Item


Desenvolupament de la intersubjectivitat secundària a través del joc compartit mare-infant

Intersubjectivity is a primary system of motivation that around the ninth month of life changes and goes from a "person to person" to a "person-person-object" relationship. Although there is a scientific consensus on this developmental leap, few empirical studies have explored the development of the intersubjectivity between the second and third year of life. 27 mother–child dyads were followed longitudinally in a home free-play sessions. 114 sessions were categorized using the Coding System of the Intersubjective Attunement. The data were analyzed using a Linear Mixed Effects Model. Results show a fixed effects trajectory around a random variability that is postulate as population trajectory. As this levels of intersubjective attunement appear (emerge) and disappear (transform in a more complex gestalt) in specific moments in the ontogeny, we propose viewing these age related levels as windows of achievement of intersubjective milestones. We present also the scaffolding trajectory of intersubjective attunement

La intersubjetivitat és un sistema de motivació primari que al voltant del novè mes fa un canvi en la seva configuració. Tot i el consens científic sobre aquest salt evolutiu, pocs estudis empírics han explorat el desenvolupament de la intersubjectivitat entre el segon i tercer any de vida. Vint-i-set diades mare-fill van ser seguides longitudinalment en sessions de joc lliure. Es van categoritzar 114 sessions utilitzant el Sistema de Codificació de la Sintonia Intersubjectiva. Es va emprar el Model Lineal d’Efectes Mixtos que ha modelat una trajectòria d’efectes fixos que es postula com a trajectòria poblacional al voltant d’una variabilitat aleatòria. Els Nivells de Sintonia Intersubjectiva apareixen (emergeixen) i desapareixen (es transformen en unes gestalts més complexes) en moments específics de l’ontogènia. Es proposa veure aquests nivells com a finestres d’assoliment de les fites intersubjectives. També es presenta la trajectòria de bastiment de la sintonia intersubjectiva de les mares

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Pérez Burriel, Marc
Date: 2017 June 19
Abstract: Intersubjectivity is a primary system of motivation that around the ninth month of life changes and goes from a "person to person" to a "person-person-object" relationship. Although there is a scientific consensus on this developmental leap, few empirical studies have explored the development of the intersubjectivity between the second and third year of life. 27 mother–child dyads were followed longitudinally in a home free-play sessions. 114 sessions were categorized using the Coding System of the Intersubjective Attunement. The data were analyzed using a Linear Mixed Effects Model. Results show a fixed effects trajectory around a random variability that is postulate as population trajectory. As this levels of intersubjective attunement appear (emerge) and disappear (transform in a more complex gestalt) in specific moments in the ontogeny, we propose viewing these age related levels as windows of achievement of intersubjective milestones. We present also the scaffolding trajectory of intersubjective attunement
La intersubjetivitat és un sistema de motivació primari que al voltant del novè mes fa un canvi en la seva configuració. Tot i el consens científic sobre aquest salt evolutiu, pocs estudis empírics han explorat el desenvolupament de la intersubjectivitat entre el segon i tercer any de vida. Vint-i-set diades mare-fill van ser seguides longitudinalment en sessions de joc lliure. Es van categoritzar 114 sessions utilitzant el Sistema de Codificació de la Sintonia Intersubjectiva. Es va emprar el Model Lineal d’Efectes Mixtos que ha modelat una trajectòria d’efectes fixos que es postula com a trajectòria poblacional al voltant d’una variabilitat aleatòria. Els Nivells de Sintonia Intersubjectiva apareixen (emergeixen) i desapareixen (es transformen en unes gestalts més complexes) en moments específics de l’ontogènia. Es proposa veure aquests nivells com a finestres d’assoliment de les fites intersubjectives. També es presenta la trajectòria de bastiment de la sintonia intersubjectiva de les mares
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/406097
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14391
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Intersubjectivitat
Intersubjetividad
Intersubjectivity
Zona de desenvolupament proper
Zona de desarrollo próximo
Zone of proximal development
Model lineal mixt
Modelo lineal mixto
Linear mixed model
Trajectòries del desenvolupament
Trayectorias del desarrollo
Developmental trajectories
Bastiment
Construcción
Scaffolding
Desenvolupament de la salut mental
Desarrollo de la salud mental
Mental health development
159.9 - Psicologia
Title: Desenvolupament de la intersubjectivitat secundària a través del joc compartit mare-infant
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors