Item


Destination image and risk perception: an integrative perspective

This doctoral thesis explores the perception of tourism destinations though two major lines of research, destination image and risk perception, by a compendium of publications. The first article compares the cognitive evaluations of risk and image literatures. A content analysis was conducted and results revealed that although the cognitive attributes assessing each concept separately often coincide, they are described differently, with image studies using positive terms and risk studies, negative terms. The second article explores the primary risk dimensions associated with international travel and what influences them. Results revealed five dimensions and these were influenced by gender, age, education and past travel experience. The third article offers an integrated approach to destination perceptions by merging the cognitive and affective evaluations of image and risk perceptions. A travel behavior model was developed, a Structural Equation Modeling was used to analyze the data and findings supported the proposed model.

Aquesta tesi doctoral explora la percepció de les destinacions turístiques a través de dues línies de recerca, la imatge de la destinació i la percepció del risc. Al ser per compendi de publicacions, el primer article compara les avaluacions cognitives d’ambdues literatures on l’anàlisi de contingut va revelar que els atributs cognitius que separadament avaluen cada concepte sovint coincideixen, però que es descriuen diferent sent els d’imatge positius, i els de risc negatius; el segon article explora les principals dimensions de risc associades als viatges internacionals i què els influeix. Els resultats revelen cinc dimensions i aquestes es veuen influenciades per factors sociodemogràfics i per l’experiència prèvia en viatges; i el tercer article ofereix un model integrat de les percepcions d’una destinació, combinant les avaluacions cognitives i afectives d’imatge i risc. Aquest model es va testar amb Models d’Equacions Estructurals i els resultats van corroborar les relacions del model proposat.

Universitat de Girona

Manager: Prats Planagumà, Lluís
Camprubí Subirana, Raquel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Perpiña Blanch, Laura
Date: 2018 January 12
Abstract: This doctoral thesis explores the perception of tourism destinations though two major lines of research, destination image and risk perception, by a compendium of publications. The first article compares the cognitive evaluations of risk and image literatures. A content analysis was conducted and results revealed that although the cognitive attributes assessing each concept separately often coincide, they are described differently, with image studies using positive terms and risk studies, negative terms. The second article explores the primary risk dimensions associated with international travel and what influences them. Results revealed five dimensions and these were influenced by gender, age, education and past travel experience. The third article offers an integrated approach to destination perceptions by merging the cognitive and affective evaluations of image and risk perceptions. A travel behavior model was developed, a Structural Equation Modeling was used to analyze the data and findings supported the proposed model.
Aquesta tesi doctoral explora la percepció de les destinacions turístiques a través de dues línies de recerca, la imatge de la destinació i la percepció del risc. Al ser per compendi de publicacions, el primer article compara les avaluacions cognitives d’ambdues literatures on l’anàlisi de contingut va revelar que els atributs cognitius que separadament avaluen cada concepte sovint coincideixen, però que es descriuen diferent sent els d’imatge positius, i els de risc negatius; el segon article explora les principals dimensions de risc associades als viatges internacionals i què els influeix. Els resultats revelen cinc dimensions i aquestes es veuen influenciades per factors sociodemogràfics i per l’experiència prèvia en viatges; i el tercer article ofereix un model integrat de les percepcions d’una destinació, combinant les avaluacions cognitives i afectives d’imatge i risc. Aquest model es va testar amb Models d’Equacions Estructurals i els resultats van corroborar les relacions del model proposat.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/482040
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15406
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tourism image
Imatge turística
Imagen turística
Risk perception
Percepció del risc
Percepción del riesgo
Tourism
Turisme
Turismo
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Destination image and risk perception: an integrative perspective
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors