Item


Polisèmia del nom punta i els seus derivats verbals: una comparativa històrica entre el castellà i el català = The Polysemy of the Noun Punta and its Verbal Derivatives: a Historical Comparison of Catalan and Spanish

Aquest estudi presenta una anàlisi comparativa de l’evolució semàntica del nom punta i els verbs que se’n deriven en les llengües castellana i catalana: apuntar (cat. /cas.), despuntar (cat. / cas.), espuntar (cat.), traspuntar (cat. / cas.), puntejar (cat.) i puntear (cas.). Es pren com a marc teòric la teoria del Lexicó Generatiu (Pustejovsky 1995), que permet examinar els processos que intervenen en el sorgiment de les diverses accepcions dels mots des d’un punt de vista sub-lèxic i composicional. Partint dels supòsits d’aquesta teoria, es demostra que els canvis i extensions semàntiques experimentades per punta i els seus derivats a nivell històric responen a una sèrie de mecanismes generatius que s’activen en el context d’ús

This study presents a comparative analysis of the semantic evolution of the noun punta and its verbal derivatives in both Catalan and Spanish: apuntar (Cat. / Sp.), despuntar (Cat. / Sp.), espuntar (Cat.), traspuntar (Cat. / Sp.), puntejar (Cat.) and puntear (Sp.). The Generative Lexicon framework (Pustejovsky 1995) is adopted, which allows examining the processes that intervene in the emergence of words’ new senses from a sub-lexical and compositional standpoint. It is demonstrated that the semantic changes and extensions undergone by punta and its verbal derivatives throughout the history can be accounted for by means of a series of generative devices that operate when these terms are used in context

Aquesta investigació ha estat finançada per una beca FPU del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya (AP2012-1445); pels projectes d’investigació FFI201129440-C03-02 i FFI2014-56968-C4-4-P, concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministerid’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya; i per l’ajut del programa de Suport als Grups de Recerca (2014 SGR 1013) de la Generalitat de Catalunya

info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//FFI2011-29440-C03-02/ES/PERIFERIAS Y CAMBIO LINGUISTICO: DESCRIPCION, TEORIA Y APLICACIONES/

Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia

Manager: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)
Ministerio de Economía y Competitividad (Espanya)
Author: Gibert Sotelo, Elisabeth
Date: 2016
Abstract: Aquest estudi presenta una anàlisi comparativa de l’evolució semàntica del nom punta i els verbs que se’n deriven en les llengües castellana i catalana: apuntar (cat. /cas.), despuntar (cat. / cas.), espuntar (cat.), traspuntar (cat. / cas.), puntejar (cat.) i puntear (cas.). Es pren com a marc teòric la teoria del Lexicó Generatiu (Pustejovsky 1995), que permet examinar els processos que intervenen en el sorgiment de les diverses accepcions dels mots des d’un punt de vista sub-lèxic i composicional. Partint dels supòsits d’aquesta teoria, es demostra que els canvis i extensions semàntiques experimentades per punta i els seus derivats a nivell històric responen a una sèrie de mecanismes generatius que s’activen en el context d’ús
This study presents a comparative analysis of the semantic evolution of the noun punta and its verbal derivatives in both Catalan and Spanish: apuntar (Cat. / Sp.), despuntar (Cat. / Sp.), espuntar (Cat.), traspuntar (Cat. / Sp.), puntejar (Cat.) and puntear (Sp.). The Generative Lexicon framework (Pustejovsky 1995) is adopted, which allows examining the processes that intervene in the emergence of words’ new senses from a sub-lexical and compositional standpoint. It is demonstrated that the semantic changes and extensions undergone by punta and its verbal derivatives throughout the history can be accounted for by means of a series of generative devices that operate when these terms are used in context
Aquesta investigació ha estat finançada per una beca FPU del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya (AP2012-1445); pels projectes d’investigació FFI201129440-C03-02 i FFI2014-56968-C4-4-P, concedits pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministerid’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya; i per l’ajut del programa de Suport als Grups de Recerca (2014 SGR 1013) de la Generalitat de Catalunya
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14132
Language: cat
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia
Collection: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1344/AFEL2016.6.5
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/2014-1416
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//FFI2014-56968-C4-4-P/ES/VARIACION EN LA INTERFICIE MORFOLOGIA - SINTAXIS/
Is part of: info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//FFI2011-29440-C03-02/ES/PERIFERIAS Y CAMBIO LINGUISTICO: DESCRIPCION, TEORIA Y APLICACIONES/
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Castellà -- Polisèmia
Català -- Polisèmia
Castellà -- Semàntica
Català -- Semantics
Title: Polisèmia del nom punta i els seus derivats verbals: una comparativa històrica entre el castellà i el català = The Polysemy of the Noun Punta and its Verbal Derivatives: a Historical Comparison of Catalan and Spanish
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors