Item


Bond behavior of NSM FRP strips in concrete under sustained loading

The main objective of work has been to study the bond strength and bond-slip response of NSM CFRP strips in concrete when subjected to sustained loading under different environmental conditions. To this end, two experimental campaigns have been carried out. In the first campaign, the tensile creep behavior of epoxy adhesive specimens when subjected to different levels of sustained loading, temperature and humidity has been investigated. In the second campaign, the long-term bond behaviour of NSM CFRP strips in concrete has been studied, by using single-shear pull out concrete blocks strengthened with NSM CFRP strips. Different sustained load levels, bonded lengths, groove widths, temperature and humidity have been considered. The experimental results have been reported and discussed. Moreover, a simplified analytical methodology simulating the time-dependent bond-slip response of NSM CFRP strips in concrete has been presented. The experimental data have been compared to predictions obtained with the proposed methodology

L’objectiu d’aquest treball ha estat l’estudi de l’adherència i de la resposta adherència-lliscament de reforços de laminats de FRP inserits en el recobriment del formigó (NSM FRP) sotmesos a càrrega mantinguda i a diferents condicions ambientals. Amb aquest objectiu s’han portat a terme dues campanyes experimentals. En la primera s’ha estudiat la fluència a tracció d’espècimens d’adhesiu epoxídic sotmès a diferents nivells de càrrega mantinguda, temperatura i humitat. En la segona, s’ha estudiat el comportament a llarg termini de laminats de NSM FRP mitjançant l’assaig de pull-out a tallant simple de blocs de formigó reforçats amb NSM, sotmesos a diferents nivells de càrrega mantinguda. S’han considerat diferents longituds d’adherència, amplades de ranura, temperatura i humitat. Els resultats experimentals s’han exposat i analitzat. A més, s’ha presentat una metodologia simplificada per a la simulació de la resposta adherència-lliscament al llarg del temps i els resultats obtinguts s’han comparat amb els experimentals

Universitat de Girona

Manager: Torres Llinàs, Lluís
Barris Peña, Cristina
Baena Muñoz, Marta
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Emara, Mohamed Reda Ali Elewa
Date: 2018 April 14
Abstract: The main objective of work has been to study the bond strength and bond-slip response of NSM CFRP strips in concrete when subjected to sustained loading under different environmental conditions. To this end, two experimental campaigns have been carried out. In the first campaign, the tensile creep behavior of epoxy adhesive specimens when subjected to different levels of sustained loading, temperature and humidity has been investigated. In the second campaign, the long-term bond behaviour of NSM CFRP strips in concrete has been studied, by using single-shear pull out concrete blocks strengthened with NSM CFRP strips. Different sustained load levels, bonded lengths, groove widths, temperature and humidity have been considered. The experimental results have been reported and discussed. Moreover, a simplified analytical methodology simulating the time-dependent bond-slip response of NSM CFRP strips in concrete has been presented. The experimental data have been compared to predictions obtained with the proposed methodology
L’objectiu d’aquest treball ha estat l’estudi de l’adherència i de la resposta adherència-lliscament de reforços de laminats de FRP inserits en el recobriment del formigó (NSM FRP) sotmesos a càrrega mantinguda i a diferents condicions ambientals. Amb aquest objectiu s’han portat a terme dues campanyes experimentals. En la primera s’ha estudiat la fluència a tracció d’espècimens d’adhesiu epoxídic sotmès a diferents nivells de càrrega mantinguda, temperatura i humitat. En la segona, s’ha estudiat el comportament a llarg termini de laminats de NSM FRP mitjançant l’assaig de pull-out a tallant simple de blocs de formigó reforçats amb NSM, sotmesos a diferents nivells de càrrega mantinguda. S’han considerat diferents longituds d’adherència, amplades de ranura, temperatura i humitat. Els resultats experimentals s’han exposat i analitzat. A més, s’ha presentat una metodologia simplificada per a la simulació de la resposta adherència-lliscament al llarg del temps i els resultats obtinguts s’han comparat amb els experimentals
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/523486
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15452
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: NSM
CFRP strips
Laminats CFRP
Laminados CFRP
Carbon fiber reinforced polymer
Polímer reforçat amb fibra de carboni
Polímero reforzado con fibra de carbono
Pull-out
Bond
Adherència
Adherencia
Sustained load
Càrrega mantinguda
Carga mantenida
Environmental conditions
Condicions ambientals
Condiciones ambientales
620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària
Title: Bond behavior of NSM FRP strips in concrete under sustained loading
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors