Item


L’habitat alternatif en Catalogne, un modèle émergent?: la (re)naissance d’une "troisieme voie", entre pragmatisme et utopie

The research aims to analyze all current forms of alternative housing based on participation and cooperation in Catalonia, those formal initiatives with collective dimension which put the inhabitant at the center of the action. It is understood if current alternatives experiences can define a new model of housing, more participatory, supportive and cooperative. Therefore, the work is divided into three sections. The first draws the context of the issue of housing in Spain and Catalonia, as well as the current legislative framework. The second proposes to define the object of research then to frame it in the alternative housing for cross analysis of actors, structures and forms. Finally, the thesis concludes with a discussion and conclusions that allow interpreting the great challenges of this phenomenon to a paradigm shift for the appropriation and the creation of a solidarity network of housing alternative through the inter-cooperation

El treball d’investigació té per objecte analitzar totes les formes actuals d’habitatge alternatiu basades en la participació i la cooperació a Catalunya, és a dir, aquelles iniciatives formals de dimensió col·lectiva que situen l’habitant al centre de l’acció. Es tracta de comprendre si, a Catalunya, les experiències alternatives actuals poden definir un nou model d’habitatge, més participatiu, solidari i cooperatiu. Per consegüent, el treball s’estructura en tres grans blocs. El primer dibuixa el context de la qüestió de l’habitatge a Espanya i a Catalunya, així com el marc legislatiu vigent. El segon proposa definir l’objecte de recerca a més d’emmarcar-lo en la retòrica de la societat catalana. El tercer, que estudia la diversitat de l’habitatge alternatiu per l’anàlisi creuada dels actors, les estructures i les formes. Finalment, la tesi conclou amb una discussió i unes conclusions que permeten interpretar els grans reptes d’aquest fenomen cap a un canvi de paradigma, per l’apropiació i la creació d’una xarxa solidària de l’habitatge alternatiu mitjançant l’intercooperació

Universitat de Girona

Manager: Vicente i Rufí, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Author: Pointelin, Richard
Date: 2016 February 9
Abstract: The research aims to analyze all current forms of alternative housing based on participation and cooperation in Catalonia, those formal initiatives with collective dimension which put the inhabitant at the center of the action. It is understood if current alternatives experiences can define a new model of housing, more participatory, supportive and cooperative. Therefore, the work is divided into three sections. The first draws the context of the issue of housing in Spain and Catalonia, as well as the current legislative framework. The second proposes to define the object of research then to frame it in the alternative housing for cross analysis of actors, structures and forms. Finally, the thesis concludes with a discussion and conclusions that allow interpreting the great challenges of this phenomenon to a paradigm shift for the appropriation and the creation of a solidarity network of housing alternative through the inter-cooperation
El treball d’investigació té per objecte analitzar totes les formes actuals d’habitatge alternatiu basades en la participació i la cooperació a Catalunya, és a dir, aquelles iniciatives formals de dimensió col·lectiva que situen l’habitant al centre de l’acció. Es tracta de comprendre si, a Catalunya, les experiències alternatives actuals poden definir un nou model d’habitatge, més participatiu, solidari i cooperatiu. Per consegüent, el treball s’estructura en tres grans blocs. El primer dibuixa el context de la qüestió de l’habitatge a Espanya i a Catalunya, així com el marc legislatiu vigent. El segon proposa definir l’objecte de recerca a més d’emmarcar-lo en la retòrica de la societat catalana. El tercer, que estudia la diversitat de l’habitatge alternatiu per l’anàlisi creuada dels actors, les estructures i les formes. Finalment, la tesi conclou amb una discussió i unes conclusions que permeten interpretar els grans reptes d’aquest fenomen cap a un canvi de paradigma, per l’apropiació i la creació d’una xarxa solidària de l’habitatge alternatiu mitjançant l’intercooperació
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/460660
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14879
Language: fra
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Habitatge alternatiu
Vivienda alternativa
Alternative housing
Habitatge cooperatiu
Vivienda cooperativa
Cooperative housing
Innovació social
Innovación social
Social innovation
Empoderament ciutadà
Empoderamiento ciudadano
Citizen empowerment
316 - Sociologia. Comunicació
91 - Geografia. Viatges
Title: L’habitat alternatif en Catalogne, un modèle émergent?: la (re)naissance d’une "troisieme voie", entre pragmatisme et utopie
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors