Item


Col·leccionisme i gust artístic de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852) a través del manuscrit «Catálogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes» (c. 1850)

The article presents the unpublished manuscript of the catalog of the gallery belonging to the merchant Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), an avid traveler to postNapoleonic Europe. We analyze the collector’s character and passion for art, as well as the destiny of his collection, largely preserved in the Masia d’en Cabanyes manor of Vilanova i la Geltrú in Barcelona

Aquest article presenta el manuscrit inèdit del catàleg de la pinacoteca del comerciant Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), expert viatger per l’Europa postnapoleònica. S’hi analitza el personatge i la seva afició per les col·leccions, alhora que s’hi ressegueix la fortuna de la seva col·lecció, una bona part de la qual es conserva a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Locus Amoenus, 2017, vol. 15, p.193-222

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art

Author: Miralpeix i Vilamala, Francesc
Date: 2017
Abstract: The article presents the unpublished manuscript of the catalog of the gallery belonging to the merchant Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), an avid traveler to postNapoleonic Europe. We analyze the collector’s character and passion for art, as well as the destiny of his collection, largely preserved in the Masia d’en Cabanyes manor of Vilanova i la Geltrú in Barcelona
Aquest article presenta el manuscrit inèdit del catàleg de la pinacoteca del comerciant Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), expert viatger per l’Europa postnapoleònica. S’hi analitza el personatge i la seva afició per les col·leccions, alhora que s’hi ressegueix la fortuna de la seva col·lecció, una bona part de la qual es conserva a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Format: application/pdf
Citation: https://doi.org/10.5565/rev/locus.300
ISSN: 1135-9722 (versió paper)
2014-8798 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14915
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Art
Collection: Reproducció digital del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/locus.300
Articles publicats (D-H)
Is part of: Locus Amoenus, 2017, vol. 15, p.193-222
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Cabanyes i Ballester, Josep Anton de (1797-1852)
Objectes d’art -- Col·leccionistes i col·leccions
Art objects -- Collectors and collecting
Title: Col·leccionisme i gust artístic de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852) a través del manuscrit «Catálogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes» (c. 1850)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors