Item


Percepció i vivències dels familiars de persones institucionalitzades amb demència: treball de recerca qualitativa

Introduction: Due to the increase in the life expectancy of population, a progressive increase is also noted in mental illness such as dementia, which triggers severe and progressive cognitive impairment until death. Many studies have focused on the patient’s care with dementia, but we cannot ignore the fact that this person has a family that undergoes to specific experiences, feelings, emotions that the nurse must have in mind for the care plan. Objective: On the one hand, explore the feelings and experiences of close relative people with dementia admitted to an old people centre. And on the other hand, analyze the perceptions of people with dementia admitted to an old people centre in relation to the accompaniment received by the nursing staff. Method: A phenomenological qualitative study focused on relatives of people with dementia admitted to the geriatric center in the province of Barcelona between September 2016 and May 2017. The interview technique used to ensure the information is an individual depth interview with each participant, respecting a common script focused on the objectives of the study. The sample has been of 3 elderly family members of residents with dementia. The results were organized into categories and removed to make a comparative analysis in verse in the bibliography encounter

Marc teòric: Degut a l’increment de l’esperança de vida de la població, es fa notar un augment progressiu també en les malalties mentals com la demència, que desencadena un deteriorament cognitiu greu i progressiu fins a la mort. Molts estudis estan enfocats en les cures al propi usuari amb demència, però no podem passar per alt que aquesta persona té una família que experimenta unes vivències específiques, sentiments, emocions que el professional d’infermeria ha de tenir en compte alhora de plantejar el seu pla de cures. Objectiu: Per una banda, explorar els sentiments i vivències del familiar pròxim de persones amb demència ingressades en un centre geriàtric. I per altre banda, analitzar les percepcions dels familiars de persones amb demència ingressades en un geriàtric en relació a l’acompanyament rebut pel personal d’infermeria. Metodologia: Estudi qualitatiu de caire fenomenològic enfocat a familiars de persones amb demència ingressades en un centre geriàtric de la província de Barcelona entre el setembre de 2016 i maig de 2017. S’utilitza com a tècnica de generació de la informació l’entrevista en profunditat de manera individual amb cada participant respectant un guió comú centrat en els objectius de l’estudi. La mostra ha estat de 3 familiars adults majors, de residents amb demència. A partir dels resultats, s’organitza la informació obtinguda en categories i es porta a terme un anàlisi comparatiu en vers a la bibliografia trobada. Resultats: Es realitzen 3 entrevistes en profunditat. S’han agrupat en les categories: sentiments respecte al diagnòstic demència i acceptació, sentiments en l‘evolució de la demència, decisió del canvi en l’estil de vida del familiar, percepcions respecte a portar a un ser estimat amb demència a una residència i atenció del personal. La categoria de percepcions respecte a portar a un ser estimat amb demència a una residència està desglossada en les següents subcategories: tranquil·litat personal i altres sentiments, familisme, comoditat del resident percebuda pel familiar/ percepció de l‘habilitat pròpia per cuidar, temps per a un mateix i primer dia d’ingrés i evolució d’aquests sentiments Conclusions: Els sentiments i opinions que tenen els familiars de persones amb demència institucionalitzades són diversos, tant positius com negatius. També intervé el factor temps, no sentien el mateix a l’inici de l’ingrés que després d’un temps. Troben que portar a una persona estimada a una residència és una decisió molt complicada però necessària, senten malestar per no poder-los cuidar a casa i els preocupa molt el benestar del seu familiar. És per això que quan passa un temps les dues parts s’acostumen i predomina la tranquil·litat dels participants perquè saben que els seus familiars ingressats estan vigilats i ben cuidats

Manager: Ballester Ferrando, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Rosal Flores, Neus
Date: 2017
Abstract: Introduction: Due to the increase in the life expectancy of population, a progressive increase is also noted in mental illness such as dementia, which triggers severe and progressive cognitive impairment until death. Many studies have focused on the patient’s care with dementia, but we cannot ignore the fact that this person has a family that undergoes to specific experiences, feelings, emotions that the nurse must have in mind for the care plan. Objective: On the one hand, explore the feelings and experiences of close relative people with dementia admitted to an old people centre. And on the other hand, analyze the perceptions of people with dementia admitted to an old people centre in relation to the accompaniment received by the nursing staff. Method: A phenomenological qualitative study focused on relatives of people with dementia admitted to the geriatric center in the province of Barcelona between September 2016 and May 2017. The interview technique used to ensure the information is an individual depth interview with each participant, respecting a common script focused on the objectives of the study. The sample has been of 3 elderly family members of residents with dementia. The results were organized into categories and removed to make a comparative analysis in verse in the bibliography encounter
Marc teòric: Degut a l’increment de l’esperança de vida de la població, es fa notar un augment progressiu també en les malalties mentals com la demència, que desencadena un deteriorament cognitiu greu i progressiu fins a la mort. Molts estudis estan enfocats en les cures al propi usuari amb demència, però no podem passar per alt que aquesta persona té una família que experimenta unes vivències específiques, sentiments, emocions que el professional d’infermeria ha de tenir en compte alhora de plantejar el seu pla de cures. Objectiu: Per una banda, explorar els sentiments i vivències del familiar pròxim de persones amb demència ingressades en un centre geriàtric. I per altre banda, analitzar les percepcions dels familiars de persones amb demència ingressades en un geriàtric en relació a l’acompanyament rebut pel personal d’infermeria. Metodologia: Estudi qualitatiu de caire fenomenològic enfocat a familiars de persones amb demència ingressades en un centre geriàtric de la província de Barcelona entre el setembre de 2016 i maig de 2017. S’utilitza com a tècnica de generació de la informació l’entrevista en profunditat de manera individual amb cada participant respectant un guió comú centrat en els objectius de l’estudi. La mostra ha estat de 3 familiars adults majors, de residents amb demència. A partir dels resultats, s’organitza la informació obtinguda en categories i es porta a terme un anàlisi comparatiu en vers a la bibliografia trobada. Resultats: Es realitzen 3 entrevistes en profunditat. S’han agrupat en les categories: sentiments respecte al diagnòstic demència i acceptació, sentiments en l‘evolució de la demència, decisió del canvi en l’estil de vida del familiar, percepcions respecte a portar a un ser estimat amb demència a una residència i atenció del personal. La categoria de percepcions respecte a portar a un ser estimat amb demència a una residència està desglossada en les següents subcategories: tranquil·litat personal i altres sentiments, familisme, comoditat del resident percebuda pel familiar/ percepció de l‘habilitat pròpia per cuidar, temps per a un mateix i primer dia d’ingrés i evolució d’aquests sentiments Conclusions: Els sentiments i opinions que tenen els familiars de persones amb demència institucionalitzades són diversos, tant positius com negatius. També intervé el factor temps, no sentien el mateix a l’inici de l’ingrés que després d’un temps. Troben que portar a una persona estimada a una residència és una decisió molt complicada però necessària, senten malestar per no poder-los cuidar a casa i els preocupa molt el benestar del seu familiar. És per això que quan passa un temps les dues parts s’acostumen i predomina la tranquil·litat dels participants perquè saben que els seus familiars ingressats estan vigilats i ben cuidats
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14722
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Residències de persones grans
Old age homes
Pacients -- Satisfacció
Patient satisfaction
Demència -- Pacients -- Relacions familiars
Dementia -- Patients -- Family relationships
Title: Percepció i vivències dels familiars de persones institucionalitzades amb demència: treball de recerca qualitativa
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors