Item


Anàlisi funcional de conductes problemàtiques en persones amb trastorn de l’espectre autista de baix rendiment: projecte de recerca

Theoretical framework: The autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that starts in the childhood. The autism is characterized by severe deficits in communication and interaction across multiple context, as well as restricted, repetitive patterns of behaviour, interests or activities. Currently the prevail of autisms has been increasing for the last years, an average of 33% of all the people with autism spectrum disorder has low functioning. The intellectual disability is another factor, we can found it on the 75% of people with autism spectrum disorder of low functioning, this factor triggers the severity of the disorder inducing permanently health care assistance for these people. However, the dependency is not the hardest difficulty of these people, the biggest handicap that impede these people to have a current life are the profound deficits in the language and the communication. This fact lead this people to develop problematic behaviours which are difficult to understand and solve. The 64% of people with autism spectrum disorder display problematic behaviours to communicate, which have been more useful than other behaviours well accepted by the society. Due to the high percentage of problematic behaviours in the autism spectrum disorder population it is justified the intervention of a functional analysis model for developing individualised efficient treatments in order to make a significant change on the behaviour of these population, getting alternative skills against the social and environment situation of the person and an improvement on the quality of life of these population. Objectives: Identify the effectivity of a functional analysis program in autisms spectrum disorder people of low functioning in front of problematic behaviours, as wells as identify the most frequent behaviours and the causes. Finally, describe the interventions that has got better results on people with autisms spectrum disorder of low functioning, in front of problematic disorders. Methodology: An almost experimental, analytic and longitudinal study will be carried out on adults with autism spectrum disorder of low functioning with or without learning disabilities who has been admitted into Residència els Til·lers placed in Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona). The sample will be selected through a consecutive show. Some descriptive evaluations will be done and a personalised functional analysis will be performed in each patient. An individualised treatment will be planned in order to face the problematic behaviours. Finally an assessment of the effectivity of the intervention in functional analysis through descriptive evaluations will be done. SPSS version 23 will e used as statistic program for Windows in order to analyse the results of the study. The quality variables will be analysed by median and standard descriptions. Scatter graphics will be used to show the main problematic behaviours for each patient

Marc Teòric: El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que s’inicia a la infància, manifestant-se, principalment, amb severs dèficits en les habilitats de comunicació, en la interacció social i amb un ampli ventall de patrons restrictius i repetitius de comportaments, interessos o activitats. Actualment, la prevalença del TEA ha anat en augment durant els darrers anys, on, més o menys, un 33% de la totalitat de les persones amb TEA es consideren de baix rendiment. La discapacitat intel·lectual, és un factor afegit, que es troba en un 75% de les persones amb TEA de baix rendiment, ocasionant una gravetat del trastorn fins a tenir necessitats d’atenció i intervenció permanent. Però, la dependència no és la major dificultat en aquests tipus de persones, l’obstacle que impedeix adquirir una vida satisfactòria és el deteriorament profund del llenguatge i de la comunicació. Aquest fet, condueix a aquests pacients a desenvolupar conductes problemàtiques difícils d’entendre i solucionar. El 64% de les persones amb TEA manifesten conductes problemàtiques que són utilitzades amb fins comunicatius, en les quals els han estat més efectives per complir la funció que la desencadenen, que altres conductes socialment acceptades. Envers l’alt percentatge de presència de conductes problemàtiques en persones amb TEA, queda justificada la intervenció del model d’anàlisi funcional per desenvolupar tractaments individualitzats capaços de fer un canvi significatiu en el comportament d’aquestes persones, aconseguint així una adquisició d’habilitats alternatives envers el context social i ambiental de la persona, i una milloria en la qualitat de vida d’aquestes persones. Objectius: Identificar l’efectivitat d’un programa d’anàlisi funcional en persones amb TEA de baix rendiment davant les conductes problemàtiques, així com identificar quines són les més freqüents i les seves causes. Finalment, descriure les intervencions amb millors resultats amb persones amb TEA de baix rendiment, davant les conductes problemàtiques. Metodologia: Es portarà a terme un estudi de tipus quasi-experimental, analític i longitudinal. Es realitzarà a persones adultes amb diagnòstic de TEA de baix rendiment amb o sense discapacitat intel·lectual que han estat ingressades a la Residència el Til·lers ubicada al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona). La mostra es seleccionarà a partir d’un mostreig consecutiu. Es realitzaran avaluacions descriptives i s’aplicarà l’anàlisi funcional a cada un dels pacients. Es planificarà un tractament individualitzat per fer front a les conductes problemàtiques i finalment es valorarà l’efectivitat de la intervenció en anàlisi funcional a través dels qüestionaris utilitzats en les avaluacions descriptives. S’utilitzarà els programa estadístic SPSS versió 23 per Windows per analitzar els resultats de l’estudi. Les variables qualitatives s’analitzaran amb taules de freqüències i percentatges, i les variables quantitatives s’analitzaran a partir de mitjanes i desviacions estàndard. Es realitzaran gràfiques de dispersió per veure les principals conductes problemàtiques de cada pacient

Manager: Ballester Ferrando, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Montiel Masachs, Sandra
Date: 2017
Abstract: Theoretical framework: The autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that starts in the childhood. The autism is characterized by severe deficits in communication and interaction across multiple context, as well as restricted, repetitive patterns of behaviour, interests or activities. Currently the prevail of autisms has been increasing for the last years, an average of 33% of all the people with autism spectrum disorder has low functioning. The intellectual disability is another factor, we can found it on the 75% of people with autism spectrum disorder of low functioning, this factor triggers the severity of the disorder inducing permanently health care assistance for these people. However, the dependency is not the hardest difficulty of these people, the biggest handicap that impede these people to have a current life are the profound deficits in the language and the communication. This fact lead this people to develop problematic behaviours which are difficult to understand and solve. The 64% of people with autism spectrum disorder display problematic behaviours to communicate, which have been more useful than other behaviours well accepted by the society. Due to the high percentage of problematic behaviours in the autism spectrum disorder population it is justified the intervention of a functional analysis model for developing individualised efficient treatments in order to make a significant change on the behaviour of these population, getting alternative skills against the social and environment situation of the person and an improvement on the quality of life of these population. Objectives: Identify the effectivity of a functional analysis program in autisms spectrum disorder people of low functioning in front of problematic behaviours, as wells as identify the most frequent behaviours and the causes. Finally, describe the interventions that has got better results on people with autisms spectrum disorder of low functioning, in front of problematic disorders. Methodology: An almost experimental, analytic and longitudinal study will be carried out on adults with autism spectrum disorder of low functioning with or without learning disabilities who has been admitted into Residència els Til·lers placed in Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona). The sample will be selected through a consecutive show. Some descriptive evaluations will be done and a personalised functional analysis will be performed in each patient. An individualised treatment will be planned in order to face the problematic behaviours. Finally an assessment of the effectivity of the intervention in functional analysis through descriptive evaluations will be done. SPSS version 23 will e used as statistic program for Windows in order to analyse the results of the study. The quality variables will be analysed by median and standard descriptions. Scatter graphics will be used to show the main problematic behaviours for each patient
Marc Teòric: El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que s’inicia a la infància, manifestant-se, principalment, amb severs dèficits en les habilitats de comunicació, en la interacció social i amb un ampli ventall de patrons restrictius i repetitius de comportaments, interessos o activitats. Actualment, la prevalença del TEA ha anat en augment durant els darrers anys, on, més o menys, un 33% de la totalitat de les persones amb TEA es consideren de baix rendiment. La discapacitat intel·lectual, és un factor afegit, que es troba en un 75% de les persones amb TEA de baix rendiment, ocasionant una gravetat del trastorn fins a tenir necessitats d’atenció i intervenció permanent. Però, la dependència no és la major dificultat en aquests tipus de persones, l’obstacle que impedeix adquirir una vida satisfactòria és el deteriorament profund del llenguatge i de la comunicació. Aquest fet, condueix a aquests pacients a desenvolupar conductes problemàtiques difícils d’entendre i solucionar. El 64% de les persones amb TEA manifesten conductes problemàtiques que són utilitzades amb fins comunicatius, en les quals els han estat més efectives per complir la funció que la desencadenen, que altres conductes socialment acceptades. Envers l’alt percentatge de presència de conductes problemàtiques en persones amb TEA, queda justificada la intervenció del model d’anàlisi funcional per desenvolupar tractaments individualitzats capaços de fer un canvi significatiu en el comportament d’aquestes persones, aconseguint així una adquisició d’habilitats alternatives envers el context social i ambiental de la persona, i una milloria en la qualitat de vida d’aquestes persones. Objectius: Identificar l’efectivitat d’un programa d’anàlisi funcional en persones amb TEA de baix rendiment davant les conductes problemàtiques, així com identificar quines són les més freqüents i les seves causes. Finalment, descriure les intervencions amb millors resultats amb persones amb TEA de baix rendiment, davant les conductes problemàtiques. Metodologia: Es portarà a terme un estudi de tipus quasi-experimental, analític i longitudinal. Es realitzarà a persones adultes amb diagnòstic de TEA de baix rendiment amb o sense discapacitat intel·lectual que han estat ingressades a la Residència el Til·lers ubicada al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona). La mostra es seleccionarà a partir d’un mostreig consecutiu. Es realitzaran avaluacions descriptives i s’aplicarà l’anàlisi funcional a cada un dels pacients. Es planificarà un tractament individualitzat per fer front a les conductes problemàtiques i finalment es valorarà l’efectivitat de la intervenció en anàlisi funcional a través dels qüestionaris utilitzats en les avaluacions descriptives. S’utilitzarà els programa estadístic SPSS versió 23 per Windows per analitzar els resultats de l’estudi. Les variables qualitatives s’analitzaran amb taules de freqüències i percentatges, i les variables quantitatives s’analitzaran a partir de mitjanes i desviacions estàndard. Es realitzaran gràfiques de dispersió per veure les principals conductes problemàtiques de cada pacient
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14730
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Autisme
Autism
Anàlisi de conducta
Behavioral assessment
Title: Anàlisi funcional de conductes problemàtiques en persones amb trastorn de l’espectre autista de baix rendiment: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors