Item


Estudio de la red trófica microbiana en lagunas someras: autotrofia versus heterotrofia

Autotrophic and heterotrophic microorganisms are two essential functional units in the microbial food web of aquatic ecosystems. They play a key role in nutrient cycling and carbon flow and influence the structure, composition and dynamics of aquatic food webs. In shallow lakes, the hydrological pattern is one of the most important factors that determine the availability of nutrients and the functional composition of the microbial community, and therefore the dominant trophic strategy in the microbial food web. The main objective of this thesis is to describe microbial food web structures in shallow lakes with different water circulation (turnover rate) and trophic (nutrient concentration) conditions.Results of this study show that The dominance of system by one trophic strategy or another depends mainly of the hydrological pattern of the system and the factors related to it, such as spatial distribution, water-confinement gradient, water permanence and nutrient concentration

Els microorganismes autòtrofs i heteròtrofs són dues unitats funcionals de la xarxa tròfica microbiana dels ecosistemes aquàtics que tenen un paper clau en el cicle dels nutrients i el flux del carboni a més d’influir en l’estructura,composició i dinàmica de les xarxes tròfiques aquàtiques.En llacunes someres,el patró hidrològic és un dels factors més importants,que determina la disponibilitat de nutrients i la composició de la comunitat microbiana i per tant de l’estratègia tròfica dominant dins de la xarxa tròfica microbiana.El principal objectiu d’aquesta tesi,és la descripció de l’estructura de la xarxa tròfica microbiana en llacunes someres amb diferents condicions de circulació de l’aigua (taxes de renovació)i d’estat tròfic (concentració de nutrients).Els resultats mostren que,el fet que un sistema estigui dominat per una estratègia tròfica o una altra depèn principalment del règim hidrològic del sistema i dels factors relacionats amb aquest,com la distribució espacial, el gradient renovació d’aigua-confinament,la permanència de l’aigua i la concentració de nutrients

Universitat de Girona

Manager: Quintana Pou, Xavier
López Flores, Rocío
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Àvila Izquierdo, Núria
Date: 2017 May 26
Abstract: Autotrophic and heterotrophic microorganisms are two essential functional units in the microbial food web of aquatic ecosystems. They play a key role in nutrient cycling and carbon flow and influence the structure, composition and dynamics of aquatic food webs. In shallow lakes, the hydrological pattern is one of the most important factors that determine the availability of nutrients and the functional composition of the microbial community, and therefore the dominant trophic strategy in the microbial food web. The main objective of this thesis is to describe microbial food web structures in shallow lakes with different water circulation (turnover rate) and trophic (nutrient concentration) conditions.Results of this study show that The dominance of system by one trophic strategy or another depends mainly of the hydrological pattern of the system and the factors related to it, such as spatial distribution, water-confinement gradient, water permanence and nutrient concentration
Els microorganismes autòtrofs i heteròtrofs són dues unitats funcionals de la xarxa tròfica microbiana dels ecosistemes aquàtics que tenen un paper clau en el cicle dels nutrients i el flux del carboni a més d’influir en l’estructura,composició i dinàmica de les xarxes tròfiques aquàtiques.En llacunes someres,el patró hidrològic és un dels factors més importants,que determina la disponibilitat de nutrients i la composició de la comunitat microbiana i per tant de l’estratègia tròfica dominant dins de la xarxa tròfica microbiana.El principal objectiu d’aquesta tesi,és la descripció de l’estructura de la xarxa tròfica microbiana en llacunes someres amb diferents condicions de circulació de l’aigua (taxes de renovació)i d’estat tròfic (concentració de nutrients).Els resultats mostren que,el fet que un sistema estigui dominat per una estratègia tròfica o una altra depèn principalment del règim hidrològic del sistema i dels factors relacionats amb aquest,com la distribució espacial, el gradient renovació d’aigua-confinament,la permanència de l’aigua i la concentració de nutrients
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/663667
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15913
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Autotròfia
Autotrofia
Autotroph
Heterotròfia
Heterotrofia
Heterotroph
Xarxa tròfica microbiana
Red trófica microbiana
Microbial food web
Llacunes someres
Lagunas someras
Shallow lakes
Patró hidrològic
Patrón hidrológico
Hydrological pattern
504 - Ciències del medi ambient
579 - Microbiologia
Title: Estudio de la red trófica microbiana en lagunas someras: autotrofia versus heterotrofia
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors