Item


La donació de progenitors hematopoètics i els estudiants de grau en infermeria: projecte de recerca

Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) is a therapeutic process used in many blood disorders. This procedure consist of replacing altered receptors cells for the donor’s stem cells, which could be obtained by bone marrow, peripheral blood or umbilical cord blood. Some of the main hematologic cancers are diagnosed in nearly 15,000 people in Spain, each year. Currently the number of donors registered in the Spanish Register of Bone Marrow Donors (REDMO) is growing, but the amount of requests is also increasing. Therefore, it shows that the number of donors is still insufficient, and many people who need a transplantation do not have a compatible donor. Health science students can play an important role in promoting the hematopoietic stem cell donation, because as future health professionals will become care leaders for the society and represent an ideal demographic group for stem cells donating. The main objective of the study is to identify the knowledge, learning and attitudes of nursing students from Girona University, about hematopoietic stem cell donations. This is a descriptive, transversal, quantitative, and qualitative study that will be carried out at nursing Faculty from Girona University, between March and June 2017. The selected population will be the students of first, second, third and fourth year. The studied variables are demographic, knowledge, learning and attitudes that these future nurses have. To evaluate the variables we will use a questionnaire, which has been prepared with open and closed questions. Finally, focus groups will be done to complement the results with participants’ opinions and perceptions towards hematopoietic stem cell donations

El trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) és un procés terapèutic utilitzat en una sèrie de trastorns de la sang. Aquest procediment consisteix en substituir les cèl·lules alterades del receptor per les cèl·lules mare del donant, les qual s’obtenen a partir de la medul·la òssia, de sang perifèrica o del cordó umbilical. Només a Espanya, cada any, prop de 15.000 persones són diagnosticades d’algun dels principals tipus de càncer hematològic. Actualment tot i que el nombre de donants inscrits al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) va en augment, la quantitat de sol·licituds també ho fa. Per consegüent, el nombre de donants registrats és encara insuficient, i una part significativa de les persones que necessiten un trasplantament no disposen de donant compatible. Els estudiants de ciències de la salut poden tenir un paper important a l’hora de promoure la donació de progenitors hematopoètics ja que, com a futurs professionals, esdevindran referents en salut per a la societat i a més representen un grup demogràfic ideal per a la donació de cèl·lules mare. L’objectiu principal de l’estudi és identificar el coneixement, l’aprenentatge i les actituds dels estudiants de grau en infermeria de la Universitat de Girona envers les donacions de progenitors hematopoètics. Es tracta d’un estudi descriptiu, transversal i d’abordatge quantitatiu i qualitatiu, que es durà a terme a la Facultat d’infermeria de la Universitat de Girona, entre els mesos de març i juny de 2017. La població d’estudi seran els estudiants de primer, segon, tercer i quart curs. Les variables que s’estudiaran són les sociodemogràfiques, el coneixement, l’aprenentatge i les actituds que presenten aquests futurs infermers/es. Per tal d’avaluar-les s’utilitzarà un qüestionari elaborat amb preguntes obertes i tancades. Posteriorment es duran a terme els grups focals per complementar el resultats amb les opinions i percepcions dels participant envers les donacions de progenitors hematopoètics

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Quirós Brunet, Sara
Date: 2017
Abstract: Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) is a therapeutic process used in many blood disorders. This procedure consist of replacing altered receptors cells for the donor’s stem cells, which could be obtained by bone marrow, peripheral blood or umbilical cord blood. Some of the main hematologic cancers are diagnosed in nearly 15,000 people in Spain, each year. Currently the number of donors registered in the Spanish Register of Bone Marrow Donors (REDMO) is growing, but the amount of requests is also increasing. Therefore, it shows that the number of donors is still insufficient, and many people who need a transplantation do not have a compatible donor. Health science students can play an important role in promoting the hematopoietic stem cell donation, because as future health professionals will become care leaders for the society and represent an ideal demographic group for stem cells donating. The main objective of the study is to identify the knowledge, learning and attitudes of nursing students from Girona University, about hematopoietic stem cell donations. This is a descriptive, transversal, quantitative, and qualitative study that will be carried out at nursing Faculty from Girona University, between March and June 2017. The selected population will be the students of first, second, third and fourth year. The studied variables are demographic, knowledge, learning and attitudes that these future nurses have. To evaluate the variables we will use a questionnaire, which has been prepared with open and closed questions. Finally, focus groups will be done to complement the results with participants’ opinions and perceptions towards hematopoietic stem cell donations
El trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) és un procés terapèutic utilitzat en una sèrie de trastorns de la sang. Aquest procediment consisteix en substituir les cèl·lules alterades del receptor per les cèl·lules mare del donant, les qual s’obtenen a partir de la medul·la òssia, de sang perifèrica o del cordó umbilical. Només a Espanya, cada any, prop de 15.000 persones són diagnosticades d’algun dels principals tipus de càncer hematològic. Actualment tot i que el nombre de donants inscrits al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) va en augment, la quantitat de sol·licituds també ho fa. Per consegüent, el nombre de donants registrats és encara insuficient, i una part significativa de les persones que necessiten un trasplantament no disposen de donant compatible. Els estudiants de ciències de la salut poden tenir un paper important a l’hora de promoure la donació de progenitors hematopoètics ja que, com a futurs professionals, esdevindran referents en salut per a la societat i a més representen un grup demogràfic ideal per a la donació de cèl·lules mare. L’objectiu principal de l’estudi és identificar el coneixement, l’aprenentatge i les actituds dels estudiants de grau en infermeria de la Universitat de Girona envers les donacions de progenitors hematopoètics. Es tracta d’un estudi descriptiu, transversal i d’abordatge quantitatiu i qualitatiu, que es durà a terme a la Facultat d’infermeria de la Universitat de Girona, entre els mesos de març i juny de 2017. La població d’estudi seran els estudiants de primer, segon, tercer i quart curs. Les variables que s’estudiaran són les sociodemogràfiques, el coneixement, l’aprenentatge i les actituds que presenten aquests futurs infermers/es. Per tal d’avaluar-les s’utilitzarà un qüestionari elaborat amb preguntes obertes i tancades. Posteriorment es duran a terme els grups focals per complementar el resultats amb les opinions i percepcions dels participant envers les donacions de progenitors hematopoètics
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14731
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Cèl·lules mare
Stem cells
Medul·la òssia -- Trasplantació
Marrow -- Transplantation
Title: La donació de progenitors hematopoètics i els estudiants de grau en infermeria: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors