Item


Entrepreneurial skills, trust and jobs: three essays on entrepreneurial skills of self-employed and employees

This thesis is an empirical study that sets out to explain entrepreneurial activity, based on a broad concept of entrepreneurship. The study is based on the development of logistic regression models for a dichotomous variable of entrepreneurship, which we attempt to explain, always working from observational data from third party sources, basically GEM and REFLEX. In the course of the thesis, we set out to explain entrepreneurial activity, starting with an initial approach that looks at institutional context and moving immediately to a second approach based on human capital. The study also incorporates both a closed-spectrum concept associated with self-employment as an occupational choice and a broad concept based on the behavioural approach, in other words, on the entrepreneur as an agent of change in an economic environment based on innovation

Aquesta tesi és un treball de caràcter empíric que cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’un concepte ampli d’emprenedoria. El treball queda suportat a partir del desenvolupament de models de regressió logística per una variable dicotòmica d’emprenedoria que volem explicar a partir dades observades en treballs de tercers, essencialment GEM i REFLEX. Al llarg de la tesi es cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’una aproximació inicial al voltant del context institucional per passar tot seguit a una altra aproximació basada en el capital humà. Alhora el treball incorpora tant un concepte d’emprenedoria d’aspecte tancat associat a l’opció ocupacional de l’auto-ocupació com un concepte ampli d’emprenedoria basada en l’aproximació conductual, és a dir l’emprenedor com un agent de canvi en un entorn d’economia basada en el coneixement

Universitat de Girona

Manager: Kucel, Aleksander
Silva Becerra, José Ignacio
Martínez Garcia, Esther
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Teodoro i Sadurní, Jaume
Date: 2017 September 8
Abstract: This thesis is an empirical study that sets out to explain entrepreneurial activity, based on a broad concept of entrepreneurship. The study is based on the development of logistic regression models for a dichotomous variable of entrepreneurship, which we attempt to explain, always working from observational data from third party sources, basically GEM and REFLEX. In the course of the thesis, we set out to explain entrepreneurial activity, starting with an initial approach that looks at institutional context and moving immediately to a second approach based on human capital. The study also incorporates both a closed-spectrum concept associated with self-employment as an occupational choice and a broad concept based on the behavioural approach, in other words, on the entrepreneur as an agent of change in an economic environment based on innovation
Aquesta tesi és un treball de caràcter empíric que cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’un concepte ampli d’emprenedoria. El treball queda suportat a partir del desenvolupament de models de regressió logística per una variable dicotòmica d’emprenedoria que volem explicar a partir dades observades en treballs de tercers, essencialment GEM i REFLEX. Al llarg de la tesi es cerca explicar l’activitat emprenedora a partir d’una aproximació inicial al voltant del context institucional per passar tot seguit a una altra aproximació basada en el capital humà. Alhora el treball incorpora tant un concepte d’emprenedoria d’aspecte tancat associat a l’opció ocupacional de l’auto-ocupació com un concepte ampli d’emprenedoria basada en l’aproximació conductual, és a dir l’emprenedor com un agent de canvi en un entorn d’economia basada en el coneixement
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/456999
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14612
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Emprenedoria
Emprendeduría
Entrepreneurship
Innovació
Innovación
Innovation
Habilitats
Habilidades
Skills
Confiança
Confianza
Trust
331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
Title: Entrepreneurial skills, trust and jobs: three essays on entrepreneurial skills of self-employed and employees
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors