Item


La construcción de la identidad profesional docente: estudio cualitativo sobre la construcción de la identidad profesional de los estudiantes de pedagogía en programas de formación inicial de profesores de carácter público y privado

The aim of the study was to know the identity contents developed by student teachers during their training experiences and to discover which models give shape to these contents inside the professional programs. The results allow us to observe a multiplicity of identities: the educator; the teacher expert in design; the expert in didactics; the expert in methodology and the expert in disciplinary content. The study reports the existence of identity representations related to the teachers’ role and professional functions and a relational identity which recognizes the importance of teacher – students’ bonds and professional relationships. Finally, it reveals an invisibilization of the genuine sense of teacher’s identity in the initial teacher education programs. The referents that underlie the processes of teacher’s identity construction in the professional programs indicate the presence of a technical and instrumental rationality as a referent of the subjectivity and identity subjectivization and a habitus as an organizing and organizer device of the teachers

L’estudi s’ha proposat conèixer els continguts identitaris que construeixen els estudiants de pedagogia en les seves experiències de formació i esbrinar els referents que els configuren a l’interior dels programes professionals. Els resultats permeten observar una multiplicitat d’identitat. Informa l’existència de representacions identitàries associades al rol i funcions professionals i una identitat relacional que reconeix la importància de les relacions del professor amb els alumnes i les relacions professionals. Finalment, dóna compte d’un estat d’invisibilització del sentit genuí de la identitat docent a l’interior dels programes de formació inicial. Els referents subjacents als processos de la construcció de la identitat docent, indiquen la presència d’una racionalitat tècnico-instrumental com a referent de la subjectivitat i subjectivació identitària i un hàbitus com a dispositiu estructurant i estructurador dels subjectes docents

Universitat de Girona

Manager: Pérez i Cabaní, Maria Lluïsa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Guzmán Palacios, Luis Alberto
Date: 2018 February 28
Abstract: The aim of the study was to know the identity contents developed by student teachers during their training experiences and to discover which models give shape to these contents inside the professional programs. The results allow us to observe a multiplicity of identities: the educator; the teacher expert in design; the expert in didactics; the expert in methodology and the expert in disciplinary content. The study reports the existence of identity representations related to the teachers’ role and professional functions and a relational identity which recognizes the importance of teacher – students’ bonds and professional relationships. Finally, it reveals an invisibilization of the genuine sense of teacher’s identity in the initial teacher education programs. The referents that underlie the processes of teacher’s identity construction in the professional programs indicate the presence of a technical and instrumental rationality as a referent of the subjectivity and identity subjectivization and a habitus as an organizing and organizer device of the teachers
L’estudi s’ha proposat conèixer els continguts identitaris que construeixen els estudiants de pedagogia en les seves experiències de formació i esbrinar els referents que els configuren a l’interior dels programes professionals. Els resultats permeten observar una multiplicitat d’identitat. Informa l’existència de representacions identitàries associades al rol i funcions professionals i una identitat relacional que reconeix la importància de les relacions del professor amb els alumnes i les relacions professionals. Finalment, dóna compte d’un estat d’invisibilització del sentit genuí de la identitat docent a l’interior dels programes de formació inicial. Els referents subjacents als processos de la construcció de la identitat docent, indiquen la presència d’una racionalitat tècnico-instrumental com a referent de la subjectivitat i subjectivació identitària i un hàbitus com a dispositiu estructurant i estructurador dels subjectes docents
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/482110
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15418
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Identitat
Identidad
Identity
Representacions identitàries
Representaciones identitarias
Identity representations
Formació del professorat
Formación del profesorado
Teacher training
Habitus
Subjectivació
Subjetivación
Subjectivation
159.9 - Psicologia
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: La construcción de la identidad profesional docente: estudio cualitativo sobre la construcción de la identidad profesional de los estudiantes de pedagogía en programas de formación inicial de profesores de carácter público y privado
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors