Item


Moral identity and career construction: implications for theory, intervention and research. Example of people in recovery from substance use disorders

There is growing interest in the efficacy of career construction as a technique in counseling programs which aim to improve employability. There remains a lack of empirical scholarship on career interventions applied to vulnerable groups, especially interventions which feature the role of moral identity work and address experiences of trauma. The investigation aimed to adapt the Life-Design Counseling (LDC) protocol to address the psychological and moral needs of persons with substance use disorders [SUDs] in recovery and interrogate how persons reconstruct their career and moral frameworks in the aftermath of trauma. The study employed a mixed methods research approach. The findings suggest that adapted LDC is an effective intervention to bolster the employability. A positive relationship was observed between the internalization of moral identity and personal proactivity, work-related acceptance and action, and personal competence. Moral self-schemas were found to influence occupational interests and choices, meanings of work, and career identity.

Existe un interés creciente sobre la eficacia de la construcción de la carrera profesional, utilizada como una técnica en los programas de orientación y cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad. Existe una falta de estudios empíricos sobre las intervenciones orientadoras aplicadas a las poblaciones vulnerables, especialmente a las intervenciones que enfatizan la construcción de la identidad moral y las que abordan las experiencias de trauma. La investigación pretendía adaptar el protocolo de intervención orientadora siguiendo el enfoque del Diseño de Vida (LDC) para abordar las necesidades psicológicas y morales de personas en recuperación de las drogodependencias y analizar cómo las personas reconstruyen su identidad moral y carrera después del trauma. El estudio empleó un enfoque de investigación de métodos mixtos. Los resultados sugieren que el LDC adaptado es una intervención efectiva para reforzar la empleabilidad. Se observó una relación positiva entre la internalización de la identidad moral y la proactividad personal, la aceptación y la acción relacionadas con el trabajo y la competencia personal. Se descubrió que los autoesquemas morales influyen en los intereses y las opciones ocupacionales, los significados del trabajo, y la identidad profesional.

Universitat de Girona

Manager: Caparrós Caparrós, Beatriu
Villar, Esperança
Aquino, Karl
Caparrós Caparrós, Beatriu
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Kapanadze, Maria
Abstract: There is growing interest in the efficacy of career construction as a technique in counseling programs which aim to improve employability. There remains a lack of empirical scholarship on career interventions applied to vulnerable groups, especially interventions which feature the role of moral identity work and address experiences of trauma. The investigation aimed to adapt the Life-Design Counseling (LDC) protocol to address the psychological and moral needs of persons with substance use disorders [SUDs] in recovery and interrogate how persons reconstruct their career and moral frameworks in the aftermath of trauma. The study employed a mixed methods research approach. The findings suggest that adapted LDC is an effective intervention to bolster the employability. A positive relationship was observed between the internalization of moral identity and personal proactivity, work-related acceptance and action, and personal competence. Moral self-schemas were found to influence occupational interests and choices, meanings of work, and career identity.
Existe un interés creciente sobre la eficacia de la construcción de la carrera profesional, utilizada como una técnica en los programas de orientación y cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad. Existe una falta de estudios empíricos sobre las intervenciones orientadoras aplicadas a las poblaciones vulnerables, especialmente a las intervenciones que enfatizan la construcción de la identidad moral y las que abordan las experiencias de trauma. La investigación pretendía adaptar el protocolo de intervención orientadora siguiendo el enfoque del Diseño de Vida (LDC) para abordar las necesidades psicológicas y morales de personas en recuperación de las drogodependencias y analizar cómo las personas reconstruyen su identidad moral y carrera después del trauma. El estudio empleó un enfoque de investigación de métodos mixtos. Los resultados sugieren que el LDC adaptado es una intervención efectiva para reforzar la empleabilidad. Se observó una relación positiva entre la internalización de la identidad moral y la proactividad personal, la aceptación y la acción relacionadas con el trabajo y la competencia personal. Se descubrió que los autoesquemas morales influyen en los intereses y las opciones ocupacionales, los significados del trabajo, y la identidad profesional.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/663725
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15920
Language: spa
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Ocupació
Employment
Ocupación
Drogoaddicció
Drug abuse
Drogoaddicción
Carrera professional
Career
Carrera profesional
Orientació professional
Vocational guidance
Orientación profesional
159.9 - Psicologia
331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
Title: Moral identity and career construction: implications for theory, intervention and research. Example of people in recovery from substance use disorders
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors