Item


Computational study of nuclear magnetic shielding constants

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy is an indispensable structural tool in the modern analytical arsenal of chemists and structural biologists. The present thesis is a computational study of the NMR shift constants in a number of chemical systems of interest, using both static and dynamic approaches via Density Functional Theory, to predict, confirm the presence of transient species, and/or explain ambiguous signals in the NMR spectra. Special attention was put on cases where there are strong interactions between the solvent and the molecule studied. In addition, this thesis addresses other methodological issues that influence the quality of the calculated NMR chemical shifts such as the level of theory, the explicit inclusion of solvent molecules, the choice of the reference molecule, as well as the relativistic effects for heavy element compounds

L’espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) és una eina indispensable en el modern arsenal de químics analítics i biòlegs estructurals.La present tesi és un estudi computacional dels desplaçaments químics de RMN en un nombre de compostos químics d’interès, usant aproximacions estàtiques i dinàmiques mitjançant la teoria del funcional de la densitat, la qual ajudarà a predir, a confirmar i/o a complementar dades obtingudes experimentalment. S’ha donat especial atenció en casos on existeixen fortes interaccions substrat-solvent. Addicionalment, aquesta tesi aborda altres problemes metodològics que afecten la qualitat dels desplaçaments químics teòrics com el nivell de teoria, la inclusió explícita de molècules de solvent, l’elecció de la molècula de referència, així com els efectes relativistes en compostos que contenen àtoms pesats

Universitat de Girona

Manager: Swart, Marcel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi
Author: Castro Aguilera, Abril Carolina
Date: 2017 November 17
Abstract: Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy is an indispensable structural tool in the modern analytical arsenal of chemists and structural biologists. The present thesis is a computational study of the NMR shift constants in a number of chemical systems of interest, using both static and dynamic approaches via Density Functional Theory, to predict, confirm the presence of transient species, and/or explain ambiguous signals in the NMR spectra. Special attention was put on cases where there are strong interactions between the solvent and the molecule studied. In addition, this thesis addresses other methodological issues that influence the quality of the calculated NMR chemical shifts such as the level of theory, the explicit inclusion of solvent molecules, the choice of the reference molecule, as well as the relativistic effects for heavy element compounds
L’espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) és una eina indispensable en el modern arsenal de químics analítics i biòlegs estructurals.La present tesi és un estudi computacional dels desplaçaments químics de RMN en un nombre de compostos químics d’interès, usant aproximacions estàtiques i dinàmiques mitjançant la teoria del funcional de la densitat, la qual ajudarà a predir, a confirmar i/o a complementar dades obtingudes experimentalment. S’ha donat especial atenció en casos on existeixen fortes interaccions substrat-solvent. Addicionalment, aquesta tesi aborda altres problemes metodològics que afecten la qualitat dels desplaçaments químics teòrics com el nivell de teoria, la inclusió explícita de molècules de solvent, l’elecció de la molècula de referència, així com els efectes relativistes en compostos que contenen àtoms pesats
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/565597
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15515
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Computational chemistry
Química computacional
Nuclear magnetic shielding calculation
Càlcul de blindatge magnètic nuclear
Cálculo de blindaje magnético nuclear
Computational NMR spectroscopy
Espectroscòpia computacional de RMN
Espectroscopia computacional de RMN
Density functional theory
Teoria del funcional de la densitat
Teoría del funcional de la densidad
Chemical shift calculations
Càlcul de desplaçaments químics
Cálculo de desplazamientos químicos
NMR calculations
Càlculs RMN
Cálculos RMN
Nuclear magnetic resonance
Ressonància magnètica nuclear
Resonancia magnética nuclear
543 - Química analítica
Title: Computational study of nuclear magnetic shielding constants
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors