Item


Les apps com a eines d’interpretació del patrimoni i la seva relació amb el turista: el cas de Barcelona

Aquest TFM planteja un estudi sobre la interpretació de llocs patrimonials feta en base a aplicacions mòbils i sobre la seva capacitat de crear experiències turístiques atractives en el context de l’smart turisme que s’està dibuixant com a escenari de futur. Entenem com a apps d’interpretació del patrimoni totes aquelles apps dedicades a proporcionar continguts i guiatge dins d’un equipament, lloc o conjunt patrimonial, la qual cosa inclou museus, centres d’interpretació, monuments, jaciments arqueològics, parcs, conjunts monumentals o centres històrics. L’estudi es centra en la ciutat de Barcelona perquè actualment es un espai turístic que disposa d’un nombre significatiu d’iniciatives d’interpretació en base a tecnologies mòbils i perquè presenta una sèrie de problemàtiques turístiques vinculades a un excés de freqüentació a alguns dels principals elements patrimonials de la ciutat. Com a resultat d’aquest estudi es proposen una sèrie de paràmetres que cal tenir en compte al dissenyar una aplicació d’interpretació d’un lloc patrimonial per tal d’aconseguir una aportació de valor tant en la interpretació com en l’oferta turística

This final paper outlines a study about the interpretation of cultural heritage sites based on phone apps and their ability to create attractive touristic experiences within the smart tourist context that is gaining more popularity. Interpretation of cultural heritage sites apps are those dedicated to provide content and guidance within equipment, site or heritage set. This includes museums, interpretation centers, monuments, archaeology sites, parks, historical sites or monumental ensembles. This study focuses on the city of Barcelona because it is currently a touristic place that offers a significant number of interpretive initiatives based on phone Technology and because it presents a series of touristic problems related to an excess of visits in some of its principle heritage sites. As a result of this study, a series of factors to take into consideration when designing an interpretation app for a heritage site have been proposed in order to accomplish a proper contribution in both interpretation and touristic offer

Manager: Casassayas Cabanas, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Molinas Pascual, Laia
Date: 2018 September
Abstract: Aquest TFM planteja un estudi sobre la interpretació de llocs patrimonials feta en base a aplicacions mòbils i sobre la seva capacitat de crear experiències turístiques atractives en el context de l’smart turisme que s’està dibuixant com a escenari de futur. Entenem com a apps d’interpretació del patrimoni totes aquelles apps dedicades a proporcionar continguts i guiatge dins d’un equipament, lloc o conjunt patrimonial, la qual cosa inclou museus, centres d’interpretació, monuments, jaciments arqueològics, parcs, conjunts monumentals o centres històrics. L’estudi es centra en la ciutat de Barcelona perquè actualment es un espai turístic que disposa d’un nombre significatiu d’iniciatives d’interpretació en base a tecnologies mòbils i perquè presenta una sèrie de problemàtiques turístiques vinculades a un excés de freqüentació a alguns dels principals elements patrimonials de la ciutat. Com a resultat d’aquest estudi es proposen una sèrie de paràmetres que cal tenir en compte al dissenyar una aplicació d’interpretació d’un lloc patrimonial per tal d’aconseguir una aportació de valor tant en la interpretació com en l’oferta turística
This final paper outlines a study about the interpretation of cultural heritage sites based on phone apps and their ability to create attractive touristic experiences within the smart tourist context that is gaining more popularity. Interpretation of cultural heritage sites apps are those dedicated to provide content and guidance within equipment, site or heritage set. This includes museums, interpretation centers, monuments, archaeology sites, parks, historical sites or monumental ensembles. This study focuses on the city of Barcelona because it is currently a touristic place that offers a significant number of interpretive initiatives based on phone Technology and because it presents a series of touristic problems related to an excess of visits in some of its principle heritage sites. As a result of this study, a series of factors to take into consideration when designing an interpretation app for a heritage site have been proposed in order to accomplish a proper contribution in both interpretation and touristic offer
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16169
Language: cat
Collection: Màster en Turisme Cultural
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Turisme -- Innovacions tecnològiques -- Catalunya -- Barcelona
Tourism -- Technological innovations -- Catalonia -- Barcelona
Title: Les apps com a eines d’interpretació del patrimoni i la seva relació amb el turista: el cas de Barcelona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors