Item


L’organització de l’activitat conjunta i la seva anàlisi en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’equilibri dinàmic en l’educació física escolar

The aim of this thesis is to analyze and describe a mechanism of educational influence which research has identified in different instructional contexts. We study the mechanism of cession and transfer of learning control and responsibility from teacher to students in a teaching and learning sequence of dynamic balance in school physical education. The theoretical background of this work is based on the constructivist perspective and the cultural psychology. In a more specific level, we adopt the «constructivist conception of school teaching and learning» as a theoretical and methodological approach to the study of the educational school practices. From this view, it takes a lot of importance the concept of "interactive triangle" as the basic structure from which students build their knowledge. The content which constitutes one vertex of the interactive triangle is dynamic balance. For this reason we present dynamic balance as a school physical education content and different proposals and methodological basis to justify its work during these ages

L’objectiu principal de la tesi és analitzar i descriure un dels mecanismes d’influència educativa que la recerca ha identificat en diferents contextos instruccionals. Estudiem el mecanisme de cessió i traspàs del control i la responsabilitat de l’aprenentatge del professor als alumnes en una seqüència didàctica d’equilibri dinàmic en educació física escolar. Les bases teòriques que guien aquest treball es fonamenten en la perspectiva constructivista d’orientació sociocultural. Adoptem, a nivell més específic, la «concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar» com a enfocament teòric i metodològic per a l’estudi de les pràctiques educatives escolars. Des d’aquesta concepció, pren molta importància el concepte de “triangle interactiu” com l’estructura bàsica a partir de la qual els alumnes construeixen el seu coneixement. El contingut que constitueix un dels vèrtex del triangle interactiu és l’equilibri dinàmic. Per aquest motiu presentem l’equilibri dinàmic com a contingut en educació física escolar i diferents propostes i bases metodològiques que justifiquen el seu treball en aquestes edats

Universitat de Girona

Manager: López Ros, Víctor
Vila, Ignasi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Comino Ruiz, Joel
Date: 2017 September 8
Abstract: The aim of this thesis is to analyze and describe a mechanism of educational influence which research has identified in different instructional contexts. We study the mechanism of cession and transfer of learning control and responsibility from teacher to students in a teaching and learning sequence of dynamic balance in school physical education. The theoretical background of this work is based on the constructivist perspective and the cultural psychology. In a more specific level, we adopt the «constructivist conception of school teaching and learning» as a theoretical and methodological approach to the study of the educational school practices. From this view, it takes a lot of importance the concept of "interactive triangle" as the basic structure from which students build their knowledge. The content which constitutes one vertex of the interactive triangle is dynamic balance. For this reason we present dynamic balance as a school physical education content and different proposals and methodological basis to justify its work during these ages
L’objectiu principal de la tesi és analitzar i descriure un dels mecanismes d’influència educativa que la recerca ha identificat en diferents contextos instruccionals. Estudiem el mecanisme de cessió i traspàs del control i la responsabilitat de l’aprenentatge del professor als alumnes en una seqüència didàctica d’equilibri dinàmic en educació física escolar. Les bases teòriques que guien aquest treball es fonamenten en la perspectiva constructivista d’orientació sociocultural. Adoptem, a nivell més específic, la «concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar» com a enfocament teòric i metodològic per a l’estudi de les pràctiques educatives escolars. Des d’aquesta concepció, pren molta importància el concepte de “triangle interactiu” com l’estructura bàsica a partir de la qual els alumnes construeixen el seu coneixement. El contingut que constitueix un dels vèrtex del triangle interactiu és l’equilibri dinàmic. Per aquest motiu presentem l’equilibri dinàmic com a contingut en educació física escolar i diferents propostes i bases metodològiques que justifiquen el seu treball en aquestes edats
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/461568
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15010
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Educació física
Physical education
Educación física
Equilibri dinàmic
Dynamic balance
Equilibrio dinámico
Mecanisme de cessió i traspàs
Mechanism of cession and transfer
Mecanismo de cesión y traspaso
Seqüència didàctica
Learning sequence
Secuencia didáctica
Interacció
Interaction
Interacción
Constructivisme
Constructivism
Constructivismo
159.9 - Psicologia
373 - Ensenyament primari i secundari
79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Title: L’organització de l’activitat conjunta i la seva anàlisi en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’equilibri dinàmic en l’educació física escolar
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors