Item


High-valent iron complexes supported with tetradentate and pentadentate ligands based on the triazacyclononane scaffold

In this work we have prepared octahedral non - heme iron species in high oxidation states. Iron (IV) - oxo and iron (IV) - imido complexes based on triazacyclononane scaffold had been synthesised and all of them had been spectroscopicaly characterised. We studied the reactivity of the oxo complexes in the oxygen atom transfer to sulfur atoms and in the abstraction of hydrogen from alkylbenzene substrates; in the case of imido complexes the transfer of imido group to sulfur atoms was studied. Moreover we studied the photolysis of iron - azide octahedral complexes to obtain high - valent iron - nitrido species. Following this procedure we achieved the synthesis of an iron (V) - nitrene species with a very high purity. We also achieved the functionalisation of C(sp2) - H bonds of arenes through diazoacetates decomposition using non - heme iron and manganese catalysts for the first time. We proposed this reaction to occur through a postulated iron - carbene species, that we failed to isolate. Despite this fact we achieved remarkable results in this reactions

En aquest treball s’han preparat espècies no - hemo octahèdriques de ferro en alts estats d’oxidació. S’han sintetitzat complexes de ferro (IV) - oxo i ferro (IV)- imido amb lligands pentadentats basats en el sistema triazaciclononà i tots ells s’han caracteritzat espectroscòpicament. S’ha estudiat la reactivitat dels oxo en la transferència d’àtom d’oxigen a sulfurs i abstracció d’hidrògen en alquilbenzens; en el cas dels complexes imido s’ha analitzat la transferència del grup imido a sulfurs. A més s’ha estudiat la fotòlisi de complexes octahèdrics no - hemo de ferro - azida per a l’obtenció d’espècies ferro - nitrè en alts estats d’oxidació. Amb aquesta metodologia s’ha aconseguit preparar una espècies ferro (V) - nitrè amb una puresa molt alta. També s’ha aconseguit la funcionalització d’enllaços C(sp2) - H d’arens mitjançant la descomposició de diazoacetats utilitzant per primera vegada catalitzadors no - hemo de ferro i manganès. Aquesta reacció s’ha suggerit que funciona a través d’espècies ferro - carbè que no s’ha pogut aïllar. Malgrat aquest fet s’han obtingut resultats molt remarcables en aquestes reaccions

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Sabeña Vila, Gerard
Date: 2017 June 23
Abstract: In this work we have prepared octahedral non - heme iron species in high oxidation states. Iron (IV) - oxo and iron (IV) - imido complexes based on triazacyclononane scaffold had been synthesised and all of them had been spectroscopicaly characterised. We studied the reactivity of the oxo complexes in the oxygen atom transfer to sulfur atoms and in the abstraction of hydrogen from alkylbenzene substrates; in the case of imido complexes the transfer of imido group to sulfur atoms was studied. Moreover we studied the photolysis of iron - azide octahedral complexes to obtain high - valent iron - nitrido species. Following this procedure we achieved the synthesis of an iron (V) - nitrene species with a very high purity. We also achieved the functionalisation of C(sp2) - H bonds of arenes through diazoacetates decomposition using non - heme iron and manganese catalysts for the first time. We proposed this reaction to occur through a postulated iron - carbene species, that we failed to isolate. Despite this fact we achieved remarkable results in this reactions
En aquest treball s’han preparat espècies no - hemo octahèdriques de ferro en alts estats d’oxidació. S’han sintetitzat complexes de ferro (IV) - oxo i ferro (IV)- imido amb lligands pentadentats basats en el sistema triazaciclononà i tots ells s’han caracteritzat espectroscòpicament. S’ha estudiat la reactivitat dels oxo en la transferència d’àtom d’oxigen a sulfurs i abstracció d’hidrògen en alquilbenzens; en el cas dels complexes imido s’ha analitzat la transferència del grup imido a sulfurs. A més s’ha estudiat la fotòlisi de complexes octahèdrics no - hemo de ferro - azida per a l’obtenció d’espècies ferro - nitrè en alts estats d’oxidació. Amb aquesta metodologia s’ha aconseguit preparar una espècies ferro (V) - nitrè amb una puresa molt alta. També s’ha aconseguit la funcionalització d’enllaços C(sp2) - H d’arens mitjançant la descomposició de diazoacetats utilitzant per primera vegada catalitzadors no - hemo de ferro i manganès. Aquesta reacció s’ha suggerit que funciona a través d’espècies ferro - carbè que no s’ha pogut aïllar. Malgrat aquest fet s’han obtingut resultats molt remarcables en aquestes reaccions
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/406145
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14394
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Iron-oxo
Ferro-oxo
Hierro-oxo
Iron-imido
Ferro-imido
Hierro-imido
Iron-nitrido
Ferro-nitrè
Hierro-nitrido
Iron-carbene
Ferro-carbè
Hierro-carbeno
Arene functionalisation
Funcionalització d’arens
Funcionalización de arenos
Carbene transfer
Transferència de carbè
Transferencia de carbeno
546 - Química inorgànica
Title: High-valent iron complexes supported with tetradentate and pentadentate ligands based on the triazacyclononane scaffold
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors