Item


Els factors GATA4 i GATA5 en la regulació transcripcional del gen que codifica pel canal de sodi cardíac (SCN5A)

The SCN5A gene encodes the alpha subunit of the cardiac sodium channel (NaV1.5), which is responsible for the influx of sodium ions through membrane of cardiomyocytes. Different evidences suggest that an aberrant expression of the SCN5A gene may cause cardiac arrhythmias. However, the mechanisms that control SCN5A expression regulation are largely unknown. This thesis proposes a new mechanism of SCN5A transcriptional regulation in the adult human heart: transcription factors GATA4 and GATA5 synergize in the activation of the SCN5A expression. In addition, it has been proposed that GATA4 activity on the SCN5A is regulated by acetylation/deacetylation via the acetyltransferase p300 and the deacetylase HDAC2. It has been identified three lysines of GATA4 that are targets of p300 and HDAC2. In summary, this study contributes to further understand the molecular basis of the cardiac arrhythmias associated with alteration of sodium currents

El gen SCN5A codifica per la subunitat alfa del canal de sodi cardíac dependent de voltatge (NaV1.5), el qual permet l’entrada de ions sodi a través de la membrana dels cardiomiòcits. Diverses evidències suggereixen que una expressió anòmala del gen SCN5A pot donar lloc a arítmies cardíaques. Malauradament, els mecanismes que regulen l’expressió d’SCN5A són molt poc coneguts. Aquesta tesi proposa un nou mecanisme de regulació transcripcional del gen SCN5A en el cor humà adult: els factors de transcripció GATA4 i GATA5 activen sinèrgicament l’expressió del gen SCN5A. També s’ha proposat que l’activitat de GATA4 sobre SCN5A està regulada per un mecanisme d’acetilació/desacetilació a on hi participen l’acetiltransferasa p300 i la desacetilasa HDAC2. S’han identificat tres residus de lisines de GATA4 que són dianes de p300 i HDAC2. En resum, aquest estudi permet entendre millor les bases moleculars de les arítmies cardíaques associades amb alteracions del corrent de sodi

Universitat de Girona

Manager: Pagans i Lista, Sara
Brugada, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Tarradas Pou, Anna
Date: 2017 March 14
Abstract: The SCN5A gene encodes the alpha subunit of the cardiac sodium channel (NaV1.5), which is responsible for the influx of sodium ions through membrane of cardiomyocytes. Different evidences suggest that an aberrant expression of the SCN5A gene may cause cardiac arrhythmias. However, the mechanisms that control SCN5A expression regulation are largely unknown. This thesis proposes a new mechanism of SCN5A transcriptional regulation in the adult human heart: transcription factors GATA4 and GATA5 synergize in the activation of the SCN5A expression. In addition, it has been proposed that GATA4 activity on the SCN5A is regulated by acetylation/deacetylation via the acetyltransferase p300 and the deacetylase HDAC2. It has been identified three lysines of GATA4 that are targets of p300 and HDAC2. In summary, this study contributes to further understand the molecular basis of the cardiac arrhythmias associated with alteration of sodium currents
El gen SCN5A codifica per la subunitat alfa del canal de sodi cardíac dependent de voltatge (NaV1.5), el qual permet l’entrada de ions sodi a través de la membrana dels cardiomiòcits. Diverses evidències suggereixen que una expressió anòmala del gen SCN5A pot donar lloc a arítmies cardíaques. Malauradament, els mecanismes que regulen l’expressió d’SCN5A són molt poc coneguts. Aquesta tesi proposa un nou mecanisme de regulació transcripcional del gen SCN5A en el cor humà adult: els factors de transcripció GATA4 i GATA5 activen sinèrgicament l’expressió del gen SCN5A. També s’ha proposat que l’activitat de GATA4 sobre SCN5A està regulada per un mecanisme d’acetilació/desacetilació a on hi participen l’acetiltransferasa p300 i la desacetilasa HDAC2. S’han identificat tres residus de lisines de GATA4 que són dianes de p300 i HDAC2. En resum, aquest estudi permet entendre millor les bases moleculars de les arítmies cardíaques associades amb alteracions del corrent de sodi
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/405732
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14374
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Regulació transcripcional
Regulación transcripcional
Transcriptional regulation
Expressió gènica
Expresión génica
Gene expression
Factors GATA
Factores GATA
GATA factors
SCN5A
Canals iònics
Canales iónicos
Ion channels
Arítmia cardíaca
Arritmia cardíaca
Cardiac arrhythmia
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Title: Els factors GATA4 i GATA5 en la regulació transcripcional del gen que codifica pel canal de sodi cardíac (SCN5A)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors