Item


La responsabilidad medioambiental

La tesi està publicada per Atelier Libros Jurídicos (2018). "La Responsabilidad medioambiental:(En atención a la Ley 26/2007,de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, de transposición de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños mediambientales) / Carles G. Rocasalva; prólogo de Joan Manuel Trayter

This work focuses on the study of current European environmental liability legislation and its implementation in Spain, noting its actual scope. In order to do this, we analyzed all its implementing regulations and subsequent amendments thereto, as well as the doctrine and jurisprudence arising until the completion of this work. Also, it has also examined the files processed during the period 2010-2015 in Catalonia, so as to observe the development of the practical application of environmental liability law in the territory. With this methodological approach, it has analyzed the possibilities of development of European and Spanish environmental liability legislation, has been detected holes and gaps in their content, so recommendations for possible development are presented

La present obra es centra en l’estudi actual de la normativa de responsabilitat mediambiental europea i la seva transposició a Espanya, observant el seu abast real. Per a això, s’ha analitzat tota la seva normativa de desenvolupament i les seves posteriors modificacions, així com la doctrina i jurisprudència sorgida fins al moment de la finalització d’aquest treball. Així mateix, també s’han examinat els expedients tramitats durant el període 2010-2015 a Catalunya, als efectes d’observar el desenvolupament de l’aplicació pràctica de la llei de responsabilitat mediambiental en el territori. Amb aquest enfocament metodològic, s’han analitzat les possibilitats de desenvolupament de la normativa europea i espanyola de responsabilitat mediambiental, s’han detectat buits i llacunes en el seu contingut, per la qual es presenten recomanacions per a la seva possible desenvolupament

Universitat de Girona

Manager: Trayter Jiménez, Joan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Rocasalva, Carles Garcia
Abstract: La tesi està publicada per Atelier Libros Jurídicos (2018). "La Responsabilidad medioambiental:(En atención a la Ley 26/2007,de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, de transposición de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños mediambientales) / Carles G. Rocasalva; prólogo de Joan Manuel Trayter
This work focuses on the study of current European environmental liability legislation and its implementation in Spain, noting its actual scope. In order to do this, we analyzed all its implementing regulations and subsequent amendments thereto, as well as the doctrine and jurisprudence arising until the completion of this work. Also, it has also examined the files processed during the period 2010-2015 in Catalonia, so as to observe the development of the practical application of environmental liability law in the territory. With this methodological approach, it has analyzed the possibilities of development of European and Spanish environmental liability legislation, has been detected holes and gaps in their content, so recommendations for possible development are presented
La present obra es centra en l’estudi actual de la normativa de responsabilitat mediambiental europea i la seva transposició a Espanya, observant el seu abast real. Per a això, s’ha analitzat tota la seva normativa de desenvolupament i les seves posteriors modificacions, així com la doctrina i jurisprudència sorgida fins al moment de la finalització d’aquest treball. Així mateix, també s’han examinat els expedients tramitats durant el període 2010-2015 a Catalunya, als efectes d’observar el desenvolupament de l’aplicació pràctica de la llei de responsabilitat mediambiental en el territori. Amb aquest enfocament metodològic, s’han analitzat les possibilitats de desenvolupament de la normativa europea i espanyola de responsabilitat mediambiental, s’han detectat buits i llacunes en el seu contingut, per la qual es presenten recomanacions per a la seva possible desenvolupament
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/620784
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15774
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Medi ambient
Medio ambiente
Natural environment
Danys mediambientals
Daños medioambientales
Environmental damage
Responsabilitat mediambiental
Responsabilidad medioambiental
Environmental liability
Dret administratiu
Derecho administrativo
Administrative law
342 - Dret constitucional. Dret administratiu
Title: La responsabilidad medioambiental
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors