Item


Estudis d’inundabilitat d’àmbit local a partir d’un dron: el cas del Còrrec dels Lladres al municipi de Garriguella (Alt Empordà)

El treball busca avaluar la precisió d’una topografia captada a vol de dron. Per tal de fer-ho es crea un MDT a partir d’altimetria extreta de fonts oficials i un altre MDT a partir de la combinació d’aquests arxius oficials i els arxius obtinguts amb el dron. Amb la caracterització dels dos models digitals, s’ha determinat que el nou MDT creat és més precís i fiable. A partir d’aquests dos MDT s’elaboren dues simulacions hidràuliques distintes amb l’objectiu d’apreciar certes diferències en els resultats d’inundabilitat. Amb aquests resultats s’ha portat a terme una anàlisi de les diferències en l’exposició al risc d’inundació entre ambdós models per tal de prendre consciència sobre la importància de la precisió i l’actualització d’aquests tipus d’arxius

The project searches to evaluate the precision of a topography captured by drone. In order to do it, a DTM is created from a topography extracted from official web sources and, another DTM is created by the combination of these official files and the files obtained by the drone. With the characterization of the two digital models, it is determined that the DTM created is more accurate and reliable. Based on these two MDT’s, two different hydraulic simulations are elaborated in order to appreciate the differences in flood results. With these results, it is analysed the differences in flood risk exposure between both models in order to become aware of the importance of the accuracy and updating of these files

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (TFG)

Manager: Ribas Palom, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Morales Rios, William
Date: 2018 July
Abstract: El treball busca avaluar la precisió d’una topografia captada a vol de dron. Per tal de fer-ho es crea un MDT a partir d’altimetria extreta de fonts oficials i un altre MDT a partir de la combinació d’aquests arxius oficials i els arxius obtinguts amb el dron. Amb la caracterització dels dos models digitals, s’ha determinat que el nou MDT creat és més precís i fiable. A partir d’aquests dos MDT s’elaboren dues simulacions hidràuliques distintes amb l’objectiu d’apreciar certes diferències en els resultats d’inundabilitat. Amb aquests resultats s’ha portat a terme una anàlisi de les diferències en l’exposició al risc d’inundació entre ambdós models per tal de prendre consciència sobre la importància de la precisió i l’actualització d’aquests tipus d’arxius
The project searches to evaluate the precision of a topography captured by drone. In order to do it, a DTM is created from a topography extracted from official web sources and, another DTM is created by the combination of these official files and the files obtained by the drone. With the characterization of the two digital models, it is determined that the DTM created is more accurate and reliable. Based on these two MDT’s, two different hydraulic simulations are elaborated in order to appreciate the differences in flood results. With these results, it is analysed the differences in flood risk exposure between both models in order to become aware of the importance of the accuracy and updating of these files
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16022
Language: cat
Is part of: Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Avions no tripulats
Inundacions -- Control
Garriguella (Catalonia)
Flood control
Drone aircraft
Garriguella (Catalonia)
Title: Estudis d’inundabilitat d’àmbit local a partir d’un dron: el cas del Còrrec dels Lladres al municipi de Garriguella (Alt Empordà)
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors