Item


L’edificació en el dret andorrà

The thesis of the construction in the Andorran Law has been focused on the study of the building law in the Principality of Andorra. Throughout seven chapters, introductory aspects on urban planning and building are analyzed, from the historical and institutional perspective; The analysis and control of the building and use of the land through the license; Works without a license or in contravention of the license. The general Principles of law applicable to administrative infractions and penalties; Urban infractions; Administrative penalties in urban planning and finally inspection and judicial aid. All this with brushstrokes of comparative law, but, without being able to talk about a Thesis of comparative law. The ius aedificandi in the Principality of Andorra would not be understood without an analysis of the historical situation of the urban planning and land management in Andorra. As a result of all this and of the juridical reflections that take form along the present doctoral thesis, with the analysis of actions carried out in other European microconditions like the Principality of Monaco or the Republic of San Marino, they lead the author to a series of conclusions in which solutions are contributed also to formal and structural existing problems in the current juridical Andorran arrangement. The legal contributions of this thesis do not want to be in any case a rupture with the current administrative urban regulation, since the Principality of Andorra has not been formed on continuous ruptures but has historically (R) EVOLVED (if it´s allowed the antagonism of the two terms) slowly, but steadily, for seven centuries to the present day.

La Tesi L’edificació en el dret andorrà se centra en l’estudi sobre el dret edificatori al Principat d’Andorra. Al llarg de set capítols s’analitzen aspectes introductoris sobre l‘urbanisme i l’edificació, des de la vessant històrica i institucional; L’anàlisi i control de l’edificació i ús del sòl a través de la llicència; Les obres sense llicència o contravenint la llicència; Els principis generals del dret aplicables en les infraccions i sancions administratives; Les infraccions urbanístiques; Les sancions administratives en matèria urbanística i finalment la inspecció i l’auxili judicial. Tot plegat amb pinzellades de dret comparat, però, sense que es pugui parlar d’una tesi de dret comparat. El ius aedificandi al Principat d’Andorra no s’entendria sense una anàlisi de la situació històrica de l’urbanisme i ordenació del territori a Andorra. Tot plegat, i fruit de les reflexions jurídiques que es plasmen al llarg de la present tesi doctoral, amb anàlisi d’actuacions portades a terme en altres microestats europeus com el Principat de Mònaco o la República de San Marino, porten a l’autor a una sèrie de conclusions en les que també s’aporten solucions a problemes formals i estructurals, que es fan palesos en l’actual ordenació jurídica andorrana. Les aportacions jurídiques d’aquesta tesi, no volen ser en cap cas un trencament amb la regulació administrativo-urbanística actual, atès que el Principat d’Andorra no s’ha format a base de trencaments, sinó que històricament ha (R)EVOLUCIONAT (si es permet l’antagonisme dels dos termes) de forma lenta, però constant, durant set centúries fins arribar a l’actualitat.

Universitat de Girona

Manager: Trayter Jiménez, Joan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Figuereda, Pere
Date: 2017 May 16
Abstract: The thesis of the construction in the Andorran Law has been focused on the study of the building law in the Principality of Andorra. Throughout seven chapters, introductory aspects on urban planning and building are analyzed, from the historical and institutional perspective; The analysis and control of the building and use of the land through the license; Works without a license or in contravention of the license. The general Principles of law applicable to administrative infractions and penalties; Urban infractions; Administrative penalties in urban planning and finally inspection and judicial aid. All this with brushstrokes of comparative law, but, without being able to talk about a Thesis of comparative law. The ius aedificandi in the Principality of Andorra would not be understood without an analysis of the historical situation of the urban planning and land management in Andorra. As a result of all this and of the juridical reflections that take form along the present doctoral thesis, with the analysis of actions carried out in other European microconditions like the Principality of Monaco or the Republic of San Marino, they lead the author to a series of conclusions in which solutions are contributed also to formal and structural existing problems in the current juridical Andorran arrangement. The legal contributions of this thesis do not want to be in any case a rupture with the current administrative urban regulation, since the Principality of Andorra has not been formed on continuous ruptures but has historically (R) EVOLVED (if it´s allowed the antagonism of the two terms) slowly, but steadily, for seven centuries to the present day.
La Tesi L’edificació en el dret andorrà se centra en l’estudi sobre el dret edificatori al Principat d’Andorra. Al llarg de set capítols s’analitzen aspectes introductoris sobre l‘urbanisme i l’edificació, des de la vessant històrica i institucional; L’anàlisi i control de l’edificació i ús del sòl a través de la llicència; Les obres sense llicència o contravenint la llicència; Els principis generals del dret aplicables en les infraccions i sancions administratives; Les infraccions urbanístiques; Les sancions administratives en matèria urbanística i finalment la inspecció i l’auxili judicial. Tot plegat amb pinzellades de dret comparat, però, sense que es pugui parlar d’una tesi de dret comparat. El ius aedificandi al Principat d’Andorra no s’entendria sense una anàlisi de la situació històrica de l’urbanisme i ordenació del territori a Andorra. Tot plegat, i fruit de les reflexions jurídiques que es plasmen al llarg de la present tesi doctoral, amb anàlisi d’actuacions portades a terme en altres microestats europeus com el Principat de Mònaco o la República de San Marino, porten a l’autor a una sèrie de conclusions en les que també s’aporten solucions a problemes formals i estructurals, que es fan palesos en l’actual ordenació jurídica andorrana. Les aportacions jurídiques d’aquesta tesi, no volen ser en cap cas un trencament amb la regulació administrativo-urbanística actual, atès que el Principat d’Andorra no s’ha format a base de trencaments, sinó que històricament ha (R)EVOLUCIONAT (si es permet l’antagonisme dels dos termes) de forma lenta, però constant, durant set centúries fins arribar a l’actualitat.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/482106
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15415
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dret edificatori
Building law
Derecho edificatorio
Ús del sòl
Land use
Usos del suelo
Edificació
Construction
Edificación
Ordenació del territori
Spatial planning
Ordenación del territorio
Llicències
Licenses
Licencias
Urbanisme
City planning
Urbanismo
Principat d’Andorra
Principality of Andorra
Principado de Andorra
34 - Dret
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: L’edificació en el dret andorrà
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors