Item


Estudi del compliment terapèutic del dispositiu de pressió positiva constant a la via aèria en persones diagnosticades de síndrome d’apnea-hipopnea obstructiva del son ateses a l’atenció primària

Introduction: The obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAH) is a chronic disease which is now considered a public health problem associated with other diseases and if left untreated, can have negative consequences for health. The adoption of appropriate therapeutic measures such as a healthy lifestyle, sleep hygiene, and especially the proper use of the device giving continuous constant positive airway pressure (CPAP) are very important to reverse the undesirable effects and complications that OSAH has to enable health. However, treatment compliance does not occur in all cases, and the determinants of the optimal use of CPAP were contradictory in literature. Objective: To determine compliance with CPAP treatment of patients diagnosed with OSAH, seen in primary care (PC), and features that accompany or can influence this compliance: social and demographic characteristics, lifestyles and their health literacy. Methods: A descriptive cross-sectional study from a random sample of 79 people older than 18 years attended at PC in Salt (Girona). Information was obtained by personal interview and clinical reports. The study was approved by Ethics Committee on Clinical Investigation. A descriptive and bivariate analysis was made and later a logistic regression model was built to study the association between compliance with the CPAP device and associated variables. Results: Fifty-three men and twenty-six women were included in the sample, with an age average of 61.5 years old. The compliance prevalence detected with treatment received by participants is 78.5%. We observed association between compliance and some of the factors analyzed, such as age, severity of illness and the perceived improvement in the symptoms using the device. In the logistic regression analysis, the perceived improvement in the symptoms of the participants using the device was the strongest associated variable, with OR=3,135; IC 95% (1,420-6,924), p=0,005. Conclusions: We observed adherence with CPAP by almost 8 out of 10 participants. It is necessary to improve lifestyles and the compliance for the treatment with CPAP in patients with OSAH. To achieve these goals, OSAH must be considered as a chronic disease, and a collaborative and coordinated approach from all professional and healthcare levels is needed, adapting for each patient educative efforts to the level of his own health literacy

Introducció: La síndrome d’apnea-hipoapnea obstructiva del son (SAHS) és considerada un problema de salut pública, s’associa amb altres patologies i pot tenir conseqüències negatives per a la salut. L’adopció de mesures terapèutiques adients com uns estils de vida saludables, la higiene del son i especialment l’ús adequat del dispositiu de pressió positiva constant a la via aèria (CPAP) són molt importants per a revertir bona part dels efectes indesitjables i complicacions que la SAHS té per a la salut. No obstant, el compliment del tractament no es dóna en la totalitat dels casos, i els factors determinants de l’ús òptim del CPAP han estat contradictoris a la literatura. Objectiu: Determinar el compliment del tractament amb CPAP dels pacients diagnosticats de SAHS i visitats a l’atenció primària (AP) de Salt i relacionar-ho amb les seves característiques sociodemogràfiques, estils de vida i nivell d’alfabetització per a la salut. Metodologia: Estudi descriptiu transversal d’una mostra aleatòria de 79 persones a partir de la població adulta major de 18 anys diagnosticada de SAHS i amb tractament amb CPAP atesa als CAP de Salt (Girona). La informació s’ha obtingut mitjançant entrevistes individuals i de les dades dels seus historials. L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica d’AP. S’ha realitzat una anàlisi descriptiva i bivariant i posteriorment s’ha construït un model de regressió logística per a estudiar les variables associades al compliment del dispositiu CPAP. Resultats: La mostra ha estat formada per 53 homes i 26 dones, amb una mitjana d’edat de 61,5 anys. La prevalença detectada de compliment terapèutic del CPAP referida pels participants ha estat del 78,5%. S’ha observat associació entre el compliment i alguns dels factors analitzats, com l’edat, la gravetat de la malaltia, i la percepció de millora de la simptomatologia amb l’ús del dispositiu. En l’anàlisi de regressió logística, la variable fortament associada al compliment ha estat la percepció de millora de símptomes dels participants amb l’ús del CPAP, amb una OR=3,135; IC 95% (1,420-6,924), p=0,005. Conclusions: S’ha observat compliment al dispositiu CPAP en quasi 8 de cada 10 participants de la mostra. No obstant, és necessari millorar els estils de vida i augmentar el compliment del tractament amb CPAP dels pacients amb SAHS. Per aconseguir-ho, es proposa abordar la SAHS com una malaltia crònica més, portant a terme un abordatge de col·laboració i coordinació entre els diferents nivells professionals i assistencials, adaptant les intervencions educatives al nivell d’alfabetització per a la salut de cada pacient

Manager: Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Olabarrieta Zaro, Elena
Date: 2015
Abstract: Introduction: The obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAH) is a chronic disease which is now considered a public health problem associated with other diseases and if left untreated, can have negative consequences for health. The adoption of appropriate therapeutic measures such as a healthy lifestyle, sleep hygiene, and especially the proper use of the device giving continuous constant positive airway pressure (CPAP) are very important to reverse the undesirable effects and complications that OSAH has to enable health. However, treatment compliance does not occur in all cases, and the determinants of the optimal use of CPAP were contradictory in literature. Objective: To determine compliance with CPAP treatment of patients diagnosed with OSAH, seen in primary care (PC), and features that accompany or can influence this compliance: social and demographic characteristics, lifestyles and their health literacy. Methods: A descriptive cross-sectional study from a random sample of 79 people older than 18 years attended at PC in Salt (Girona). Information was obtained by personal interview and clinical reports. The study was approved by Ethics Committee on Clinical Investigation. A descriptive and bivariate analysis was made and later a logistic regression model was built to study the association between compliance with the CPAP device and associated variables. Results: Fifty-three men and twenty-six women were included in the sample, with an age average of 61.5 years old. The compliance prevalence detected with treatment received by participants is 78.5%. We observed association between compliance and some of the factors analyzed, such as age, severity of illness and the perceived improvement in the symptoms using the device. In the logistic regression analysis, the perceived improvement in the symptoms of the participants using the device was the strongest associated variable, with OR=3,135; IC 95% (1,420-6,924), p=0,005. Conclusions: We observed adherence with CPAP by almost 8 out of 10 participants. It is necessary to improve lifestyles and the compliance for the treatment with CPAP in patients with OSAH. To achieve these goals, OSAH must be considered as a chronic disease, and a collaborative and coordinated approach from all professional and healthcare levels is needed, adapting for each patient educative efforts to the level of his own health literacy
Introducció: La síndrome d’apnea-hipoapnea obstructiva del son (SAHS) és considerada un problema de salut pública, s’associa amb altres patologies i pot tenir conseqüències negatives per a la salut. L’adopció de mesures terapèutiques adients com uns estils de vida saludables, la higiene del son i especialment l’ús adequat del dispositiu de pressió positiva constant a la via aèria (CPAP) són molt importants per a revertir bona part dels efectes indesitjables i complicacions que la SAHS té per a la salut. No obstant, el compliment del tractament no es dóna en la totalitat dels casos, i els factors determinants de l’ús òptim del CPAP han estat contradictoris a la literatura. Objectiu: Determinar el compliment del tractament amb CPAP dels pacients diagnosticats de SAHS i visitats a l’atenció primària (AP) de Salt i relacionar-ho amb les seves característiques sociodemogràfiques, estils de vida i nivell d’alfabetització per a la salut. Metodologia: Estudi descriptiu transversal d’una mostra aleatòria de 79 persones a partir de la població adulta major de 18 anys diagnosticada de SAHS i amb tractament amb CPAP atesa als CAP de Salt (Girona). La informació s’ha obtingut mitjançant entrevistes individuals i de les dades dels seus historials. L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica d’AP. S’ha realitzat una anàlisi descriptiva i bivariant i posteriorment s’ha construït un model de regressió logística per a estudiar les variables associades al compliment del dispositiu CPAP. Resultats: La mostra ha estat formada per 53 homes i 26 dones, amb una mitjana d’edat de 61,5 anys. La prevalença detectada de compliment terapèutic del CPAP referida pels participants ha estat del 78,5%. S’ha observat associació entre el compliment i alguns dels factors analitzats, com l’edat, la gravetat de la malaltia, i la percepció de millora de la simptomatologia amb l’ús del dispositiu. En l’anàlisi de regressió logística, la variable fortament associada al compliment ha estat la percepció de millora de símptomes dels participants amb l’ús del CPAP, amb una OR=3,135; IC 95% (1,420-6,924), p=0,005. Conclusions: S’ha observat compliment al dispositiu CPAP en quasi 8 de cada 10 participants de la mostra. No obstant, és necessari millorar els estils de vida i augmentar el compliment del tractament amb CPAP dels pacients amb SAHS. Per aconseguir-ho, es proposa abordar la SAHS com una malaltia crònica més, portant a terme un abordatge de col·laboració i coordinació entre els diferents nivells professionals i assistencials, adaptant les intervencions educatives al nivell d’alfabetització per a la salut de cada pacient
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15266
Language: cat
Collection: Màster en Promoció de la Salut
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Síndromes d’apnea del son
Sleep apnea syndromes
Alfabetització per a la salut
Health literacy
Infermeria en l’atenció primària
Primary nursing
Title: Estudi del compliment terapèutic del dispositiu de pressió positiva constant a la via aèria en persones diagnosticades de síndrome d’apnea-hipopnea obstructiva del son ateses a l’atenció primària
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors