Item


Pharmaceuticals and endocrine disruptors: accumulation in aquatic biota and environmental effects

Occurrence, fate, and adverse effects of emerging contaminants in the aquatic environment have become a matter of concern, since these compounds have been persistently detected in wastewater treatment plant (WWTP) effluents, surface water, seawater and groundwater all over the globe. The incessant release of emerging contaminants into freshwater ecosystems could affect a broad variety of organisms: from bacterial communities to fish, as well as aquatic plants and insect larvae. The present thesis aimed to investigate the potential bioaccumulation and biomagnification of two groups of emerging contaminants − pharmaceuticals and endocrine disruptors − in aquatic biota, including fish, invertebrates and river biofilm in the natural environment. A second aim of this thesis was to evaluate the impacts of exposure to some of these contaminants in the organisms, and the possible relation between bioaccumulation and toxicological effects.

La presència, destí i efectes adversos dels contaminants emergents en el medi aquàtic s’han convertit en un tema de preocupació general ja que, aquests compostos, s’han estat detectant de manera persistent en els efluents de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) així com en aigües superficials, marines i subterrànies de tot el planeta. La constant presència de contaminants emergents en el medi aquàtic continental podria afectar a una gran varietat d’organismes: des de comunitats bacterianes fins a peixos, així com a plantes aquàtiques i larves d’insectes. El primer objectiu d’aquesta tesi doctoral és investigar la potencial bioacumulació i biomagnificació de dos grups de contaminants emergents –fàrmacs i disruptors¬ endocrins– en la biota aquàticaincloent peixos, invertebrats i biofilm. El segon objectiu és avaluar els possibles impactes que l’exposició a aquests contaminants poden tenir en els organismes i establir la possible correlació entre bioacumulació i efectes toxicològics.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Huerta Buitrago, Belinda
Date: 2016 April 12
Abstract: Occurrence, fate, and adverse effects of emerging contaminants in the aquatic environment have become a matter of concern, since these compounds have been persistently detected in wastewater treatment plant (WWTP) effluents, surface water, seawater and groundwater all over the globe. The incessant release of emerging contaminants into freshwater ecosystems could affect a broad variety of organisms: from bacterial communities to fish, as well as aquatic plants and insect larvae. The present thesis aimed to investigate the potential bioaccumulation and biomagnification of two groups of emerging contaminants − pharmaceuticals and endocrine disruptors − in aquatic biota, including fish, invertebrates and river biofilm in the natural environment. A second aim of this thesis was to evaluate the impacts of exposure to some of these contaminants in the organisms, and the possible relation between bioaccumulation and toxicological effects.
La presència, destí i efectes adversos dels contaminants emergents en el medi aquàtic s’han convertit en un tema de preocupació general ja que, aquests compostos, s’han estat detectant de manera persistent en els efluents de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) així com en aigües superficials, marines i subterrànies de tot el planeta. La constant presència de contaminants emergents en el medi aquàtic continental podria afectar a una gran varietat d’organismes: des de comunitats bacterianes fins a peixos, així com a plantes aquàtiques i larves d’insectes. El primer objectiu d’aquesta tesi doctoral és investigar la potencial bioacumulació i biomagnificació de dos grups de contaminants emergents –fàrmacs i disruptors¬ endocrins– en la biota aquàticaincloent peixos, invertebrats i biofilm. El segon objectiu és avaluar els possibles impactes que l’exposició a aquests contaminants poden tenir en els organismes i establir la possible correlació entre bioacumulació i efectes toxicològics.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/402946
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14018
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Toxicologia
Toxicology
Control de contaminació de l’aigua
Control de contaminación del agua
Water pollution control
Bioacumulació
Bioaccumulation
Bioacumulación
Tecnologia del medi ambient
Tecnología del medio ambiente
Environmental technology
Fàrmacs
Fármacos
Pharmaceuticals
Disruptors endocrins
Disruptores endocrinos
Endocrine disruptors
504 - Ciències del medi ambient
54 - Química
Title: Pharmaceuticals and endocrine disruptors: accumulation in aquatic biota and environmental effects
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors