Item


Assetjaments, abusos, agressions sexuals en estudiants d’infermeria en context de festa i sota el consum de tòxics: treball d’investigació

Introduction: Sexual harassments, abuses and assaults are acts included within the concept of sexual violence. This is the most frequent form of gender violence. Moreover, these acts are mainly originated by men and against women. The incidence of gender violence is difficult to estimate due to the fact there are very few reported cases. Countries such as EEUU and Canada carried out various studies about sexual abuses and sexual assaults in college campuses. The results show that the prevalence is high and these acts are related to drug and alcohol consumption and the party assistance. Concerning Spain and Catalonia, there is few information about sexual harassments, abuses and assaults in college students. Objective: Identify the relation among sexual harassments, abuses and assaults in nursing students connected to drug and alcohol consumption in parties. Material and methods: The population studied is nursing students of Girona University enrolled in year 2016-2017. The sample is about 304 students. The study is a transversal quantitative study using an ad-hoc survey and the Sexual Experience Survey Short Form Victimization (SES-SFV.2007) survey. The both surveys are being prepared through Machform program to distribute it electronically. Results: 81,2% of nursing students affirm to consume alcoholic drinks in parties and 7,3% confirm to use drugs. In this study, there have been reported 43 sexual abuses, 9 sexual assaults and the 92,3% of the girls affirm to have suffered sexual harassments. The 45,09% of all these acts have been produced in party context

Introducció: Els assetjaments, els abusos i les agressions sexuals són actes que s’inclouen dins la violència sexual i aquesta és la forma més freqüent de violència de gènere. Aquests actes són produïts majoritàriament per homes i contra les dones. La seva incidència és difícil d’estimar ja que són pocs els casos que es denuncien. A països com als EUA i Canadà s’han realitzat diversos estudis sobre els abusos i agressions sexuals produïdes als campus universitaris. Els resultats mostren que la prevalença és alta i estan relacionats amb el consum de tòxics i l’assistència a les festes. Pel que fa a Espanya i més concretament a Catalunya, hi ha poques dades sobre els abusos i les agressions sexuals a la joventut universitària. Objectiu: Identificar la relació entre els assetjaments, els abusos i les agressions sexuals en estudiants d’infermeria relacionats amb el consum de tòxics en el context de festa. Material i mètodes: La població d’estudi són els estudiants de grau en Infermeria de la Universitat de Girona matriculats al curs acadèmic 2016-2017. Amb una mostra de 304 alumnes es realitza un estudi quantitatiu transversal utilitzant un qüestionari ad-hoc i el qüestionari Sexual Experience Survey Short Form Victimization (SES-SFV.2007) confeccionat a través del programa Machform per administrar-lo de forma electrònica. Resultats: El 81,2% dels estudiants de la facultat d’infermeria afirmen consumir alcohol durant l’oci nocturn i un 7,3% consumir substàncies/drogues. S’han reportat un total de 43 casos d’abusos sexuals, 9 agressions sexuals i el 92,3% de les noies afirmen haver patit algun tipus d’assetjament o abús sexual. El 45,09% dels abusos i/o agressions sexuals s’han produït en context de festa. Conclusió: El consum d’alcohol afavoreix els assetjaments, els abusos i les agressions sexuals als joves universitaris durant l’oci nocturn. És necessari realitzar intervencions als/les estudiants d’educació primària, educació secundària i a la universitat, per modificar mites i estereotips de gènere, apoderar a les dones que puguin ser víctimes, i perquè els propis grups d’iguals censurin conductes davant situacions que puguin conèixer o presenciar

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Reyes Amargant, Zaira
Date: 2017
Abstract: Introduction: Sexual harassments, abuses and assaults are acts included within the concept of sexual violence. This is the most frequent form of gender violence. Moreover, these acts are mainly originated by men and against women. The incidence of gender violence is difficult to estimate due to the fact there are very few reported cases. Countries such as EEUU and Canada carried out various studies about sexual abuses and sexual assaults in college campuses. The results show that the prevalence is high and these acts are related to drug and alcohol consumption and the party assistance. Concerning Spain and Catalonia, there is few information about sexual harassments, abuses and assaults in college students. Objective: Identify the relation among sexual harassments, abuses and assaults in nursing students connected to drug and alcohol consumption in parties. Material and methods: The population studied is nursing students of Girona University enrolled in year 2016-2017. The sample is about 304 students. The study is a transversal quantitative study using an ad-hoc survey and the Sexual Experience Survey Short Form Victimization (SES-SFV.2007) survey. The both surveys are being prepared through Machform program to distribute it electronically. Results: 81,2% of nursing students affirm to consume alcoholic drinks in parties and 7,3% confirm to use drugs. In this study, there have been reported 43 sexual abuses, 9 sexual assaults and the 92,3% of the girls affirm to have suffered sexual harassments. The 45,09% of all these acts have been produced in party context
Introducció: Els assetjaments, els abusos i les agressions sexuals són actes que s’inclouen dins la violència sexual i aquesta és la forma més freqüent de violència de gènere. Aquests actes són produïts majoritàriament per homes i contra les dones. La seva incidència és difícil d’estimar ja que són pocs els casos que es denuncien. A països com als EUA i Canadà s’han realitzat diversos estudis sobre els abusos i agressions sexuals produïdes als campus universitaris. Els resultats mostren que la prevalença és alta i estan relacionats amb el consum de tòxics i l’assistència a les festes. Pel que fa a Espanya i més concretament a Catalunya, hi ha poques dades sobre els abusos i les agressions sexuals a la joventut universitària. Objectiu: Identificar la relació entre els assetjaments, els abusos i les agressions sexuals en estudiants d’infermeria relacionats amb el consum de tòxics en el context de festa. Material i mètodes: La població d’estudi són els estudiants de grau en Infermeria de la Universitat de Girona matriculats al curs acadèmic 2016-2017. Amb una mostra de 304 alumnes es realitza un estudi quantitatiu transversal utilitzant un qüestionari ad-hoc i el qüestionari Sexual Experience Survey Short Form Victimization (SES-SFV.2007) confeccionat a través del programa Machform per administrar-lo de forma electrònica. Resultats: El 81,2% dels estudiants de la facultat d’infermeria afirmen consumir alcohol durant l’oci nocturn i un 7,3% consumir substàncies/drogues. S’han reportat un total de 43 casos d’abusos sexuals, 9 agressions sexuals i el 92,3% de les noies afirmen haver patit algun tipus d’assetjament o abús sexual. El 45,09% dels abusos i/o agressions sexuals s’han produït en context de festa. Conclusió: El consum d’alcohol afavoreix els assetjaments, els abusos i les agressions sexuals als joves universitaris durant l’oci nocturn. És necessari realitzar intervencions als/les estudiants d’educació primària, educació secundària i a la universitat, per modificar mites i estereotips de gènere, apoderar a les dones que puguin ser víctimes, i perquè els propis grups d’iguals censurin conductes davant situacions que puguin conèixer o presenciar
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14733
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Assetjament sexual en les universitats
Sexual harassment in universities and colleges
Violència envers les dones
Women -- Abuse of
Estudiants universitaris -- Consum de drogues
College students -- Drug use
Estudiants universitaris -- Consum d’alcohol
College students -- Alcohol use
Title: Assetjaments, abusos, agressions sexuals en estudiants d’infermeria en context de festa i sota el consum de tòxics: treball d’investigació
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors