Item


Effects of global change on fish assemblages in Mediterranean streams

L’objectiu d’aquesta tesi és de’explorar alguns aspectes de l’impacte humà sobre les poblacions de peixos i altres components dels ecosistemes fluvials Mediterranis de Catalunya. Es va mostrar com els peixos del Riu Llobregat acumulen quantitats significatives de metalls pesants, amb concentracions en el múscul que varien al llarg del riu i segons l’espècie i la talla dels peixos. En el Riu Tordera, afectat per l’extracció d’aigua, el règim de temperatures es veu alterat en correspondència dels trams intermitents, en els quals la probabilitat de supervivència i l’abundancia dels peixos , i en menor mesura el creixement i la condició corpòria, també pateixen les conseqüencies de l’alteració hidrològica

The goal of this thesis is to explore some aspects of anthropogenic impact on the fish populations and other components of two Mediterranean stream ecosystems in Catalonia NE Spain). It was shown how Llobregat River’s fish accumulate significant trace metal quantities, with muscle concentrations varying across sampling sites along the river, fish species and size. In the Tordera Stream, affected by water abstraction, the temperature regime was disrupted in correspondence of the intermittent reaches, where fish abundance and survival probability and, at a lower extent, growth and body condition, also suffered the consequences of hydrologic alteration

Universitat de Girona

Manager: García-Berthou, Emili
Sabater, Sergi
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Merciai, Roberto
Date: 2016 September 30
Abstract: L’objectiu d’aquesta tesi és de’explorar alguns aspectes de l’impacte humà sobre les poblacions de peixos i altres components dels ecosistemes fluvials Mediterranis de Catalunya. Es va mostrar com els peixos del Riu Llobregat acumulen quantitats significatives de metalls pesants, amb concentracions en el múscul que varien al llarg del riu i segons l’espècie i la talla dels peixos. En el Riu Tordera, afectat per l’extracció d’aigua, el règim de temperatures es veu alterat en correspondència dels trams intermitents, en els quals la probabilitat de supervivència i l’abundancia dels peixos , i en menor mesura el creixement i la condició corpòria, també pateixen les conseqüencies de l’alteració hidrològica
The goal of this thesis is to explore some aspects of anthropogenic impact on the fish populations and other components of two Mediterranean stream ecosystems in Catalonia NE Spain). It was shown how Llobregat River’s fish accumulate significant trace metal quantities, with muscle concentrations varying across sampling sites along the river, fish species and size. In the Tordera Stream, affected by water abstraction, the temperature regime was disrupted in correspondence of the intermittent reaches, where fish abundance and survival probability and, at a lower extent, growth and body condition, also suffered the consequences of hydrologic alteration
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/405192
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14362
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Peixos d’aigua dolça
Freshwater fishes
Peces de agua dulce
Rius mediterranis
Mediterranean rivers
Ríos mediterráneos
Sequeres
Droughts
Sequías
Metalls pesants
Heavy metals
Metales pesados
Ecologia aquàtica
Aquatic ecology
Ecología acuática
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
574 - Ecologia general i biodiversitat
59 - Zoologia
Title: Effects of global change on fish assemblages in Mediterranean streams
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors