Item


Identificació de microRNAs circulants i placentaris en obesitat materna gestacional i la seva relació amb paràmetres metabòlics materns i el creixement pre i postnatal

Increased metabolic disease in children is a major public health problem.. Epigenetic marks, such as microRNAs, could be one of the mechanisms that regulate the association maternal obesity with the development of metabolic diseases of the offspring such as obesity and type 2 diabetes. In this work, we have identified the microRNA profile in plasma at the second trimester and in placentas from women with pre-gestational and gestational obesity, and examined the associations of these microRNAs with endocrine-metabolic parameters during pregnancy and with pre and postnatal growth parameters. Plasma samples show 13 dysregulated microRNAs in maternal obesity. Most of these are associated with metabolic parameters during pregnancy. In addition, miR-340, miR-423-5p and miR-652 are negatively associated with prenatal growth parameters and miR-29c, miR-128a and miR-221 are negatively associated with postnatal growth parameters. The results in placenta show 8 dysregulated microRNAs in maternal obesity, of which miR-100-3p, miR-296-5p, miR-487-3p and miR-1285-3p are associated with metabolic parameters during pregnancy and show negative associations with prenatal and postnatal growth. Among placental microRNAs, miR-296-5p is also present in second trimester gestational plasma and is associated with its own placental expression and pre and postnatal growth parameters. We provide the first identification of the microRNA profile in maternal obesity and generate new data about the possible role of these microRNAs as regulators of pre and postnatal growth. Interventions on these microRNAs could modulate the negative effect of maternal obesity on their offspring.

L’augment de malalties metabòliques en nens és un problema de salut pública important. Les marques epigenètiques, com els microRNAs, podrien ser un dels mecanismes que regulen l’associcació obesitat materna amb el desenvolupament de malalties metabòliques de la descendència com l’obesitat i la diabetis tipus 2. En aquest treball s’ha determinat el perfil de microRNAs circulants i placentaris en dones amb obesitat pregestacional i gestacional, i s’han estudiat les associacions d’aquests microRNAs amb paràmetres endocrinometabòlics durant l’embaràs i amb paràmetres de creixement pre i postnatal. En plasma, els resultats mostren 13 microRNAs desregulats en obesitat materna. La majoria d’aquests s’associen amb paràmetres metabòlics durant l’embaràs. A més, els miR-340, miR-423-5p i miR-652 s’associen negativament amb el creixement prenatal i els miR-29c, miR-128a i miR-221 s’associen negativament amb el creixement postnatal. En placenta, els resultats mostren 8 microRNAs desregulats en obesitat materna, dels quals els miR-100-3p, miR-296-5p, miR-487-3p i miR-1285-3p s’associen amb paràmetres metabòlics durant l’embaràs i mostren associacions negatives amb el creixement prenatal i positives amb el creixement postnatal. Entre els microRNAs placentaris, el miR-296-5p es troba present en plasma de segon trimestre de gestació, i s’associa amb la seva expressió en placenta i amb els paràmetres de creixement pre i postnatal. Amb aquest treball proporcionem la primera identificació del perfil de microRNAs en obesitat materna i aportem noves dades sobre el possible paper d’aquests microRNAs com a reguladors del creixement pre i postnatal. Les intervencions sobre aquests microRNAs podrien modular l’efecte perjudicial de l’obesitat materna sobre la seva descendència.

Universitat de Girona

Manager: López-Bermejo, Abel
Bassols Casadevall, Judit
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Bonmatí Santané, Alexandra
Date: 2017 November 28
Abstract: Increased metabolic disease in children is a major public health problem.. Epigenetic marks, such as microRNAs, could be one of the mechanisms that regulate the association maternal obesity with the development of metabolic diseases of the offspring such as obesity and type 2 diabetes. In this work, we have identified the microRNA profile in plasma at the second trimester and in placentas from women with pre-gestational and gestational obesity, and examined the associations of these microRNAs with endocrine-metabolic parameters during pregnancy and with pre and postnatal growth parameters. Plasma samples show 13 dysregulated microRNAs in maternal obesity. Most of these are associated with metabolic parameters during pregnancy. In addition, miR-340, miR-423-5p and miR-652 are negatively associated with prenatal growth parameters and miR-29c, miR-128a and miR-221 are negatively associated with postnatal growth parameters. The results in placenta show 8 dysregulated microRNAs in maternal obesity, of which miR-100-3p, miR-296-5p, miR-487-3p and miR-1285-3p are associated with metabolic parameters during pregnancy and show negative associations with prenatal and postnatal growth. Among placental microRNAs, miR-296-5p is also present in second trimester gestational plasma and is associated with its own placental expression and pre and postnatal growth parameters. We provide the first identification of the microRNA profile in maternal obesity and generate new data about the possible role of these microRNAs as regulators of pre and postnatal growth. Interventions on these microRNAs could modulate the negative effect of maternal obesity on their offspring.
L’augment de malalties metabòliques en nens és un problema de salut pública important. Les marques epigenètiques, com els microRNAs, podrien ser un dels mecanismes que regulen l’associcació obesitat materna amb el desenvolupament de malalties metabòliques de la descendència com l’obesitat i la diabetis tipus 2. En aquest treball s’ha determinat el perfil de microRNAs circulants i placentaris en dones amb obesitat pregestacional i gestacional, i s’han estudiat les associacions d’aquests microRNAs amb paràmetres endocrinometabòlics durant l’embaràs i amb paràmetres de creixement pre i postnatal. En plasma, els resultats mostren 13 microRNAs desregulats en obesitat materna. La majoria d’aquests s’associen amb paràmetres metabòlics durant l’embaràs. A més, els miR-340, miR-423-5p i miR-652 s’associen negativament amb el creixement prenatal i els miR-29c, miR-128a i miR-221 s’associen negativament amb el creixement postnatal. En placenta, els resultats mostren 8 microRNAs desregulats en obesitat materna, dels quals els miR-100-3p, miR-296-5p, miR-487-3p i miR-1285-3p s’associen amb paràmetres metabòlics durant l’embaràs i mostren associacions negatives amb el creixement prenatal i positives amb el creixement postnatal. Entre els microRNAs placentaris, el miR-296-5p es troba present en plasma de segon trimestre de gestació, i s’associa amb la seva expressió en placenta i amb els paràmetres de creixement pre i postnatal. Amb aquest treball proporcionem la primera identificació del perfil de microRNAs en obesitat materna i aportem noves dades sobre el possible paper d’aquests microRNAs com a reguladors del creixement pre i postnatal. Les intervencions sobre aquests microRNAs podrien modular l’efecte perjudicial de l’obesitat materna sobre la seva descendència.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/461800
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15087
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Malalties metabòliques
Metabolism disease
Enfermedades metabólicas
Obesitat materna gestacional
Gestational maternal obesity
Obesidad materna gestacional
Creixement prenatal
Prenatal growth
Crecimiento prenatal
Creixement postnatal
Postnatal growth
Crecimiento postnatal
MicroRNA
MiRNA
Plasma
Placenta
616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins
618 - Ginecologia. Obstetricia
Title: Identificació de microRNAs circulants i placentaris en obesitat materna gestacional i la seva relació amb paràmetres metabòlics materns i el creixement pre i postnatal
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors