Item


Case-level detection of mammographic masses

This thesis is focused on the automatic detection of masses in FFDM images by using case-level information which includes bilateral, temporal and/or ipsilateral information. As a first step, FFDM images are preprocessed to improve image quality. A novel enhancement method is applied to compensate the thickness reduction in peripheral edges of the breast. Following, B-Splines image registration with Affine initialisation is used to obtain bilateral and temporal information that is incorporated in the detection stage. Finally, CC/MLO correspondence approach based on using curved epipolar lines is used in the FP stage. Furthermore, in order to add breast density information to the detection process, different methods for breast density assessment are analysed. Both, qualitative and quantitative methods are proposed and evaluated. Initial results show a better performance of the multi-image CAD approach relative to the single-image CAD approach. Sensitivity increases and the number of FPs is reduced

L’objectiu d’aquesta tesi és la detecció automàtica de masses en imatges mamogràfiques digitals fent servir informació mamogràfica bilateral, temporal i ipsilateral del pacient. Primerament, les imatges són preprocessades mitjançant un nou mètode que compensa la reducció del gruix mamari a la part perifèrica de la mama i així millora la seva qualitat. A continuació, per a obtenir la informació bilateral i temporal que s’incorporarà durant el procés de detecció, es fa servir el registre afí seguit del registre B-Splines. Finalment, la correspondència entre les vistes CC i MLO basada en l’ús de línies epipolars s’utilitzarà durant la part de reducció de falsos positius. Per tal d’afegir informació sobre la densitat de la mama analitzada, diferents mètodes d’avaluació de densitat mamària, tant qualitatius com quantitatius, han estat proposats i avaluats. Els resultats inicials mostren que el CAD multi-imatge incrementa la seva sensibilitat i redueix el nombre de falsos positius respecte l’uni-imatge

Universitat de Girona

Manager: Martí Marly, Robert
Freixenet i Bosch, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Author: Tortajada Giménez, Meritxell
Date: 2017 July 17
Abstract: This thesis is focused on the automatic detection of masses in FFDM images by using case-level information which includes bilateral, temporal and/or ipsilateral information. As a first step, FFDM images are preprocessed to improve image quality. A novel enhancement method is applied to compensate the thickness reduction in peripheral edges of the breast. Following, B-Splines image registration with Affine initialisation is used to obtain bilateral and temporal information that is incorporated in the detection stage. Finally, CC/MLO correspondence approach based on using curved epipolar lines is used in the FP stage. Furthermore, in order to add breast density information to the detection process, different methods for breast density assessment are analysed. Both, qualitative and quantitative methods are proposed and evaluated. Initial results show a better performance of the multi-image CAD approach relative to the single-image CAD approach. Sensitivity increases and the number of FPs is reduced
L’objectiu d’aquesta tesi és la detecció automàtica de masses en imatges mamogràfiques digitals fent servir informació mamogràfica bilateral, temporal i ipsilateral del pacient. Primerament, les imatges són preprocessades mitjançant un nou mètode que compensa la reducció del gruix mamari a la part perifèrica de la mama i així millora la seva qualitat. A continuació, per a obtenir la informació bilateral i temporal que s’incorporarà durant el procés de detecció, es fa servir el registre afí seguit del registre B-Splines. Finalment, la correspondència entre les vistes CC i MLO basada en l’ús de línies epipolars s’utilitzarà durant la part de reducció de falsos positius. Per tal d’afegir informació sobre la densitat de la mama analitzada, diferents mètodes d’avaluació de densitat mamària, tant qualitatius com quantitatius, han estat proposats i avaluats. Els resultats inicials mostren que el CAD multi-imatge incrementa la seva sensibilitat i redueix el nombre de falsos positius respecte l’uni-imatge
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/620783
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15773
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Mamografia digital
Mamografía digital
Full-field digital mammography (FFDM)
Massa mamària
Masa mamaria
Breast masses
Diagnòstics assistits per ordinador
Diagnósticos asistidos por ordenador
Computer aided detection (CAD)
Millora perifèrica
Mejora periférica
Peripheral enhancement
Densitat mamària
Densidad mamaria
Breast density
616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Case-level detection of mammographic masses
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors