Item


Influence of individual dynamic managerial capabilities over business sustainability commitment, stakeholder engagement and gender

In today’s dynamic environment, which is characterized by continuous and unpredictable changes, companies need new strategies to maintain their competitive advantage in the market, ensure long-term sustainability and consider the demands of stakeholders. The role of the manager of the company is relevant and he/she should have new capabilities to respond to new market demands. This thesis, through a survey of 339 managers using an empirical methodology based on a structural equation model, proposed as new managerial dynamic capabilities of the manager (IDMC), the entrepreneurial skills (alertness, creativity and self-awareness) and individual dynamic capabilities (sensing, seizing and transforming). The results suggest that there is a direct and positive relationship between the degree of development of the IDMC and the level of social and environmental commitment and stakeholders’ commitment. It is proposed that IDMC of the manager drive their commitment to sustainability and this in turn drives engagement with stakeholders. Finally, it is analyzed for the first time, if there are gender differences in the previous relationships, resulting that women have greater social commitment and environmental sustainability than men; although, it is concluded that the company requires a top management team committed to long-term sustainability regardless of gender of its members

En el complex i hostil entorn econòmic actual que acompanya des del seu inici al segle XXI, les empreses requereixen de noves estratègies, per mantenir el seu avantatge competitiu en el mercat, garantir la sostenibilitat a llarg termini i considerar les demandes de les parts interessades. En aquesta situació, el paper del manager de l’empresa és rellevant i aquest ha de disposar de noves capacitats que li permetin donar resposta a les exigències del mercat. Aquesta tesi doctoral, a través d’una enquesta realitzada a 339 mànagers utilitzant una metodologia empírica basada en un model d’equacions estructurals, proposa com a noves capacitats de gestió del manager (individual dynamic managerial capabilities- IDMC), les competències emprenedores (alertness, creativity and self-awareness) i les capacitats dinàmiques individuals (sensing, seizing i transforming). Els resultats obtinguts suggereixen que hi ha una relació directa i positiva entre el grau de desenvolupament de les IDMC i el nivell de compromís social i ambiental i amb els grups d’interès (stakeholders). Es proposa que les IDMC que posseeix el/la manager són les que impulsen el seu compromís amb la sostenibilitat i aquest al seu torn, impulsa el compromís amb els stakeholders. Finalment, s’analitza per primera vegada si hi ha diferències de gènere en les relacions anteriors, resultant que la dona disposa de més compromís tant social com mediambiental amb la sostenibilitat; si bé, es conclou que l’empresa requereix d’un equip directiu compromès amb la sostenibilitat a llarg termini independentment del gènere dels seus membres

Universitat de Girona

Manager: Llach Pagès, Josep
Bagur Femenías, Llorenç
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Buil Fabregà, Marian
Date: 2017 June 22
Abstract: In today’s dynamic environment, which is characterized by continuous and unpredictable changes, companies need new strategies to maintain their competitive advantage in the market, ensure long-term sustainability and consider the demands of stakeholders. The role of the manager of the company is relevant and he/she should have new capabilities to respond to new market demands. This thesis, through a survey of 339 managers using an empirical methodology based on a structural equation model, proposed as new managerial dynamic capabilities of the manager (IDMC), the entrepreneurial skills (alertness, creativity and self-awareness) and individual dynamic capabilities (sensing, seizing and transforming). The results suggest that there is a direct and positive relationship between the degree of development of the IDMC and the level of social and environmental commitment and stakeholders’ commitment. It is proposed that IDMC of the manager drive their commitment to sustainability and this in turn drives engagement with stakeholders. Finally, it is analyzed for the first time, if there are gender differences in the previous relationships, resulting that women have greater social commitment and environmental sustainability than men; although, it is concluded that the company requires a top management team committed to long-term sustainability regardless of gender of its members
En el complex i hostil entorn econòmic actual que acompanya des del seu inici al segle XXI, les empreses requereixen de noves estratègies, per mantenir el seu avantatge competitiu en el mercat, garantir la sostenibilitat a llarg termini i considerar les demandes de les parts interessades. En aquesta situació, el paper del manager de l’empresa és rellevant i aquest ha de disposar de noves capacitats que li permetin donar resposta a les exigències del mercat. Aquesta tesi doctoral, a través d’una enquesta realitzada a 339 mànagers utilitzant una metodologia empírica basada en un model d’equacions estructurals, proposa com a noves capacitats de gestió del manager (individual dynamic managerial capabilities- IDMC), les competències emprenedores (alertness, creativity and self-awareness) i les capacitats dinàmiques individuals (sensing, seizing i transforming). Els resultats obtinguts suggereixen que hi ha una relació directa i positiva entre el grau de desenvolupament de les IDMC i el nivell de compromís social i ambiental i amb els grups d’interès (stakeholders). Es proposa que les IDMC que posseeix el/la manager són les que impulsen el seu compromís amb la sostenibilitat i aquest al seu torn, impulsa el compromís amb els stakeholders. Finalment, s’analitza per primera vegada si hi ha diferències de gènere en les relacions anteriors, resultant que la dona disposa de més compromís tant social com mediambiental amb la sostenibilitat; si bé, es conclou que l’empresa requereix d’un equip directiu compromès amb la sostenibilitat a llarg termini independentment del gènere dels seus membres
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/406962
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14411
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Business sustainability
Sostenibilitat empresarial
Sostenibilidad empresarial
Entrepreneurial skills
Competències emprenedores
Competencias emprendedoras
Environmental commitment
Compromís ambiental
Compromiso ambiental
Social commitment
Compromís social
Compromiso social
Individual dynamic capabilities
Capacitats dinàmiques individuals
Capacidades dinámicas individuales
Stakeholders engagement
Participació dels grups interessats
Participación de los grupos interesados
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Influence of individual dynamic managerial capabilities over business sustainability commitment, stakeholder engagement and gender
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0