Item


Estudi de les pèrdues en formigó posttesat mitjançant tècniques basades en extensometria

Es proposa determinar les pèrdues de posttesat emprant un mètode que ampliï l’abast de les mesures efectuades actualment (tensió en el moment d’efectuar el tesat) incorporant pèrdues i comportament a llarg termini. El sistema consisteix a adherir una galga extensomètrica a un fleix amb un perímetre equivalent al del cordó a instrumentar. Aquest fleix s’adhereix al seu moment, al cordó a instrumentar. Per tal de validar la qualitat de les mesures del dispositiu indicat, es fan proves d’adherència, emprant diferents tipus d’adhesiu i proves de repetitivitat per verificar la persistència de les mesures efectuades. També s’analitza la incidència del gruix del fleix en la qualitat de les mesures. Finalment es verifica la possibilitat d’incorporar el procés descrit als temps habituals a obra per aquest tipus d’actuació

Manager: Llorens Sulivera, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Sandonis Coll, Josep
Grabalosa Castanyer, Sergi
Date: 2017 June
Abstract: Es proposa determinar les pèrdues de posttesat emprant un mètode que ampliï l’abast de les mesures efectuades actualment (tensió en el moment d’efectuar el tesat) incorporant pèrdues i comportament a llarg termini. El sistema consisteix a adherir una galga extensomètrica a un fleix amb un perímetre equivalent al del cordó a instrumentar. Aquest fleix s’adhereix al seu moment, al cordó a instrumentar. Per tal de validar la qualitat de les mesures del dispositiu indicat, es fan proves d’adherència, emprant diferents tipus d’adhesiu i proves de repetitivitat per verificar la persistència de les mesures efectuades. També s’analitza la incidència del gruix del fleix en la qualitat de les mesures. Finalment es verifica la possibilitat d’incorporar el procés descrit als temps habituals a obra per aquest tipus d’actuació
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14548
Language: cat
Collection: Arquitectura Tècnica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Formigó pretesat -- Proves
Mesuradors de deformació
Esforç i tensió
Resistència de materials
Prestressed concrete construction
Strain gages
Strains and stresses
Strength of materials
Title: Estudi de les pèrdues en formigó posttesat mitjançant tècniques basades en extensometria
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors