Item


Climate change and Mediterranean ecosystems: plant and soil responses to UV radiation and water availability before and after a perturbation

Taking into account the expected changes in solar UV levels, precipitation and fire regime in the Mediterranean basin, the main goal of this thesis was to evaluate the effects of UV radiation (UV-A and UV-B) and diminished water availability on the biochemical, morphological, physiological and growth 2/2 traits of common Mediterranean resprouter species (Arbutus unedo and Quercus suber), as well as on C and N pools of a Mediterranean shrubland, before and after a perturbation. As main results, responses of A. unedo plants to enhanced UV-B were mainly addressed to the reinforcement of the antioxidant machinery, while Q. suber augmented UV-screening capacity to face UV-B enhancement. At ecosystem level, UV-A and UV-B had opposite effects on soil processes related to C and N cycles, and these effects were often emphasized under reduced precipitation. In addition, the responses observed in plants and soil were different before and after the perturbation

Considerando los cambios esperados en los niveles de UV solar, precipitación y régimen de incendios en la región mediterránea, esta tesis evalúa los posibles efectos de la radiación UV (UV-A y UV-B) y la disminución de la disponibilidad hídrica sobre parámetros bioquímicos, morfológicos, fisiológicos y de crecimiento de especies rebrotadoras mediterráneas (Arbutus unedo y Quercus suber), así como sobre los niveles de C y N de un matorral mediterráneo, antes y después de una perturbación. Como resultados principales, A. unedo respondió al aumento en UV-B reforzando la maquinaria antioxidante, mientras que Q. suber aumentó su capacidad para bloquear esta radiación. En el ecosistema, la UV-A y la UV-B tuvieron efectos opuestos sobre procesos del suelo relacionados con los ciclos del C y el N, efectos que fueron enfatizados por una disminución de la precipitación. Además, las respuestas observadas en plantas y suelo fueron diferentes antes y después de la perturbación

Universitat de Girona

Manager: Verdaguer Murlà, Dolors
Llorens i Guasch, Laura
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Díaz Guerra, Laura
Date: 2017 July 21
Abstract: Taking into account the expected changes in solar UV levels, precipitation and fire regime in the Mediterranean basin, the main goal of this thesis was to evaluate the effects of UV radiation (UV-A and UV-B) and diminished water availability on the biochemical, morphological, physiological and growth 2/2 traits of common Mediterranean resprouter species (Arbutus unedo and Quercus suber), as well as on C and N pools of a Mediterranean shrubland, before and after a perturbation. As main results, responses of A. unedo plants to enhanced UV-B were mainly addressed to the reinforcement of the antioxidant machinery, while Q. suber augmented UV-screening capacity to face UV-B enhancement. At ecosystem level, UV-A and UV-B had opposite effects on soil processes related to C and N cycles, and these effects were often emphasized under reduced precipitation. In addition, the responses observed in plants and soil were different before and after the perturbation
Considerando los cambios esperados en los niveles de UV solar, precipitación y régimen de incendios en la región mediterránea, esta tesis evalúa los posibles efectos de la radiación UV (UV-A y UV-B) y la disminución de la disponibilidad hídrica sobre parámetros bioquímicos, morfológicos, fisiológicos y de crecimiento de especies rebrotadoras mediterráneas (Arbutus unedo y Quercus suber), así como sobre los niveles de C y N de un matorral mediterráneo, antes y después de una perturbación. Como resultados principales, A. unedo respondió al aumento en UV-B reforzando la maquinaria antioxidante, mientras que Q. suber aumentó su capacidad para bloquear esta radiación. En el ecosistema, la UV-A y la UV-B tuvieron efectos opuestos sobre procesos del suelo relacionados con los ciclos del C y el N, efectos que fueron enfatizados por una disminución de la precipitación. Además, las respuestas observadas en plantas y suelo fueron diferentes antes y después de la perturbación
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/457150
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14610
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Canvi climàtic
Cambio climático
Climatic change
Fisiologia vegetal
Fisiología vegetal
Plant physiology
Ecologia vegetal
Ecología vegetal
Plant ecology
Mediterranean shrublands
Matorrales mediterráneos
Matolls mediterranis
Radiació UV-A i UV-B
Radiación UV-A y UV-B
UV-A and UV-B radiation
Sequera
Sequía
Drought
Fire
Incendis
Incendios
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
504 - Ciències del medi ambient
Title: Climate change and Mediterranean ecosystems: plant and soil responses to UV radiation and water availability before and after a perturbation
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors