Item


Assessment of wastewater phytotechnologies for the attenuation of emerging organic contaminants and development of innovative analytical methods for their determination

Emerging organic contaminants (EOCs), like pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds, are continuously introduced into the environment. Some 2/2 have been found in water bodies, posing a risk on human health and ecosystems even at low concentrations. Within this thesis, we have assessed the effectiveness of biologically-based wastewater reclamation systems as a cost-effective technology for removing different types of EOCs from wastewater treatment plant effluents. Processes like photodegradation, biodegradation, and phytoremediation, occurring in polishing ponds, have been evaluated. Besides, we have developed simple-to-use and innovative analytical methods to determine EOCs in both biosolids and waters. The use of polymer inclusion membranes (PIMs) has been evaluated as a new tool for the extraction, transport, and preconcentration, in a single step, of antibiotics present in waters. Afterwards, a cheap and easy-to-use new passive sampler based on PIMs has been tested to be used for antibiotics monitoring in waterbodies

Els contaminants orgànics emergent (COE), com els fàrmacs i els disruptors endocrins, s’introdueixen contínuament en el medi ambient. Alguns d’ells s’han trobat en masses d’aigua, fet que representa un risc tant per la salut humana com pels ecosistemes, fins i tot a baixes concentracions. En aquesta tesi, s’ha avaluat l’eficàcia dels sistemes de tractament d’aigües residuals basats en processos biològics, com les llacunes d’afinament, com a tecnologia rendible per a l’eliminació de diferents tipus de COE dels efluents d’estacions de tractament d’aigües residuals. S’han estudiat processos com la fotodegradació, biodegradació i fitoremediació. A més, s’han desenvolupat mètodes analítics simples i innovadors per determinar COE tant en biosòlids com en aigües. S’ha avaluat l’ús de membranes d’inclusió polimèrica (MIPs) com a nova eina per a l’extracció, transport, i preconcentració, simultanis, d’antibiòtics presents en les aigües. L’ús d’un mostrejador passiu basat en MIPs pel monitoratge d’antibiòtics en aigües ha estat també estudiat

Universitat de Girona

Manager: Fontàs Rigau, Clàudia
Matamoros, Víctor
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Garcia-Rodríguez, Aida
Date: 2016 September 23
Abstract: Emerging organic contaminants (EOCs), like pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds, are continuously introduced into the environment. Some 2/2 have been found in water bodies, posing a risk on human health and ecosystems even at low concentrations. Within this thesis, we have assessed the effectiveness of biologically-based wastewater reclamation systems as a cost-effective technology for removing different types of EOCs from wastewater treatment plant effluents. Processes like photodegradation, biodegradation, and phytoremediation, occurring in polishing ponds, have been evaluated. Besides, we have developed simple-to-use and innovative analytical methods to determine EOCs in both biosolids and waters. The use of polymer inclusion membranes (PIMs) has been evaluated as a new tool for the extraction, transport, and preconcentration, in a single step, of antibiotics present in waters. Afterwards, a cheap and easy-to-use new passive sampler based on PIMs has been tested to be used for antibiotics monitoring in waterbodies
Els contaminants orgànics emergent (COE), com els fàrmacs i els disruptors endocrins, s’introdueixen contínuament en el medi ambient. Alguns d’ells s’han trobat en masses d’aigua, fet que representa un risc tant per la salut humana com pels ecosistemes, fins i tot a baixes concentracions. En aquesta tesi, s’ha avaluat l’eficàcia dels sistemes de tractament d’aigües residuals basats en processos biològics, com les llacunes d’afinament, com a tecnologia rendible per a l’eliminació de diferents tipus de COE dels efluents d’estacions de tractament d’aigües residuals. S’han estudiat processos com la fotodegradació, biodegradació i fitoremediació. A més, s’han desenvolupat mètodes analítics simples i innovadors per determinar COE tant en biosòlids com en aigües. S’ha avaluat l’ús de membranes d’inclusió polimèrica (MIPs) com a nova eina per a l’extracció, transport, i preconcentració, simultanis, d’antibiòtics presents en les aigües. L’ús d’un mostrejador passiu basat en MIPs pel monitoratge d’antibiòtics en aigües ha estat també estudiat
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/403494
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14097
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Emerging organic contaminants
Contaminants orgànics emergents
Contaminantes orgánicos emergentes
Pharmaceuticals
Fàrmacs
Fármacos
Removal
Eliminació
Eliminación
Polishing ponds
Llacunes d’afinament
Lagunas de afinamiento
Polymer inclusion membranes
Membranes d’inclusió polimèrica
Membranas de inclusión polimérica
Passive sampling
Mostrejador passiu
Muestreo pasivo
543 - Química analítica
Title: Assessment of wastewater phytotechnologies for the attenuation of emerging organic contaminants and development of innovative analytical methods for their determination
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors