Item


Elimination of micropollutants in conventional and novel nitrogen removal processes. A comparative assessment of diverse microbial communities capabilities

Pharmaceutically active compounds (PhACs) and endocrine disrupting compounds (EDCs) can pose a significant risk to the environment and human health, undermining prosperity. Current wastewater treatment plants (WWTPs) cannot efficiently act as barriers to their release and have been identified as main points of discharge and contamination. The present thesis aimed to investigate the fate of five PhACs (ibuprofen, sulfamethoxazole, metoprolol, carbamazepine and venlafaxine) and five EDCs (estrone, 17β-estradiol, estriol, 17α-ethinylestradiol and bisphenol A) in different systems simulating wastewater treatment scenarios and to identify factors triggering their elimination. A comparative assessment was carried out to determine the contribution of the microbial groups (either autotrophic or heterotrophic) present in different lab, pilot and full-scale treatment systems performing different processes in the removal of the selected compounds. The results indicated that the overall efficiency of wastewater treatment systems can be broadened by combining different aerobic and anaerobic conditions and different types of biomass

Els compostos farmacèuticament actius (PhACs) i els pertorbadors endocrins(EDC) poden suposar un risc considerable per al medi ambient i la salut humana. Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) no poden actuar de manera eficient com a barreres per al seu alliberament i s’han identificat com a punts principals de descàrrega. La present tesi pretén determinar el destí de cinc PhACs (ibuprofèn, sulfametoxazol, metoprolol, carbamazepina i venlafaxina) i cinc EDCs (estrona, 17β-estradiol, estriol, 17α-etinilestradiol i bisfenol A), en sistemes que simulen escenaris de tractament d’aigües residuals, per identificar els factors claus en la seva eliminació. Es va realitzar una avaluació comparativa per determinar la contribució dels diferents grups bacterians (autòtrofs o heteròtrofs) presents en diferents sistemes a escala de laboratori, pilot i a gran escala. Els resultats indiquen que l’eficiència global dels sistemes de tractament d’aigües residuals es pot ampliar combinant diferents condicions aeròbiques i anaeròbies i tipus de biomassa

Universitat de Girona

Manager: Pijuan i Vilalta, Maite
Buttiglieri, Gianluigi
Rodríguez-Roda Layret, Ignasi
Other contributions: Universitat de Girona. Institut Català de Recerca de l’Aigua
Author: Kassotaki, Elissavet
Date: 2018 September 7
Abstract: Pharmaceutically active compounds (PhACs) and endocrine disrupting compounds (EDCs) can pose a significant risk to the environment and human health, undermining prosperity. Current wastewater treatment plants (WWTPs) cannot efficiently act as barriers to their release and have been identified as main points of discharge and contamination. The present thesis aimed to investigate the fate of five PhACs (ibuprofen, sulfamethoxazole, metoprolol, carbamazepine and venlafaxine) and five EDCs (estrone, 17β-estradiol, estriol, 17α-ethinylestradiol and bisphenol A) in different systems simulating wastewater treatment scenarios and to identify factors triggering their elimination. A comparative assessment was carried out to determine the contribution of the microbial groups (either autotrophic or heterotrophic) present in different lab, pilot and full-scale treatment systems performing different processes in the removal of the selected compounds. The results indicated that the overall efficiency of wastewater treatment systems can be broadened by combining different aerobic and anaerobic conditions and different types of biomass
Els compostos farmacèuticament actius (PhACs) i els pertorbadors endocrins(EDC) poden suposar un risc considerable per al medi ambient i la salut humana. Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) no poden actuar de manera eficient com a barreres per al seu alliberament i s’han identificat com a punts principals de descàrrega. La present tesi pretén determinar el destí de cinc PhACs (ibuprofèn, sulfametoxazol, metoprolol, carbamazepina i venlafaxina) i cinc EDCs (estrona, 17β-estradiol, estriol, 17α-etinilestradiol i bisfenol A), en sistemes que simulen escenaris de tractament d’aigües residuals, per identificar els factors claus en la seva eliminació. Es va realitzar una avaluació comparativa per determinar la contribució dels diferents grups bacterians (autòtrofs o heteròtrofs) presents en diferents sistemes a escala de laboratori, pilot i a gran escala. Els resultats indiquen que l’eficiència global dels sistemes de tractament d’aigües residuals es pot ampliar combinant diferents condicions aeròbiques i anaeròbies i tipus de biomassa
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/664342
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16149
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Wastewater treatment
Tractament d’aigües residuals
Tratamiento de aguas residuales
Pharmaceutically active compounds
Compostos farmacèuticament actius
Compuestos farmacéuticamente activos
Endocrine disrupting compounds
Compostos pertorbadors endocrins
Compuestos perturbadores endocrinos
Ammonia oxidizing bacteria
Bacteris nitrificants
Bacterias nitrificantes
Anammox bacteria
Bacteris anammox
Bacterias anammox
Heterotrophic bacteria
Bacteris heteròtrofs
Bacterias heterótrofas
579 - Microbiologia
628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Elimination of micropollutants in conventional and novel nitrogen removal processes. A comparative assessment of diverse microbial communities capabilities
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors