Item


Assessment of struvite and K-struvite recovery from digested manure

Human population has had an impact on the natural phosphorus’ cycle, a limited resource, and the predictions show that this resource could be exhausted in 100-250 years. Therefore, the actions for the coming 10-25 years must be focus on the recovery of phosphorus, for example, from renewable sources such as manure. Thus, phosphorus recovery as struvite or K-struvite from manure is investigated, as the recovery of the essential nutrients is considered to be a significant breakthrough for assuring long-term and economical phosphorus supply, while recovering a valuable slow-release fertilizer. Therefore, this PhD thesis proves the feasibility of recovering nutrients from manure, a complex matrix with high concentration of solids. Furthermore, aims to bring innovation and insights on the sustainable recovery of fertilizers (i.e. ammonium and/or potassium struvite) from swine manure

Els humans han tingut un impacte en el cicle natural del fòsfor, un recurs limitat, i són vàries les prediccions sobre la possible extinció d’aquest en 100-250 anys. Per tant, les accions a dur a terme durant els propers 10-25 anys haurien d’anar enfocades a la recuperació d’aquest, per exemple, a partir de fonts renovables com els purins. Així doncs, es planteja la recuperació de fòsfor en forma d’estruvita o K-estruvita a partir de purins, ja que la recuperació de nutrients essencials (nitrogen, fòsfor, potassi) es considera un avanç important i essencial per assegurar el subministrament de fòsfor econòmicament a llarg termini, al mateix temps que s’obté un fertilitzant d’alliberació lenta. En aquesta tesi doctoral s’ha demostrat la viabilitat de la recuperació de nutrients a partir de purins, una matriu complexa amb una elevada concentració de sòlids. També pretén aportar innovacions i reflexions sobre la recuperació sostenible de fertilitzants (estruvita i/o K-estruvita) a partir de purins

Universitat de Girona

Manager: Balaguer i Condom, Maria Dolors
Puig Broch, Sebastià
Ruscalleda Beylier, Maël
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Tarragó Abella, Elena
Date: 2018 March 9
Abstract: Human population has had an impact on the natural phosphorus’ cycle, a limited resource, and the predictions show that this resource could be exhausted in 100-250 years. Therefore, the actions for the coming 10-25 years must be focus on the recovery of phosphorus, for example, from renewable sources such as manure. Thus, phosphorus recovery as struvite or K-struvite from manure is investigated, as the recovery of the essential nutrients is considered to be a significant breakthrough for assuring long-term and economical phosphorus supply, while recovering a valuable slow-release fertilizer. Therefore, this PhD thesis proves the feasibility of recovering nutrients from manure, a complex matrix with high concentration of solids. Furthermore, aims to bring innovation and insights on the sustainable recovery of fertilizers (i.e. ammonium and/or potassium struvite) from swine manure
Els humans han tingut un impacte en el cicle natural del fòsfor, un recurs limitat, i són vàries les prediccions sobre la possible extinció d’aquest en 100-250 anys. Per tant, les accions a dur a terme durant els propers 10-25 anys haurien d’anar enfocades a la recuperació d’aquest, per exemple, a partir de fonts renovables com els purins. Així doncs, es planteja la recuperació de fòsfor en forma d’estruvita o K-estruvita a partir de purins, ja que la recuperació de nutrients essencials (nitrogen, fòsfor, potassi) es considera un avanç important i essencial per assegurar el subministrament de fòsfor econòmicament a llarg termini, al mateix temps que s’obté un fertilitzant d’alliberació lenta. En aquesta tesi doctoral s’ha demostrat la viabilitat de la recuperació de nutrients a partir de purins, una matriu complexa amb una elevada concentració de sòlids. També pretén aportar innovacions i reflexions sobre la recuperació sostenible de fertilitzants (estruvita i/o K-estruvita) a partir de purins
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/663399
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15892
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: K and P recovery
Phosphorus recovery
Recuperació de fòsfor
Recuperación de fósforo
Crystallization
Cristal·lització
Cristalización
Upflow velocity
Velocitat de flux ascendent
Velocidad de flujo ascendente
Struvite and k-struvite
Estruvita i k-estruvita
Estruvita y k-estruvita
Fertilizers
Fertilitzants
Fertilizantes
Manure
Purins
Purines
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Assessment of struvite and K-struvite recovery from digested manure
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors