Item


La percepció de risc de contagi amb material biològic que tenen els professionals d’infermeria: revisió bibliogràfica

Introduction: The medical staff is exposed to various risks, but one of the most important due to their frequency, severity and the trend is biohazard. Nurses are the health professionals who have a higher risk of infection by biological agents associated with sharps than any other health professional because that is who has direct and continuous contact with the patient. Several studies refer that nurses do not apply correctly the main biosecurity measures because, downplayed the risks they are exposed, induced confidence in daily care procedures. Hence the importance of identifying whether really the biological causes of accidents are the low perception of risk is nurses. Objectives: Describe the differences in perception of risk of infection with biological material that have nurses according to age and sex, the incidence of infection related to biological material to the risk perception of nurses per geographic, identify differences perceived risk of infection for biological material in different nursing areas and identify the factors that contribute to the production of biological percutaneous accidents. Methods: We performed a literature review during the months of November, December, January and February 2017 to databases Cochrane Library, PubMed, Scielo, Dialnet and CINAHL Plus. The keywords used are: perception, biological accident, nursing and biohazard. The inclusion criteria were established: articles published from January 2011 to the present; articles in Spanish, Catalan or English; studies in nursing and articles that meet the objectives of the literature review. Fifteen articles were included for the execution of work. Results: There is a variety of study design in the 15 items found. Most of them include the incidence of accidents with biological material and agree that females have a greater number of accidents. On the other hand, indicate that the work areas with the highest percentage of accidents are biological hospitalization and surgery. Only two authors diverge, the first specific number of accidents is the highest in the room of the patient, while the other indicates that it is in primary care. In relation to the factors that contribute to the production of biological accidents percutaneous most agree that exposure is related to other determinants. Only two authors disagree, stating that it is due to the false perception of security attributed to the experience. Finally, all authors agree that should improve specific training on prevention of occupational hazards Conclusion: It is considered that the risk perception that nurses have the contagion with biological material is low, mainly due to low use of personal protective equipment, usually related to overconfidence, stress, high work load etc. In many accidents the staff were female, between 19 and 30 years old and areas with a high level of health accident are hospitalized, followed by surgery. There are differences in prevalence of accidents among countries that may be related to training and resources that have nursing professionals

Introducció: El personal sanitari està exposat a diversos riscos, però un dels més importants per la seva freqüència, gravetat i tendència és el risc biològic. Les infermeres és el col·lectiu sanitari que tenen major risc d’infecció per agents biològics que qualsevol altre professional de la salut, ja que, és qui té contacte directe i continu amb el pacient. Diversos estudis refereixen que les infermeres no apliquen correctament les principals mesures de bioseguretat perquè resten importància als riscos que estan exposades, induïdes per la confiança. D’aquí la importància d’identificar si realment les causes dels accidents biològics són per la baixa percepció de risc que tenen les infermeres. Objectius: Descriure les diferències de percepció de risc de contagi amb material biològic que tenen els professionals d’infermeria segons la edat i sexe, relacionar la incidència de contagi per material biològic amb la percepció de risc dels professionals d’infermeria segons àrees geogràfiques, identificar les diferències de percepció de risc segons àmbits de salut i els factors que contribueixen a la producció d’accidents. Materials i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica entre els mesos de novembre i febrer de 2017 a les bases de dades Cochrane Plus Library, PubMed, Scielo, Dialnet Plus i CINHAL. Les paraules clau utilitzades són: percepció, accident biològic, infermeria i risc biològic. Els criteris d’inclusió establerts han estat: articles publicats entre gener de 2011 fins l’actualitat; articles de llengua castellana, catalana o anglesa; estudis realitzats en professionals d’infermeria i articles que responguin als objectius de la revisió bibliogràfica. S’han inclòs 15 articles per la realització del treball. Resultats: Hi ha una gran varietat de disseny d’estudi en els 15 articles trobats. La majoria d’ells contemplen la incidència d’accidents amb material biològic i coincideixen en que el sexe femení té un major nombre d’accidents. Per altra banda, indiquen que les àrees de treball amb més percentatge d’accidents biològics són hospitalització i quiròfan. Només dos autors divergeixen, el primer específica que el major nombre d’accidents és a l’habitació del pacient, mentre que l’altre, indica que és a l’atenció primària. En relació als factors que contribueixen a la producció d’accidents la majoria coincideix que la exposició és relaciona amb altres determinants. Només dos autors discrepen, indicant que és degut a la falsa percepció de seguretat atribuïda a la experiència professional. Finalment, tots els autors coincideixen en que s’ha de millorar la formació específica sobre prevenció de riscos laborals. Conclusions: Es considera que la percepció de risc que tenen les infermeres per contagi amb material biològic és baixa, sobretot degut al poc ús d’equips de protecció individual, generalment relacionat amb l’excés de confiança, estrès etc. En el gran nombre d’accidents el personal era de sexe femení, entre 19 i 30 anys i els àmbits de salut amb un alt índex d’accidents són hospitalització, seguit de quiròfan. Hi ha diferències de prevalença d’accidents entre països que pot estar relacionada amb la formació i els recursos amb els que compten els professionals d’infermeria

Manager: Baltasar Bagué, Alícia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Espina Fernández, M. Isabel
Date: 2017
Abstract: Introduction: The medical staff is exposed to various risks, but one of the most important due to their frequency, severity and the trend is biohazard. Nurses are the health professionals who have a higher risk of infection by biological agents associated with sharps than any other health professional because that is who has direct and continuous contact with the patient. Several studies refer that nurses do not apply correctly the main biosecurity measures because, downplayed the risks they are exposed, induced confidence in daily care procedures. Hence the importance of identifying whether really the biological causes of accidents are the low perception of risk is nurses. Objectives: Describe the differences in perception of risk of infection with biological material that have nurses according to age and sex, the incidence of infection related to biological material to the risk perception of nurses per geographic, identify differences perceived risk of infection for biological material in different nursing areas and identify the factors that contribute to the production of biological percutaneous accidents. Methods: We performed a literature review during the months of November, December, January and February 2017 to databases Cochrane Library, PubMed, Scielo, Dialnet and CINAHL Plus. The keywords used are: perception, biological accident, nursing and biohazard. The inclusion criteria were established: articles published from January 2011 to the present; articles in Spanish, Catalan or English; studies in nursing and articles that meet the objectives of the literature review. Fifteen articles were included for the execution of work. Results: There is a variety of study design in the 15 items found. Most of them include the incidence of accidents with biological material and agree that females have a greater number of accidents. On the other hand, indicate that the work areas with the highest percentage of accidents are biological hospitalization and surgery. Only two authors diverge, the first specific number of accidents is the highest in the room of the patient, while the other indicates that it is in primary care. In relation to the factors that contribute to the production of biological accidents percutaneous most agree that exposure is related to other determinants. Only two authors disagree, stating that it is due to the false perception of security attributed to the experience. Finally, all authors agree that should improve specific training on prevention of occupational hazards Conclusion: It is considered that the risk perception that nurses have the contagion with biological material is low, mainly due to low use of personal protective equipment, usually related to overconfidence, stress, high work load etc. In many accidents the staff were female, between 19 and 30 years old and areas with a high level of health accident are hospitalized, followed by surgery. There are differences in prevalence of accidents among countries that may be related to training and resources that have nursing professionals
Introducció: El personal sanitari està exposat a diversos riscos, però un dels més importants per la seva freqüència, gravetat i tendència és el risc biològic. Les infermeres és el col·lectiu sanitari que tenen major risc d’infecció per agents biològics que qualsevol altre professional de la salut, ja que, és qui té contacte directe i continu amb el pacient. Diversos estudis refereixen que les infermeres no apliquen correctament les principals mesures de bioseguretat perquè resten importància als riscos que estan exposades, induïdes per la confiança. D’aquí la importància d’identificar si realment les causes dels accidents biològics són per la baixa percepció de risc que tenen les infermeres. Objectius: Descriure les diferències de percepció de risc de contagi amb material biològic que tenen els professionals d’infermeria segons la edat i sexe, relacionar la incidència de contagi per material biològic amb la percepció de risc dels professionals d’infermeria segons àrees geogràfiques, identificar les diferències de percepció de risc segons àmbits de salut i els factors que contribueixen a la producció d’accidents. Materials i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica entre els mesos de novembre i febrer de 2017 a les bases de dades Cochrane Plus Library, PubMed, Scielo, Dialnet Plus i CINHAL. Les paraules clau utilitzades són: percepció, accident biològic, infermeria i risc biològic. Els criteris d’inclusió establerts han estat: articles publicats entre gener de 2011 fins l’actualitat; articles de llengua castellana, catalana o anglesa; estudis realitzats en professionals d’infermeria i articles que responguin als objectius de la revisió bibliogràfica. S’han inclòs 15 articles per la realització del treball. Resultats: Hi ha una gran varietat de disseny d’estudi en els 15 articles trobats. La majoria d’ells contemplen la incidència d’accidents amb material biològic i coincideixen en que el sexe femení té un major nombre d’accidents. Per altra banda, indiquen que les àrees de treball amb més percentatge d’accidents biològics són hospitalització i quiròfan. Només dos autors divergeixen, el primer específica que el major nombre d’accidents és a l’habitació del pacient, mentre que l’altre, indica que és a l’atenció primària. En relació als factors que contribueixen a la producció d’accidents la majoria coincideix que la exposició és relaciona amb altres determinants. Només dos autors discrepen, indicant que és degut a la falsa percepció de seguretat atribuïda a la experiència professional. Finalment, tots els autors coincideixen en que s’ha de millorar la formació específica sobre prevenció de riscos laborals. Conclusions: Es considera que la percepció de risc que tenen les infermeres per contagi amb material biològic és baixa, sobretot degut al poc ús d’equips de protecció individual, generalment relacionat amb l’excés de confiança, estrès etc. En el gran nombre d’accidents el personal era de sexe femení, entre 19 i 30 anys i els àmbits de salut amb un alt índex d’accidents són hospitalització, seguit de quiròfan. Hi ha diferències de prevalença d’accidents entre països que pot estar relacionada amb la formació i els recursos amb els que compten els professionals d’infermeria
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14710
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Percepció del risc
Risk perception
Malalties transmissibles
Communicable diseases
Infermeria -- Mesures de seguretat
Nursing -- Safety measures
Title: La percepció de risc de contagi amb material biològic que tenen els professionals d’infermeria: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors