Item


Avaluació de la promoció de la salut als serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona

The aim of this study is to evaluate the implementation of the health promotion in mental health services of the Healthcare Region of Girona. An observational, descriptive and transverse study is presented. We studied sociodemographic variables and others related to the health promotion. Managers, 260 healthcare professionals and 174 users of the mental health services of Girona were selected. The managers and the healthcare professionals considered that the health promotion policies, healthy workplace and continuity and cooperation had an accomplishment of more than 61%. In regard to the evaluation, information and intervention of the patients, the accomplishment was between 41% and 80%. This study concluded that the health promotion is perceived as mostly implemented in Services for Mental Health in the Healthcare Region of Girona, especially in the community services

L’objectiu de l’estudi és avaluar la implementació de la promoció de la salut en els serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona. És un estudi observacional, descriptiu i transversal. Es van estudiar variables sociodemogràfiques i relacionades amb la promoció de la salut. A l’estudi hi van participar gestors, 260 professionals sanitaris i 174 usuaris dels serveis de salut mental de Girona. Els gestors i professionals sanitaris van considerar un compliment major al 61% en referència a les polítiques de promoció de salut i promoció d’un lloc de treball saludable i continuïtat i cooperació. Quant a l’avaluació, informació i intervenció dels pacients, el compliment es va situar entre el 41% i el 80%. Es va concloure que la promoció de la salut es percep com a majoritàriament implementada als serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona, especialment als serveis comunitaris

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Gelabert Vilella, Sandra
Date: 2018 April 9
Abstract: The aim of this study is to evaluate the implementation of the health promotion in mental health services of the Healthcare Region of Girona. An observational, descriptive and transverse study is presented. We studied sociodemographic variables and others related to the health promotion. Managers, 260 healthcare professionals and 174 users of the mental health services of Girona were selected. The managers and the healthcare professionals considered that the health promotion policies, healthy workplace and continuity and cooperation had an accomplishment of more than 61%. In regard to the evaluation, information and intervention of the patients, the accomplishment was between 41% and 80%. This study concluded that the health promotion is perceived as mostly implemented in Services for Mental Health in the Healthcare Region of Girona, especially in the community services
L’objectiu de l’estudi és avaluar la implementació de la promoció de la salut en els serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona. És un estudi observacional, descriptiu i transversal. Es van estudiar variables sociodemogràfiques i relacionades amb la promoció de la salut. A l’estudi hi van participar gestors, 260 professionals sanitaris i 174 usuaris dels serveis de salut mental de Girona. Els gestors i professionals sanitaris van considerar un compliment major al 61% en referència a les polítiques de promoció de salut i promoció d’un lloc de treball saludable i continuïtat i cooperació. Quant a l’avaluació, informació i intervenció dels pacients, el compliment es va situar entre el 41% i el 80%. Es va concloure que la promoció de la salut es percep com a majoritàriament implementada als serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona, especialment als serveis comunitaris
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/523518
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15454
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Salut mental
Salud mental
Mental health
Promoció de la salut
Promoción de la salud
Health promotion
Infermeria
Infermería
Nursing
Estàndards de qualitat
Estándares de calidad
Quality standards
Hospitals i serveis promotors de la salut
Hospitales y servicios promotores de la salud
Health promoting hospitals and health services
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: Avaluació de la promoció de la salut als serveis de salut mental de la Regió Sanitària de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors