Item


Consumer’s behavioural patterns: the Romanian tourists

Cotutela Universitat de Girona i Universitat de Barcelona

A doctoral thesis proposes a new model of consumer behaviour in the area of tourism. This research was developed in partnership with Romanian Academy, The World Economy Institute, with the National Foundation of Young Managers (Romania) and ASAJE Foundation (Spain). This thesis represented the work of PhD student Ingrid Rosca and professors and researchers Dr. Jaume Guia, Dr. Raquel Camprubi, Dr. Pilar Presas, being under the tutoring of Dr. Andrea Bikfalvi. The noun behaviour, the manner of conducting oneself, illustrates the main idea of the entire doctoral thesis. Along with the commercial part, the PhD dissertation is focusing on explaining how do consumers, respectively, tourists behave. And for the findings to be revealed, there was conducted an analysis on the Romanian tourists. Hence, the main research question is “Which are the main variables (social and touristic) in defining the profile of the traveller?” The thesis is structured in five chapters and two parts. First, the theoretical part extracts interesting information from academics and specialists in consumer and tourist behaviour, analysing the decision making process in the context of the rational choice. Second, the case study is based on the analysis of a questionnaire, on a sample of 5600 Romanian tourists. The results were analysed through IBM SPSS 17 statistical program. A descriptive statistics analysis was conducted. First there were investigated the socio-economical factors in determine the social profile of the individual. Hereafter, the relationship between those factors and the main preferences for an inland vacation revealed the profile of the domestic tourist. The analysis was continued by the investigation of the profile of Romanian tourists in abroad vacations. These results revealed the main differences between the inland and abroad holiday preferences. By the end of this section the analysis of the relationship between the socio-demographic factors and the preferences for both domestic and international travel variables established the main characteristics of the behavioural patterns of Romanian tourists. Based on the discovered results (analysed through preferences for type of holiday, location and accommodation, and main determinants in choosing a touristic destination), this investigation revealed the fact that Romanians became real tourists at middle age career and usually prefers low cost trips, at medium level of comfort, travelling with family at close to home destinations. An interesting fact of this research is that the model developed could be used in analysing other nationalities also, for a better defining of the concept of touristic behaviour.

Una tesi doctoral proposa un nou model de comportament del consumidor en l’àrea de turisme. Aquesta recerca fou desenvolupada en col·laboració amb l’Acadèmia Romanesa, L’Institut d’Economia Mundial, amb la Fundació Nacional de Jóvens Directius (Romania) i la Fundació ASAJE (Espanya). Aquesta tesi representa el treball d’estudiant de doctorat Ingrid Rosca i professors i investigadors Dr. Jaume Guia, Dr. Raquel Camprubí, Dr. Pilar Preses, i estar sota la tutoria del Dr. Andrea Bikfalvi. El substantiu comportament que representa la forma de se compòrta un mateix, il·lustra la idea principal de tota la tesi doctoral. Juntament amb la part comercial, aquesta tesi doctoral es centrarà en explicar com els consumidors, respectivament, els turistes es comporten. I pels resultats que es van revelar, es va dur a terme una anàlisi dels turistes romanesos. Per tant, la qüestió principal de la investigació és "Quines són les principals variables (socials i turístics) en la definició del perfil del viatger?" La tesi s’estructura en cinc capítols i dues parts. En primer lloc, la part teòrica extreu informació interessant d’acadèmics i especialistes en consum i comportament dels turistes, que analitzen el procés de presa de decisions en el context de l’elecció racional de decisions. En segon lloc, l’estudi de cas es basa en l’anàlisi d’un qüestionari, sobre una mostra de 5.600 turistes romanesos. Els resultats s’analitzaren a través d’IBM SPSS 17 programa estadístic. S’ha realitzat una anàlisi estadística descriptiva. En primer lloc, s’han investigat els factors socioeconòmics en determinar el perfil social de l’individu. D’aquí en endavant, la relació entre aquests factors i les preferències principals per a unes vacances a l’interior revela el perfil del turista intern. L’anàlisi ser continuada per la investigació del perfil de turistes romanesos en vacances a l’estranger. Aquests resultats van revelar les principals diferències entre l’interior i les preferències de vacances a l’estranger. Al final d’aquesta secció, l’anàlisi de la relació entre els factors sociodemogràfics i les preferències d’ambdues variables de viatges nacionals i internacionals s’establiren les principals característiques dels patrons de comportament dels turistes romanesos. Amb base en els resultats descoberts (analitzat a través de les preferències per tipus de vacances, ubicació i allotjament, i principals factors determinants en l’elecció d’una destinació turística), aquesta investigació revela el fet que els romanesos es van convertir en veritables turistes a la carrièra de la mitjana edat i en general prefereix viatges de baix cost, per nivell mitjà de comoditat, que viatja amb la família a prop de destinacions domèstiques. Un fet interessant d’aquesta investigació és que el model desenvolupat podria ser utilitzat en l’anàlisi d’altres nacionalitats també, per a una millor definició del concepte de comportament turístic.

Universitat de Girona

Manager: Bikfalvi, Andrea
Presas i Maynegre, Pilar
Universitat de Barcelona
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Rosca, Ingrid Magda
Date: 2017 July 10
Abstract: Cotutela Universitat de Girona i Universitat de Barcelona
A doctoral thesis proposes a new model of consumer behaviour in the area of tourism. This research was developed in partnership with Romanian Academy, The World Economy Institute, with the National Foundation of Young Managers (Romania) and ASAJE Foundation (Spain). This thesis represented the work of PhD student Ingrid Rosca and professors and researchers Dr. Jaume Guia, Dr. Raquel Camprubi, Dr. Pilar Presas, being under the tutoring of Dr. Andrea Bikfalvi. The noun behaviour, the manner of conducting oneself, illustrates the main idea of the entire doctoral thesis. Along with the commercial part, the PhD dissertation is focusing on explaining how do consumers, respectively, tourists behave. And for the findings to be revealed, there was conducted an analysis on the Romanian tourists. Hence, the main research question is “Which are the main variables (social and touristic) in defining the profile of the traveller?” The thesis is structured in five chapters and two parts. First, the theoretical part extracts interesting information from academics and specialists in consumer and tourist behaviour, analysing the decision making process in the context of the rational choice. Second, the case study is based on the analysis of a questionnaire, on a sample of 5600 Romanian tourists. The results were analysed through IBM SPSS 17 statistical program. A descriptive statistics analysis was conducted. First there were investigated the socio-economical factors in determine the social profile of the individual. Hereafter, the relationship between those factors and the main preferences for an inland vacation revealed the profile of the domestic tourist. The analysis was continued by the investigation of the profile of Romanian tourists in abroad vacations. These results revealed the main differences between the inland and abroad holiday preferences. By the end of this section the analysis of the relationship between the socio-demographic factors and the preferences for both domestic and international travel variables established the main characteristics of the behavioural patterns of Romanian tourists. Based on the discovered results (analysed through preferences for type of holiday, location and accommodation, and main determinants in choosing a touristic destination), this investigation revealed the fact that Romanians became real tourists at middle age career and usually prefers low cost trips, at medium level of comfort, travelling with family at close to home destinations. An interesting fact of this research is that the model developed could be used in analysing other nationalities also, for a better defining of the concept of touristic behaviour.
Una tesi doctoral proposa un nou model de comportament del consumidor en l’àrea de turisme. Aquesta recerca fou desenvolupada en col·laboració amb l’Acadèmia Romanesa, L’Institut d’Economia Mundial, amb la Fundació Nacional de Jóvens Directius (Romania) i la Fundació ASAJE (Espanya). Aquesta tesi representa el treball d’estudiant de doctorat Ingrid Rosca i professors i investigadors Dr. Jaume Guia, Dr. Raquel Camprubí, Dr. Pilar Preses, i estar sota la tutoria del Dr. Andrea Bikfalvi. El substantiu comportament que representa la forma de se compòrta un mateix, il·lustra la idea principal de tota la tesi doctoral. Juntament amb la part comercial, aquesta tesi doctoral es centrarà en explicar com els consumidors, respectivament, els turistes es comporten. I pels resultats que es van revelar, es va dur a terme una anàlisi dels turistes romanesos. Per tant, la qüestió principal de la investigació és "Quines són les principals variables (socials i turístics) en la definició del perfil del viatger?" La tesi s’estructura en cinc capítols i dues parts. En primer lloc, la part teòrica extreu informació interessant d’acadèmics i especialistes en consum i comportament dels turistes, que analitzen el procés de presa de decisions en el context de l’elecció racional de decisions. En segon lloc, l’estudi de cas es basa en l’anàlisi d’un qüestionari, sobre una mostra de 5.600 turistes romanesos. Els resultats s’analitzaren a través d’IBM SPSS 17 programa estadístic. S’ha realitzat una anàlisi estadística descriptiva. En primer lloc, s’han investigat els factors socioeconòmics en determinar el perfil social de l’individu. D’aquí en endavant, la relació entre aquests factors i les preferències principals per a unes vacances a l’interior revela el perfil del turista intern. L’anàlisi ser continuada per la investigació del perfil de turistes romanesos en vacances a l’estranger. Aquests resultats van revelar les principals diferències entre l’interior i les preferències de vacances a l’estranger. Al final d’aquesta secció, l’anàlisi de la relació entre els factors sociodemogràfics i les preferències d’ambdues variables de viatges nacionals i internacionals s’establiren les principals característiques dels patrons de comportament dels turistes romanesos. Amb base en els resultats descoberts (analitzat a través de les preferències per tipus de vacances, ubicació i allotjament, i principals factors determinants en l’elecció d’una destinació turística), aquesta investigació revela el fet que els romanesos es van convertir en veritables turistes a la carrièra de la mitjana edat i en general prefereix viatges de baix cost, per nivell mitjà de comoditat, que viatja amb la família a prop de destinacions domèstiques. Un fet interessant d’aquesta investigació és que el model desenvolupat podria ser utilitzat en l’anàlisi d’altres nacionalitats també, per a una millor definició del concepte de comportament turístic.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/482205
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15443
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tourism consumption
Consum turístic
Consumo turístico
Turisme
Tourism
Turismo
Romania
Màrqueting
Marketing
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Consumer’s behavioural patterns: the Romanian tourists
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors