Item


Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones marroquines en període climatèric: projecte de recerca

Introduction: If we describe the life of a woman according to her fertility we can identify three stages; childhood, puberty and finally the menopause, during which biological, psychological, environmental and social factors are present. The perception that the women has during this stage are influenced by education, religion, tradition and customs; all of which depend on the role that the women establish in society. During these last years, there has been a high influx of immigrants in Catalonia, Moroccan women the most numerous. As the population is more informed to presents the needs for the establisher of new health and educational programs. The aim of the project is to evaluate the impact of a health program regarding the knowledge and quality life of the Moroccan women during the climacteric. Methodology: This project will be a quasi-experimental study with a quantitative methodology, longitudinal character and and phenomenological , which will be an intervention in a non-probabilistic sample without the presence of a control group of Moroccan women aged 44 -54 years old, enrolled in the ABS Tossa - Lloret de Mar. An educational intervention will be carried out in order to achieve a positive outlook, guiding individually through the promotion of healthy lifestyles and habits, as well as achieving a better quality of life. There will be a notebook of data collection includes: demographic surveys; the health knowledge questionnaire; the questionnaire (Menopause Rating Scale) and finally the psychosocial questionnaire. These variables will be analyzed by SPSS version 22.0, then there will be a comparison of results (pre-test and post-test), through which we can see whether health education culture improves the quality of life and level of knowledge towards the climacteric period

Introducció: Si descrivim la vida d’una dona en funció de la seva fertilitat podem senyalar tres etapes; infància, pubertat i finalment la menopausa, durant aquestes etapes hi ha presents factors biològics i psicològics, mediambientals i socials. La percepció que tenen les dones durant aquesta etapa està influenciada per l’educació, la religió, la tradició i els costums, tot depèn de quin paper estableix la dona a cada societat. Durant els darrers anys, ha hagut una alta migració al territori català, essent les dones marroquines la més nombrosa. El fet que la ciutadania estigui més informada, genera nous reptes de cara a l’execució de nous programes i plans educatius a nivell assistencial. L’objectiu del projecte és avaluar l’impacte d’un programa de salut respecte el coneixement i qualitat de vida durant el període climatèric en dones d’ètnia marroquina. Metodologia: En aquest projecte es realitzarà un estudi quasi-experimental de metodologia tipus quantitativa, longitudinal de caràcter fenomenològic, en el qual es realitzarà una intervenció a una mostra no probabilística sense presència d’un grup control de dones marroquines d’edats compreses entre 44-54 anys, inscrites a l’ABS Tossa-Lloret de Mar. Es tracta de realitzar una intervenció educativa, per aconseguir un afrontament positiu, orientant de manera individual a través de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables , així com aconseguint una major qualitat de vida. Es realitzarà un quadern de recollida de dades compost per: enquestes sociodemogràfiques; qüestionari de coneixement en salut; el qüestionari (Menopause Rating Scale) i finalment el qüestionari psicosocial. Aquestes variables s’analitzaran a través del programa SPSS versió 22.0, on es realitzarà posteriorment una comparació de resultats (pre-test i post-test), a través del quals podrem veure si l’educació per la salut en aquesta cultura millora la qualitat de vida i el nivell de coneixement envers el període de climateri

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Bouras Rahou, Asmaa
Date: 2017
Abstract: Introduction: If we describe the life of a woman according to her fertility we can identify three stages; childhood, puberty and finally the menopause, during which biological, psychological, environmental and social factors are present. The perception that the women has during this stage are influenced by education, religion, tradition and customs; all of which depend on the role that the women establish in society. During these last years, there has been a high influx of immigrants in Catalonia, Moroccan women the most numerous. As the population is more informed to presents the needs for the establisher of new health and educational programs. The aim of the project is to evaluate the impact of a health program regarding the knowledge and quality life of the Moroccan women during the climacteric. Methodology: This project will be a quasi-experimental study with a quantitative methodology, longitudinal character and and phenomenological , which will be an intervention in a non-probabilistic sample without the presence of a control group of Moroccan women aged 44 -54 years old, enrolled in the ABS Tossa - Lloret de Mar. An educational intervention will be carried out in order to achieve a positive outlook, guiding individually through the promotion of healthy lifestyles and habits, as well as achieving a better quality of life. There will be a notebook of data collection includes: demographic surveys; the health knowledge questionnaire; the questionnaire (Menopause Rating Scale) and finally the psychosocial questionnaire. These variables will be analyzed by SPSS version 22.0, then there will be a comparison of results (pre-test and post-test), through which we can see whether health education culture improves the quality of life and level of knowledge towards the climacteric period
Introducció: Si descrivim la vida d’una dona en funció de la seva fertilitat podem senyalar tres etapes; infància, pubertat i finalment la menopausa, durant aquestes etapes hi ha presents factors biològics i psicològics, mediambientals i socials. La percepció que tenen les dones durant aquesta etapa està influenciada per l’educació, la religió, la tradició i els costums, tot depèn de quin paper estableix la dona a cada societat. Durant els darrers anys, ha hagut una alta migració al territori català, essent les dones marroquines la més nombrosa. El fet que la ciutadania estigui més informada, genera nous reptes de cara a l’execució de nous programes i plans educatius a nivell assistencial. L’objectiu del projecte és avaluar l’impacte d’un programa de salut respecte el coneixement i qualitat de vida durant el període climatèric en dones d’ètnia marroquina. Metodologia: En aquest projecte es realitzarà un estudi quasi-experimental de metodologia tipus quantitativa, longitudinal de caràcter fenomenològic, en el qual es realitzarà una intervenció a una mostra no probabilística sense presència d’un grup control de dones marroquines d’edats compreses entre 44-54 anys, inscrites a l’ABS Tossa-Lloret de Mar. Es tracta de realitzar una intervenció educativa, per aconseguir un afrontament positiu, orientant de manera individual a través de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables , així com aconseguint una major qualitat de vida. Es realitzarà un quadern de recollida de dades compost per: enquestes sociodemogràfiques; qüestionari de coneixement en salut; el qüestionari (Menopause Rating Scale) i finalment el qüestionari psicosocial. Aquestes variables s’analitzaran a través del programa SPSS versió 22.0, on es realitzarà posteriorment una comparació de resultats (pre-test i post-test), a través del quals podrem veure si l’educació per la salut en aquesta cultura millora la qualitat de vida i el nivell de coneixement envers el període de climateri
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14624
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Menopausa
Menopause
Educació sanitària per a dones
Health education of women
Dones -- Marroc
Women -- Moroco
Title: Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones marroquines en període climatèric: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors