Item


Aspectes de la història més recent de la llengua catalana (revista de projectes doctorals en curs) = Aspects of the most recent history of Catalan language (review of doctoral projects in progress)

Es descriuen, de forma succinta, quatre projectes de tesi doctoral que són en curs de realització en el si del grup d’investigació en Història de la llengua i llengua normativa de la Universitat de Girona. Tots ells estan relacionats amb el període més recent de la història de la llengua catalana i amb aspectes de la realitat actual d’aquesta llengua, i s’inscriuen en el projecte de recerca finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat espanyol que du el títol de: Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística

It describes, succinctly, four doctoral thesis projects that are underway within the research group of History of language and language norms from the University of Girona. All are related to the most recent period in the history of the Catalan language and aspects of the current reality of this language, and are part of the research project funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness which carries the title: Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística

Ianua : revista philologica romanica, 2017, vol. 17, p. 111-131

Institut d’Estudis Romànics

Manager: Ministerio de Economía y Competitividad (Espanya)
Author: Albiol, Gemma
Carbonell Ros, Natàlia
Mitjavila, Mercè
Pi Vilà, Anna
Date: 2017 June 30
Abstract: Es descriuen, de forma succinta, quatre projectes de tesi doctoral que són en curs de realització en el si del grup d’investigació en Història de la llengua i llengua normativa de la Universitat de Girona. Tots ells estan relacionats amb el període més recent de la història de la llengua catalana i amb aspectes de la realitat actual d’aquesta llengua, i s’inscriuen en el projecte de recerca finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat espanyol que du el títol de: Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística
It describes, succinctly, four doctoral thesis projects that are underway within the research group of History of language and language norms from the University of Girona. All are related to the most recent period in the history of the Catalan language and aspects of the current reality of this language, and are part of the research project funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness which carries the title: Lengua, identidad y cohesión social: el paradigma de los territorios de frontera lingüística
Format: application/pdf
Citation: 027543
ISSN: 1616-413X
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14791
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Romànics
Collection: MINECO/PE 2015-2017/FFI2014-53589-C3-1-R
Reproducció digital del document publicat a: http://www.romaniaminor.org/ianua/Ianua17/09.pdf
Articles publicats (D-FLC)
Is part of: Ianua : revista philologica romanica, 2017, vol. 17, p. 111-131
Rights: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
Subject: Català -- Història -- Investigació
Catalan language -- History -- Research
Title: Aspectes de la història més recent de la llengua catalana (revista de projectes doctorals en curs) = Aspects of the most recent history of Catalan language (review of doctoral projects in progress)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors