Item


L’atenció de les cures pal·liatives en el servei d’urgències: revisió bibliogràfica

Introduction: The greater longevity of the population, the greater prevalence of chronic diseases with its complexity and lack of health support for other cuases, has caused an increase in demand for care with involvement from all levels of care. Particular attention in emergency departments by palliative patients. All this contributes to the emergence of a new need, to acquire knowledge about the measures required for this type of patient. Objective: To know if the emergency department is an appropriate place to treat people who require palliative care. Methods: It has been done a literature review of the last 10 years ScienceDirect databases, PubMed and Dialnet. Results: It has been found 246 articles, of which analysing the titles, abstracts, content and applying the inclusion and exclusion criteria 9 of these have been selected to perform the literature review. Conclusions: The emergency department is not the right place to treat palliative patients, nor do the health professionals have sufficient training to provide quality palliative care. The best action to be taken, for a palliative patient, who goes to the emergency departments, is to refer the patient to a specific unit for palliative care

Introducció: La major longevitat de la població, la major prevalença de les patologies cròniques amb la seva gran complexitat i la falta de recolzament sanitari entre altres causes, han provocat un increment de la demanda sanitària amb implicació de tots els nivells assistencials. Especialment l’atenció en els serveis d’urgències per part de pacients pal·liatius. Tot això contribueix a l’aparició d’una nova necessitat, la d’adquirir coneixements sobre les mesures requerides per aquest tipus de pacient. Objectiu: Conèixer si el servei d’urgències és un lloc apropiat per atendre a les persones que requereixen cures pal·liatives. Metodologia: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica dels últims 10 anys en les bases de dades ScienceDirect, Dialnet i PubMed. Resultats: S’han trobat 246 articles, dels quals analitzant els títols, els resums, els continguts i aplicant els criteris d’inclusió i exclusió s’han seleccionat 9 d’aquests per realitzar la revisió bibliogràfica. Conclusions: El servei d’urgències no és el lloc adequat ni els professionals de la salut disposen de la formació suficient per proporcionar unes cures pal·liatives de qualitat. La millor actuació a realitzar en un pacient pal·liatiu que acut al servei d’urgències i en mesura de lo possible, és la derivació a una unitat específica de cures pal·liatives

Manager: Bosch Farré, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Martos Losada, Caterina
Date: 2017
Abstract: Introduction: The greater longevity of the population, the greater prevalence of chronic diseases with its complexity and lack of health support for other cuases, has caused an increase in demand for care with involvement from all levels of care. Particular attention in emergency departments by palliative patients. All this contributes to the emergence of a new need, to acquire knowledge about the measures required for this type of patient. Objective: To know if the emergency department is an appropriate place to treat people who require palliative care. Methods: It has been done a literature review of the last 10 years ScienceDirect databases, PubMed and Dialnet. Results: It has been found 246 articles, of which analysing the titles, abstracts, content and applying the inclusion and exclusion criteria 9 of these have been selected to perform the literature review. Conclusions: The emergency department is not the right place to treat palliative patients, nor do the health professionals have sufficient training to provide quality palliative care. The best action to be taken, for a palliative patient, who goes to the emergency departments, is to refer the patient to a specific unit for palliative care
Introducció: La major longevitat de la població, la major prevalença de les patologies cròniques amb la seva gran complexitat i la falta de recolzament sanitari entre altres causes, han provocat un increment de la demanda sanitària amb implicació de tots els nivells assistencials. Especialment l’atenció en els serveis d’urgències per part de pacients pal·liatius. Tot això contribueix a l’aparició d’una nova necessitat, la d’adquirir coneixements sobre les mesures requerides per aquest tipus de pacient. Objectiu: Conèixer si el servei d’urgències és un lloc apropiat per atendre a les persones que requereixen cures pal·liatives. Metodologia: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica dels últims 10 anys en les bases de dades ScienceDirect, Dialnet i PubMed. Resultats: S’han trobat 246 articles, dels quals analitzant els títols, els resums, els continguts i aplicant els criteris d’inclusió i exclusió s’han seleccionat 9 d’aquests per realitzar la revisió bibliogràfica. Conclusions: El servei d’urgències no és el lloc adequat ni els professionals de la salut disposen de la formació suficient per proporcionar unes cures pal·liatives de qualitat. La millor actuació a realitzar en un pacient pal·liatiu que acut al servei d’urgències i en mesura de lo possible, és la derivació a una unitat específica de cures pal·liatives
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14626
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tractament pal·liatiu
Palliative treatment
Hospitals -- Serveis d’urgències
Hospitals -- Emergency services
Malalts terminals -- Cura
Terminal care
Title: L’atenció de les cures pal·liatives en el servei d’urgències: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors