Item


La influència del pensament de Joan Fuster en les cultures polítiques dels Països Catalans (1960-1992)

Joan Fuster was one of the most prominent intellectuals of the Catalan Letters in the last century. His national thought and the construction of a Valencian identity which was an alternative to the existing one, was central during the sixties and seventies for the different Valencian political cultures. Furthermore, the national proposal for the «Catalan countries» which he theorized and deffended, obliged the political cultures in Catalonia and the Balearic Islands to modify their national approaches. The whole spectre of the opposition to Franco, from the left to the nationalism passing through the liberal right , were interpellated by Fuster’s proposal. Nevertheless, with the transition, the events put away intellectuals and polical proposals such as the one Fuster propounded. The consolidation of democracy and the country’s political state of autonomies eventually showed that national initiatives such as the ones Fuster conceived did not fit in the new regime.

Joan Fuster va ser un dels intel·lectuals més importants de les lletres catalanes el segle passat. El seu pensament nacional i la construcció d’una identitat valenciana alternativa a l’existent, fou central durant la dècada dels seixanta i setanta per a les diferents cultures polítiques valencianes. Igualment, la proposta nacional dels «Països Catalans» que teoritzà i defensà, va obligar les cultures polítiques de Catalunya i les Illes a modificar els seus plantejaments nacionals. Tot l’espectre de l’antifranquisme, des de l’esquerra al nacionalisme passant per la dreta liberal, es veieren interpel·lats per la proposta fusteriana. Amb la transició, però, els esdeveniments anaren arraconant a intel·lectuals i propostes polítiques com la fusteriana. La consolidació de la democràcia i l’Estat de les autonomies acabà per mostrar que plantejaments nacionals com el fusteria no encaixaven en el nou règim.

Universitat de Girona

Manager: Archilés i Cardona, Ferran
Duarte, Àngel
Institut de Recerca Històrica
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Rico i Garcia, Antoni
Date: 2018 January 22
Abstract: Joan Fuster was one of the most prominent intellectuals of the Catalan Letters in the last century. His national thought and the construction of a Valencian identity which was an alternative to the existing one, was central during the sixties and seventies for the different Valencian political cultures. Furthermore, the national proposal for the «Catalan countries» which he theorized and deffended, obliged the political cultures in Catalonia and the Balearic Islands to modify their national approaches. The whole spectre of the opposition to Franco, from the left to the nationalism passing through the liberal right , were interpellated by Fuster’s proposal. Nevertheless, with the transition, the events put away intellectuals and polical proposals such as the one Fuster propounded. The consolidation of democracy and the country’s political state of autonomies eventually showed that national initiatives such as the ones Fuster conceived did not fit in the new regime.
Joan Fuster va ser un dels intel·lectuals més importants de les lletres catalanes el segle passat. El seu pensament nacional i la construcció d’una identitat valenciana alternativa a l’existent, fou central durant la dècada dels seixanta i setanta per a les diferents cultures polítiques valencianes. Igualment, la proposta nacional dels «Països Catalans» que teoritzà i defensà, va obligar les cultures polítiques de Catalunya i les Illes a modificar els seus plantejaments nacionals. Tot l’espectre de l’antifranquisme, des de l’esquerra al nacionalisme passant per la dreta liberal, es veieren interpel·lats per la proposta fusteriana. Amb la transició, però, els esdeveniments anaren arraconant a intel·lectuals i propostes polítiques com la fusteriana. La consolidació de la democràcia i l’Estat de les autonomies acabà per mostrar que plantejaments nacionals com el fusteria no encaixaven en el nou règim.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/662561
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15838
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Fuster, Joan
Cultura política
Political culture
Nacionalisme català
Catalan nationalism
Nacionalisme valencià
Valencian nationalism
Països catalans
Catalan countries
País valencià
32 - Política
Title: La influència del pensament de Joan Fuster en les cultures polítiques dels Països Catalans (1960-1992)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors