Item


Canvis recents en el consum i la gestió de l’aigua en espais turístics. El cas de la Costa Brava (Girona)

Tourism has become one of the most important economic sectors in the Mediterranean coast. Despite the economic benefits generated by tourism at local and regional level, the environmental impacts related to water consumption are notorious. This thesis aims to determine the factors influencing the changes that are occurring in the water consumption and management in the Costa Brava (Girona). From the exploration of water consumption at a municipal level and related to Lloret de Mar hotel sector, different factors that influence to water consumption patterns has been analysed. Finally, the exploration and analysis of water-saving measures applied in the hotel sector in Lloret de Mar and the incentives and barriers perceived by their managers when implementing this kind of measure, have allowed to obtain five significantly different hotel profiles according to these variables

El turisme ha esdevingut un dels sectors econòmics més importants del litoral mediterrani. Però malgrat els beneficis econòmics que genera el turisme a nivell local i regional, també cal tenir presents els impactes derivats del consum d’aigua. La present tesi té per objectiu determinar els factors que influeixen en els canvis que s’estan donant en el consum i la gestió hídrica la Costa Brava (Girona). A partir de l’exploració del consum d’aigua a nivell municipal i el derivat del sector hoteler de Lloret de Mar s’han pogut conèixer els diferents factors que influeixen en els patrons de consum hídric. Finalment, l’exploració i anàlisi de les mesures d’estalvi hídric aplicades al sector hoteler de Lloret de Mar i els incentius i barreres percebudes pels seus gestors a l’hora d’implantar-les ha permès la creació de cinc grans perfils hotelers amb diferents característiques

Universitat de Girona

Manager: Ribas Palom, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Gabarda Mallorquí, Ariadna
Date: 2017 February 13
Abstract: Tourism has become one of the most important economic sectors in the Mediterranean coast. Despite the economic benefits generated by tourism at local and regional level, the environmental impacts related to water consumption are notorious. This thesis aims to determine the factors influencing the changes that are occurring in the water consumption and management in the Costa Brava (Girona). From the exploration of water consumption at a municipal level and related to Lloret de Mar hotel sector, different factors that influence to water consumption patterns has been analysed. Finally, the exploration and analysis of water-saving measures applied in the hotel sector in Lloret de Mar and the incentives and barriers perceived by their managers when implementing this kind of measure, have allowed to obtain five significantly different hotel profiles according to these variables
El turisme ha esdevingut un dels sectors econòmics més importants del litoral mediterrani. Però malgrat els beneficis econòmics que genera el turisme a nivell local i regional, també cal tenir presents els impactes derivats del consum d’aigua. La present tesi té per objectiu determinar els factors que influeixen en els canvis que s’estan donant en el consum i la gestió hídrica la Costa Brava (Girona). A partir de l’exploració del consum d’aigua a nivell municipal i el derivat del sector hoteler de Lloret de Mar s’han pogut conèixer els diferents factors que influeixen en els patrons de consum hídric. Finalment, l’exploració i anàlisi de les mesures d’estalvi hídric aplicades al sector hoteler de Lloret de Mar i els incentius i barreres percebudes pels seus gestors a l’hora d’implantar-les ha permès la creació de cinc grans perfils hotelers amb diferents característiques
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/401740
Document access: http://hdl.handle.net/10256/13789
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Water management
Gestió hídrica
Gestión hídrica
Water consumption
Consum d’aigua
Consumo de agua
Water resources
Recurs hídric
Recurso hídrico
Costa Brava
Tourism
Turisme
Turismo
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
91 - Geografia. Viatges
Title: Canvis recents en el consum i la gestió de l’aigua en espais turístics. El cas de la Costa Brava (Girona)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors