Item


Cataluña-Quebec. Nacionalismo, sociedad civil y cultura popular en el siglo XX

This PhD thesis contributes to the study of neo-nationalism and nationalization by the proposal of a theoretical proposal that is enriched in the comparative analysis of two concrete cases. Although these complex phenomena involve many different factors, this thesis focuses on the connections between civil society, popular culture and nationalism. In the first section, the existing works on the topic are considered. The objective is to propose a theoretical framework that enriches the perspective from ‘above’, focused mainly on the political aspects, by incorporating aspects from ‘below’ and the cultural elements of nationalism. The second section presents two case studies: Quebec (Canada) and Catalonia (Spain). Documents, primary and secondary sources, and in-depth interviews are used to observe the connections between civil society, popular culture and nationalism. Finally, these case studies are compared and critical reflections are provided on how nationalism works with different nationalization factors

Aquesta tesi doctoral aprofundeix en la recerca sobre neonacionalisme i la nacionalització a partir d’una proposta teòrica que s’enriqueix en l’anàlisi històrica comparativa entre dos casos. Dels factor que col•laboren en questa complex procés, hem decidit centrar la nostra recerca en les relacions entre societat civil, cultura popular i nacionalisme. En un primer moment, fem un recorregut per les investigacions existents sobre aquesta tema per fer una proposta teòrica que enriqueix les perspectives d’estudis des de sobre i centrades en els aspectes polítics, amb aquelles des de sota i interessades pels aspectes culturals dels nacionalisme. En un segon moment, duem a terme l’estudi dels casos, el Quebec (Canadà) i Catalunya (Espanya), a partir de documentació, fonts primàries i secundàries i entrevistes en profunditat per a veure les relacions entre societat civil, cultura popular i nacionalisme. Finalment, fem unes conclusions que ens permeten comparar els casos i teoritzar sobre la manera en que el neonacionalisme treballa des de diferents factors de nacionalització

Esta tesis doctoral profundiza en el estudio del neonacionalismo y la nacionalización a partir de una propuesta teórica que se enriquece en el análisis comparativo de dos casos concretos. De los diversos factores que colaboran en este complejo proceso hemos decidido centrarnos en las relaciones entre sociedad civil, cultura popular y nacionalismo. En un primer momento, hacemos un recorrido por las investigaciones existentes sobre este tema para llevar a cabo una propuesta teórica que enriquece las perspectivas de estudio desde arriba y centradas en los aspectos políticos, con propuestas desde abajo e interesadas en los aspectos culturales del nacionalismo. En un segundo momento, estudiamos los casos del Quebec (Canadá) y Cataluña (España) a partir de documentación, fuentes primarias y secundarias y entrevistas en profundidad para ver las relaciones entre sociedad civil, cultura popular y nacionalismo. Finalmente, llevamos a cabo unas conclusiones que nos permiten comparar ambos casos y teorizar sobre el modo en que el neonacionalismo trabaja desde diversos factores de nacionalización

Universitat de Girona

Manager: Fuentes Codera, Maximiliano
Duarte, Àngel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Giori, Pablo
Date: 2017 October 20
Abstract: This PhD thesis contributes to the study of neo-nationalism and nationalization by the proposal of a theoretical proposal that is enriched in the comparative analysis of two concrete cases. Although these complex phenomena involve many different factors, this thesis focuses on the connections between civil society, popular culture and nationalism. In the first section, the existing works on the topic are considered. The objective is to propose a theoretical framework that enriches the perspective from ‘above’, focused mainly on the political aspects, by incorporating aspects from ‘below’ and the cultural elements of nationalism. The second section presents two case studies: Quebec (Canada) and Catalonia (Spain). Documents, primary and secondary sources, and in-depth interviews are used to observe the connections between civil society, popular culture and nationalism. Finally, these case studies are compared and critical reflections are provided on how nationalism works with different nationalization factors
Aquesta tesi doctoral aprofundeix en la recerca sobre neonacionalisme i la nacionalització a partir d’una proposta teòrica que s’enriqueix en l’anàlisi històrica comparativa entre dos casos. Dels factor que col•laboren en questa complex procés, hem decidit centrar la nostra recerca en les relacions entre societat civil, cultura popular i nacionalisme. En un primer moment, fem un recorregut per les investigacions existents sobre aquesta tema per fer una proposta teòrica que enriqueix les perspectives d’estudis des de sobre i centrades en els aspectes polítics, amb aquelles des de sota i interessades pels aspectes culturals dels nacionalisme. En un segon moment, duem a terme l’estudi dels casos, el Quebec (Canadà) i Catalunya (Espanya), a partir de documentació, fonts primàries i secundàries i entrevistes en profunditat per a veure les relacions entre societat civil, cultura popular i nacionalisme. Finalment, fem unes conclusions que ens permeten comparar els casos i teoritzar sobre la manera en que el neonacionalisme treballa des de diferents factors de nacionalització
Esta tesis doctoral profundiza en el estudio del neonacionalismo y la nacionalización a partir de una propuesta teórica que se enriquece en el análisis comparativo de dos casos concretos. De los diversos factores que colaboran en este complejo proceso hemos decidido centrarnos en las relaciones entre sociedad civil, cultura popular y nacionalismo. En un primer momento, hacemos un recorrido por las investigaciones existentes sobre este tema para llevar a cabo una propuesta teórica que enriquece las perspectivas de estudio desde arriba y centradas en los aspectos políticos, con propuestas desde abajo e interesadas en los aspectos culturales del nacionalismo. En un segundo momento, estudiamos los casos del Quebec (Canadá) y Cataluña (España) a partir de documentación, fuentes primarias y secundarias y entrevistas en profundidad para ver las relaciones entre sociedad civil, cultura popular y nacionalismo. Finalmente, llevamos a cabo unas conclusiones que nos permiten comparar ambos casos y teorizar sobre el modo en que el neonacionalismo trabaja desde diversos factores de nacionalización
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/461991
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15111
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Catalunya
Cataluña
Catalonia
Quebec
Nacionalisme
Nacionalismo
Nationalism
Cultura popular
Popular culture
Societat civil
Sociedad civil
Civil society
31 - Demografia. Sociologia. Estadística
32 - Política
94 - Història general i per països
Title: Cataluña-Quebec. Nacionalismo, sociedad civil y cultura popular en el siglo XX
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors