Item


Disseny d’una aplicació informàtica educativa per a infants amb diabetis mellitus tipus 1

Background: Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is a metabolic disorder characterized by the autoimmune destruction of pancreatic β cells. This will lead to the total or partial insulin dependence. Its treatment combines the nutritional therapy, physical activity, metabolic monitoring and subcutaneous insulin administration. Health education is the key to unify all this aspects and to manage correctly T1DM. Also it helps to prevent acute and chronic complications. Information Technologies (ITs) related initiatives have demonstrated that they’re effective reducing HbA1C levels and admission rates in Urgency Services. They also improve patient communication and satisfaction and, train children and parents to self-care skills. Objective: To design a health education resource that uses ITs addressed to seven to twelve years old population with T1DM and its agents of socialization. Methodology: To carry out this project, during the 2015-2016 academic year, an exhaustive bibliographic revision, various interviews and existing educational resources for T1DM patients consultation have been done. Then, data sheets and bursts have been written and drawn. The last step has been the realization of the application models using Creative Cloud (CC) programs by Adobe. Results: The outcomes of this project are 29 models, 24 data sheets and 10 bursts as an example of what could become the work proposed. Conclusion: The designed recourse is posed as a complement of Health Education started in Hospital Diabetes Units. However, it cannot be used immediately because it’s pending of completion. The project provides easy and graphic information through an IT application. This application is addressed to children with T1DM and its purpose is to foment the acquisition of self-care skills, improving this way their autonomy. It also pretends to be helpful to parents and teachers at school

Introducció: La Diabetis Mellitus Tipus 1 (DM1) és un desordre metabòlic que es caracteritza per la destrucció autoimmunitària de les cèl·lules β dels illots de Langerhans del pàncrees. Això conduirà a la dependència total o parcial d’insulina. El seu tractament combina la teràpia nutricional, l’activitat física, el monitoratge metabòlic i l’administració d’insulina subcutània. L’educació sanitària és clau per unir tots aquestes aspectes i manejar correctament la DM1, així com prevenir l’aparició de complicacions, tant agudes com cròniques. Les iniciatives engegades a partir de l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han demostrat ser efectives reduint els nivells d’HbA1C i les taxes d’admissions al servei d’urgències, milloren la comunicació i satisfacció del pacient i, capaciten als nens/es i als seus pares d’habilitats d’autocura. Objectiu: Dissenyar un recurs d’educació per la salut que utilitzi les TIC adreçat a la població de set a dotze anys amb DM1 i els seus principals agents socialitzadors. Metodologia: Per dur a terme aquest projecte, durant el curs 2016 – 2017, s’ha fet una revisió exhaustiva de la bibliografia científica, entrevistes vàries i s’han consultat recursos educatius ja existents per a persones amb DM1. A continuació, s’han redactat les fitxes tècniques de les diferents seccions i apartats de la aplicació i s’han esbossat. L’últim pas ha estat la realització de les maquetes mitjançant els programes Creative Cloud (CC) d’Adobe. Resultats: S’han obtingut un total de 29 maquetes, 24 fitxes tècniques i 10 esbossos, en qualitat de mostra del que podria esdevenir el projecte plantejat al treball. Conclusions: El recurs dissenyat es planteja com a complement de l’educació sanitària començada a les Unitats de Diabetis hospitalàries. No obstant això, no es pot plantejar encara l’aplicabilitat immediata del recurs atès que està pendent de finalització. El present treball aporta informació de forma senzilla i gràfica mitjançant una aplicació informàtica. Aquesta va destinada a nens i nenes amb DM1 i la seva finalitat és fomentar l’adquisició d’habilitats d’autocura, millorant així la seva autonomia. També pretén ser d’ajuda per a pares, mares o tutors i mestres de l’escola

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Garcia Rosales, Eloi
Date: 2017
Abstract: Background: Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is a metabolic disorder characterized by the autoimmune destruction of pancreatic β cells. This will lead to the total or partial insulin dependence. Its treatment combines the nutritional therapy, physical activity, metabolic monitoring and subcutaneous insulin administration. Health education is the key to unify all this aspects and to manage correctly T1DM. Also it helps to prevent acute and chronic complications. Information Technologies (ITs) related initiatives have demonstrated that they’re effective reducing HbA1C levels and admission rates in Urgency Services. They also improve patient communication and satisfaction and, train children and parents to self-care skills. Objective: To design a health education resource that uses ITs addressed to seven to twelve years old population with T1DM and its agents of socialization. Methodology: To carry out this project, during the 2015-2016 academic year, an exhaustive bibliographic revision, various interviews and existing educational resources for T1DM patients consultation have been done. Then, data sheets and bursts have been written and drawn. The last step has been the realization of the application models using Creative Cloud (CC) programs by Adobe. Results: The outcomes of this project are 29 models, 24 data sheets and 10 bursts as an example of what could become the work proposed. Conclusion: The designed recourse is posed as a complement of Health Education started in Hospital Diabetes Units. However, it cannot be used immediately because it’s pending of completion. The project provides easy and graphic information through an IT application. This application is addressed to children with T1DM and its purpose is to foment the acquisition of self-care skills, improving this way their autonomy. It also pretends to be helpful to parents and teachers at school
Introducció: La Diabetis Mellitus Tipus 1 (DM1) és un desordre metabòlic que es caracteritza per la destrucció autoimmunitària de les cèl·lules β dels illots de Langerhans del pàncrees. Això conduirà a la dependència total o parcial d’insulina. El seu tractament combina la teràpia nutricional, l’activitat física, el monitoratge metabòlic i l’administració d’insulina subcutània. L’educació sanitària és clau per unir tots aquestes aspectes i manejar correctament la DM1, així com prevenir l’aparició de complicacions, tant agudes com cròniques. Les iniciatives engegades a partir de l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han demostrat ser efectives reduint els nivells d’HbA1C i les taxes d’admissions al servei d’urgències, milloren la comunicació i satisfacció del pacient i, capaciten als nens/es i als seus pares d’habilitats d’autocura. Objectiu: Dissenyar un recurs d’educació per la salut que utilitzi les TIC adreçat a la població de set a dotze anys amb DM1 i els seus principals agents socialitzadors. Metodologia: Per dur a terme aquest projecte, durant el curs 2016 – 2017, s’ha fet una revisió exhaustiva de la bibliografia científica, entrevistes vàries i s’han consultat recursos educatius ja existents per a persones amb DM1. A continuació, s’han redactat les fitxes tècniques de les diferents seccions i apartats de la aplicació i s’han esbossat. L’últim pas ha estat la realització de les maquetes mitjançant els programes Creative Cloud (CC) d’Adobe. Resultats: S’han obtingut un total de 29 maquetes, 24 fitxes tècniques i 10 esbossos, en qualitat de mostra del que podria esdevenir el projecte plantejat al treball. Conclusions: El recurs dissenyat es planteja com a complement de l’educació sanitària començada a les Unitats de Diabetis hospitalàries. No obstant això, no es pot plantejar encara l’aplicabilitat immediata del recurs atès que està pendent de finalització. El present treball aporta informació de forma senzilla i gràfica mitjançant una aplicació informàtica. Aquesta va destinada a nens i nenes amb DM1 i la seva finalitat és fomentar l’adquisició d’habilitats d’autocura, millorant així la seva autonomia. També pretén ser d’ajuda per a pares, mares o tutors i mestres de l’escola
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14635
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Diabetis infantil
Diabetes in children
Educació dels pacients
Patient education
Aplicacions web
Web applications
Title: Disseny d’una aplicació informàtica educativa per a infants amb diabetis mellitus tipus 1
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors