Ítem


Aigua sagrada i aigua monumental al nord-est de la Península Ibèrica en l’època romana

At the end of the Republican era, changes on the territory of our study began started. During this period, a lot of cult buildings, with a clear italic nature, were established. That’s the proof of territorial, religious, social and economic control that Romanization entailed. This work analyses in depth several examples of these types of establishments throughout the present provinces of Girona, Barcelona and Tarragona, showing the syncretism processes typical of the contact between two well-differentiated religious realities, going to the interpretative stage of them by the Roman contingent and the subsequent total immersion of the Roman religion in our territory. The thread of this study is water, and as this element articulated a series of spaces that have been differentiated into three sections: worship spaces, termomineral spaces and, finally, we treat water and its concept of monumentality

A finals de l’època republicana els canvis sobre el territori del nostre estudi es començaren a fer patents. En aquest període s’estableixen una sèrie d’edificis de culte, de clar caràcter itàlic, que evidenciaren el control territorial, religiós, social i econòmic que va comportar la romanització. Aquest treball analitza en profunditat diversos exemples d’aquest tipus d’establiments al llarg de les actuals províncies de Girona, Barcelona i Tarragona, evidenciant els processos de sincretisme propis del contacte entre dues realitats religioses ben diferenciades, passant a l’etapa de la interpretatio dels mateixos per part del contingent romà i la posterior immersió total de la religió romana al nostre territori. El fil conductor d’aquest estudi és l’aigua i com aquest element articulà tot un seguit d’espais que s’han diferenciat en tres apartats: els espais de culte, els espais de caire termomineral i per últim, tractem l’aigua des del punt de vista de la monumentalitat

Universitat de Girona

Director: Nolla, Josep M. (Josep Maria)
Altres contribucions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Autor: Costa Solé, Ana
Data: 15 setembre 2017
Resum: At the end of the Republican era, changes on the territory of our study began started. During this period, a lot of cult buildings, with a clear italic nature, were established. That’s the proof of territorial, religious, social and economic control that Romanization entailed. This work analyses in depth several examples of these types of establishments throughout the present provinces of Girona, Barcelona and Tarragona, showing the syncretism processes typical of the contact between two well-differentiated religious realities, going to the interpretative stage of them by the Roman contingent and the subsequent total immersion of the Roman religion in our territory. The thread of this study is water, and as this element articulated a series of spaces that have been differentiated into three sections: worship spaces, termomineral spaces and, finally, we treat water and its concept of monumentality
A finals de l’època republicana els canvis sobre el territori del nostre estudi es començaren a fer patents. En aquest període s’estableixen una sèrie d’edificis de culte, de clar caràcter itàlic, que evidenciaren el control territorial, religiós, social i econòmic que va comportar la romanització. Aquest treball analitza en profunditat diversos exemples d’aquest tipus d’establiments al llarg de les actuals províncies de Girona, Barcelona i Tarragona, evidenciant els processos de sincretisme propis del contacte entre dues realitats religioses ben diferenciades, passant a l’etapa de la interpretatio dels mateixos per part del contingent romà i la posterior immersió total de la religió romana al nostre territori. El fil conductor d’aquest estudi és l’aigua i com aquest element articulà tot un seguit d’espais que s’han diferenciat en tres apartats: els espais de culte, els espais de caire termomineral i per últim, tractem l’aigua des del punt de vista de la monumentalitat
Format: application/pdf
Altres identificadors: http://hdl.handle.net/10803/457665
Accés al document: http://hdl.handle.net/10256/14705
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona
Drets: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Matèria: Religió romana
Religión romana
Roman religion
Ninfeus
Ninfeo
Nymphaeum
Temples
Templos
Fonts
Fuentes
Fountains
Aigua
Agua
Water
Romanització
Romanización
Romanization
90 - Arqueologia. Prehistòria
Títol: Aigua sagrada i aigua monumental al nord-est de la Península Ibèrica en l’època romana
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: DUGiDocs

Matèries

Autors