Item


A contribution to the understanding of compression after impact of composite laminates

The threat of impact on laminated composite structures has been a serious concern in the aerospace industry and scientific community because the compression load-carrying capacity of the structures, namely Compression 1/2 After Impact (CAI) strength, is severely impaired. The CAI strength reduction can reach as high as 60% for a typical advanced composite made of unidirectional carbon fibre laminae. The starting hypothesis of this thesis is that it is possible to improve the CAI strength by properly designing their layup, known as stacking sequence. Due to the complex impact damage morphology, little is known about how to tailor such a stacking sequence. Contributing to this research line is the single aim of this PhD thesis

Els impactes de baixa velocitat en estructures de materials compostos representen una greu amenaça per a la indústria aeroespacial i és un tema d’interès per a la comunitat científica pel fet que deterioren la resistència a compressió (CAI). La reducció de resistència pot arribar fins al 60% per a un material compost avançat típic de làmines unidireccionals de fibra de carboni. La hipòtesi que dóna peu a aquesta tesi és que és possible millorar la resistència a compressió després d’impacte dissenyant adequadament la seqüència d’apilament. A causa de la complexa morfologia del dany per impacte, se sap poc sobre com definir tal seqüència. Contribuir a aquesta línia d’investigació és l’únic objectiu d’aquesta tesi doctoral

Universitat de Girona

Manager: Costa i Balanzat, Josep
González Juan, Emilio Vicente
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Liv, Yi
Date: 2017 October 26
Abstract: The threat of impact on laminated composite structures has been a serious concern in the aerospace industry and scientific community because the compression load-carrying capacity of the structures, namely Compression 1/2 After Impact (CAI) strength, is severely impaired. The CAI strength reduction can reach as high as 60% for a typical advanced composite made of unidirectional carbon fibre laminae. The starting hypothesis of this thesis is that it is possible to improve the CAI strength by properly designing their layup, known as stacking sequence. Due to the complex impact damage morphology, little is known about how to tailor such a stacking sequence. Contributing to this research line is the single aim of this PhD thesis
Els impactes de baixa velocitat en estructures de materials compostos representen una greu amenaça per a la indústria aeroespacial i és un tema d’interès per a la comunitat científica pel fet que deterioren la resistència a compressió (CAI). La reducció de resistència pot arribar fins al 60% per a un material compost avançat típic de làmines unidireccionals de fibra de carboni. La hipòtesi que dóna peu a aquesta tesi és que és possible millorar la resistència a compressió després d’impacte dissenyant adequadament la seqüència d’apilament. A causa de la complexa morfologia del dany per impacte, se sap poc sobre com definir tal seqüència. Contribuir a aquesta línia d’investigació és l’únic objectiu d’aquesta tesi doctoral
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/461500
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15006
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Impact
Impacte
Impacto
Non-destructive inspection
Assaig no destructiu
Ensayo no destructivo
Finite element analysis
Anàlisi d’elements finits
Análisis de elementos finitos
Compression after impact
Compressió després de l’impacte
Compresión después de impacto
Damage mechanisms
Mecanisme de danys
Mecanismo de daños
53 - Física
620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
Title: A contribution to the understanding of compression after impact of composite laminates
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors