Item


Fatty acid synthase expression and inhibition in triple-negative breast cancer

Triple-negative breast cancer (TNBC) represents 20% of breast cancer and patients receive only general chemotherapy. The epidermal growth factor receptor (EGFR) is commonly expressed in TNBC and it is associated with poor prognosis. Fatty acid synthase (FASN) is overexpressed in cancer and its inhibition causes apoptosis in cancer cells. This thesis shows that FASN is overexpressed in TNBC, and its expression is associated with poor disease progression. In addition, FASN not only may have a role in cancer progression but also in resistance acquisition. Finally, the dual inhibition of EGFR and FASN shows synergistic outcome in all pre-clinical models both sensitive and resistant models of TNBC. These results may serve as a basis for the development of new pharmacological strategies by inhibiting FASN alone or in combination in TNBC.

El càncer de mama triple-negatiu (TNBC) representa un 20% dels càncer de mama i les pacients reben únicament tractament de quimioteràpia general. El receptor de factor de creixement epidèrmic (EGFR) és un marcador que es troba normalment sobreexpresat en TNBC associat a mal pronòstic. La Sintasa d’Àcids Grassos (FASN), està sobre expressada en càncer i que la seva inhibició provoca apoptosis. En aquesta tesis mostra com FASN es sobreexpressa en TNBC, i que la seva expressió està relacionada amb una pitjor evolució de la malaltia. A més, FASN pot tenir no només un rol en la progressió del càncer, sinó també en l’adquisició de resistència. Finalment, la inhibició dual de FASN i EGFR mostra un comportament sinèrgic tan en models pre-clínics sensibles com resistents de TNBC. Aquests resultats poden servir com a base per al desenvolupament de noves estratègies farmacològiques mitjançant la inhibició de FASN sola o en combinació en TNBC.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Giró Perafita, Ariadna
Date: 2017 January 17
Abstract: Triple-negative breast cancer (TNBC) represents 20% of breast cancer and patients receive only general chemotherapy. The epidermal growth factor receptor (EGFR) is commonly expressed in TNBC and it is associated with poor prognosis. Fatty acid synthase (FASN) is overexpressed in cancer and its inhibition causes apoptosis in cancer cells. This thesis shows that FASN is overexpressed in TNBC, and its expression is associated with poor disease progression. In addition, FASN not only may have a role in cancer progression but also in resistance acquisition. Finally, the dual inhibition of EGFR and FASN shows synergistic outcome in all pre-clinical models both sensitive and resistant models of TNBC. These results may serve as a basis for the development of new pharmacological strategies by inhibiting FASN alone or in combination in TNBC.
El càncer de mama triple-negatiu (TNBC) representa un 20% dels càncer de mama i les pacients reben únicament tractament de quimioteràpia general. El receptor de factor de creixement epidèrmic (EGFR) és un marcador que es troba normalment sobreexpresat en TNBC associat a mal pronòstic. La Sintasa d’Àcids Grassos (FASN), està sobre expressada en càncer i que la seva inhibició provoca apoptosis. En aquesta tesis mostra com FASN es sobreexpressa en TNBC, i que la seva expressió està relacionada amb una pitjor evolució de la malaltia. A més, FASN pot tenir no només un rol en la progressió del càncer, sinó també en l’adquisició de resistència. Finalment, la inhibició dual de FASN i EGFR mostra un comportament sinèrgic tan en models pre-clínics sensibles com resistents de TNBC. Aquests resultats poden servir com a base per al desenvolupament de noves estratègies farmacològiques mitjançant la inhibició de FASN sola o en combinació en TNBC.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/403846
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14192
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Cancer de mama
Breast cancer
Cancer de mama triple-negatiu
Triple-negative breast cancer
Cáncer de mama triple negativo
Síntesi d’àcids grassos
Fatty acid synthase
Síntesis de ácidos grasos
Factor de creixement epidèrmic
Epidermial growth factor
Factor de crecimiento epidérmico
Quimioresistència
Chemoresistance
Químiorresistencia
Tissue microarrays
616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia
Title: Fatty acid synthase expression and inhibition in triple-negative breast cancer
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors