Item


Valoració d’una intervenció per reduir el temps sedentari en personal administratiu a través de les tecnologies de la informació i comunicació

Introduction Currently, lifestyle and habits of the society are not optimal or healthier. A sedentary lifestyle has gained special importance, for this reason it has become object of study. It’s necessary to encourage and promote a healthy lifestyle, but in this case, through new technologies, an area in constant growth. Objective The present study is to assess the satisfaction of an intervention to reduce sedentary time in the workplace through information and communication technologies (ICT). Methodology We conducted a qualitative study through 10 individual interviews, focused, open-depth and semi-structured format (conversational technique). The study population has been hospital administrative workers. Results The results show that mobile technology is effective respect change sedentary behaviour, making awareness and consequently is interrupted sedentary behaviour voluntarily. Not it happens the same with web technology

Introducció Actualment, el ritme de vida i els hàbits de la societat no són els òptims ni els més saludables. El sedentarisme ha adquirit especial importància i és per aquest motiu que s’ha convertit en objecte d’estudi. Sorgeix la necessitat de fomentar i promocionar hàbits de vida saludables, en aquest cas però, mitjançant les noves tecnologies, àrea en constant creixement. Objectiu El present estudi tracta de valorar la satisfacció d’una intervenció per reduir el temps sedentari en el lloc de treball a través de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Metodologia S’ha dut a terme un estudi qualitatiu a través de 10 entrevistes individuals, focalitzades, obertes en profunditat i amb format semi-estructurat (tècnica conversacional). La població d’estudi ha estat personal administratiu hospitalari. Resultats Els resultats obtinguts demostren que la tecnologia mòbil és efectiva pel que fa al canvi de comportament respecte al sedentarisme, ja que assegura la presa de consciència i com a conseqüència la conducta sedentària s’interromp de manera voluntària. No passa el mateix amb la tecnologia web

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Rio Mendoza, Míriam
Date: 2016
Abstract: Introduction Currently, lifestyle and habits of the society are not optimal or healthier. A sedentary lifestyle has gained special importance, for this reason it has become object of study. It’s necessary to encourage and promote a healthy lifestyle, but in this case, through new technologies, an area in constant growth. Objective The present study is to assess the satisfaction of an intervention to reduce sedentary time in the workplace through information and communication technologies (ICT). Methodology We conducted a qualitative study through 10 individual interviews, focused, open-depth and semi-structured format (conversational technique). The study population has been hospital administrative workers. Results The results show that mobile technology is effective respect change sedentary behaviour, making awareness and consequently is interrupted sedentary behaviour voluntarily. Not it happens the same with web technology
Introducció Actualment, el ritme de vida i els hàbits de la societat no són els òptims ni els més saludables. El sedentarisme ha adquirit especial importància i és per aquest motiu que s’ha convertit en objecte d’estudi. Sorgeix la necessitat de fomentar i promocionar hàbits de vida saludables, en aquest cas però, mitjançant les noves tecnologies, àrea en constant creixement. Objectiu El present estudi tracta de valorar la satisfacció d’una intervenció per reduir el temps sedentari en el lloc de treball a través de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Metodologia S’ha dut a terme un estudi qualitatiu a través de 10 entrevistes individuals, focalitzades, obertes en profunditat i amb format semi-estructurat (tècnica conversacional). La població d’estudi ha estat personal administratiu hospitalari. Resultats Els resultats obtinguts demostren que la tecnologia mòbil és efectiva pel que fa al canvi de comportament respecte al sedentarisme, ja que assegura la presa de consciència i com a conseqüència la conducta sedentària s’interromp de manera voluntària. No passa el mateix amb la tecnologia web
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15264
Language: cat
Collection: Màster en Promoció de la Salut
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Sedentarisme
Sedentary behavior
Hàbits sanitaris
Health behavior
Tecnologia de la informació
Information technology
Title: Valoració d’una intervenció per reduir el temps sedentari en personal administratiu a través de les tecnologies de la informació i comunicació
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors