seasonally, characterized by the presence of aquatic vegetation adapted to the hydric soil. Therefore it is necessary to consider the effect of aquatic canopies in wetlands investigations. These areas are governed by physical forces originated from tidal currents, waves, winds, night convection and floods. The aim of this thesis is to study the sediment transport in wetlands in which fluid is dominated by a) progressive waves, b) nearly isotropic turbulence and c) extreme flooding events

Als marges dels continents hi ha les zones costaneres, regions d’altra productivitat biològica. Les zones costaneres inclouen, entre d’altres, els aiguamolls, que són zones terrestres inundades permanentment o estacionalment, caracteritzades per la presència de vegetació aquàtica adaptada a sols hídrics. És per tant necessari considerar l’efecte de les praderies aquàtiques en les investigacions en aiguamolls. Aquestes àrees estan governades per forces físiques originades per corrents de marees, ones, vent, conveccions nocturnes i inundacions. L’objectiu d’aquesta tesi és estudiar el transport de sediments en aiguamolls on el fluid és dominat per a) ones progressives, b) turbulència gairebé isòtropa i c) inundacions extremes

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Ros i Sala, Àlex
Date: 2016 October 26
Abstract: In the margins of continents there are the coastal zones, regions of remarkable biological productivity. Coastal zones include, among others, wetlands, that are land areas inundated permanently o seasonally, characterized by the presence of aquatic vegetation adapted to the hydric soil. Therefore it is necessary to consider the effect of aquatic canopies in wetlands investigations. These areas are governed by physical forces originated from tidal currents, waves, winds, night convection and floods. The aim of this thesis is to study the sediment transport in wetlands in which fluid is dominated by a) progressive waves, b) nearly isotropic turbulence and c) extreme flooding events
Als marges dels continents hi ha les zones costaneres, regions d’altra productivitat biològica. Les zones costaneres inclouen, entre d’altres, els aiguamolls, que són zones terrestres inundades permanentment o estacionalment, caracteritzades per la presència de vegetació aquàtica adaptada a sols hídrics. És per tant necessari considerar l’efecte de les praderies aquàtiques en les investigacions en aiguamolls. Aquestes àrees estan governades per forces físiques originades per corrents de marees, ones, vent, conveccions nocturnes i inundacions. L’objectiu d’aquesta tesi és estudiar el transport de sediments en aiguamolls on el fluid és dominat per a) ones progressives, b) turbulència gairebé isòtropa i c) inundacions extremes
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/401629
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13758
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Hidrodinàmica
Hydrodynamics
Hidrodinámica
Sediment
Sedimento
Vegetació
Vegetation
Vegetación
Turbulència
Turbulence
Turbulencia
Ones
Waves
Ondas
Velocitat
Speed
Velocidad
53 - Física
Title: Effects of aquatic vegetation on sediment transport
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors